משנה תמורה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תמורה פרק א', ב: משנה תוספתא בבלי


<< · משנה · סדר קדשים · מסכת תמורה · פרק ראשון ("הכל ממירין") · >>

פרקי מסכת תמורה: א ב ג ד ה ו ז

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד · משנה ה ·משנה ו ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א[עריכה]

הכל ממירים, אחד אנשים ואחד נשים.

לא שאדם רשאי להמיר, אלא שאם המיר, מומר, וסופג את הארבעים.

הכהנים ממירים את שלהם, וישראל ממירים את שלהם.

אין הכהנים ממירים לא בחטאת ולא באשם ולא בבכור.

אמר רבי יוחנן בן נורי, [ וכי ] מפני מה אין ממירים בבכור.

אמר לו רבי עקיבא, חטאת ואשם מתנה לכהן, והבכור מתנה לכהן, מה חטאת ואשם אין ממירים בו, אף הבכור לא ימירנו בו.

אמר לו רבי יוחנן בן נורי, מה לי אינו ממיר בחטאת ובאשם שאין זכין בהן בחייהם, תאמר בבכור שזכין בו בחייו.

אמר לו רבי עקיבא, והלא כבר נאמר (ויקרא כז), והיה הוא ותמורתו יהיה קדש, היכן קדושה חלה עליו, בבית הבעלים, אף תמורה בבית הבעלים.

משנה ב[עריכה]

ממירין מן הבקר על הצאן, ומן הצאן על הבקר. מן הכבשים על העזים, ומן העזים על הכבשים. מן הזכרים על הנקבות, ומן הנקבות על הזכרים. מן התמימים על בעלי מומין, ומבעלי מומין על התמימים, שנאמר (שם) "לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בטוב".

איזהו טוב ברע, בעלי מומין שקדם הקדשן את מומם.

ממירים אחד בשנים, ושנים באחד, אחד במאה, ומאה באחד.

רבי שמעון אומר, אין ממירים אלא אחד באחד, שנאמר (ויקרא כז) "והיה הוא ותמורתו", מה הוא מיוחד, אף תמורתו מיוחדת.

משנה ג[עריכה]

אין ממירין אברים בעוברים, ולא עוברים באברים, ולא אברים ועוברים בשלמים, ולא שלמים בהן.

רבי יוסי אומר, ממירים אברין בשלמים ולא שלמים באברין.

אמר רבי יוסי, והלא במוקדשין האומר רגלה של זו עולה, כולה עולה, אף כשיאמר רגלה של זו תחת זו, תהא כולה תמורה תחתיה.

משנה ד[עריכה]

אין המדמע מדמע אלא לפי חשבון.

ואין המחמץ מחמץ אלא לפי חשבון.

ואין המים שאובים פוסלים את המקוה אלא לפי חשבון.

משנה ה[עריכה]

אין מי חטאת נעשין מי חטאת אלא עם מתן אפר.

אין בית הפרס עושה בית הפרס, ולא תרומה אחר תרומה, ולא תמורה עושה תמורה, ולא הולד עושה תמורה.

רבי יהודה אומר, הולד עושה תמורה.

אמרו לו, הקדש עושה תמורה, לא הולד [ ולא תמורה ] עושין תמורה.

משנה ו[עריכה]

העופות והמנחות אינן עושין תמורה, שלא נאמר אלא בבהמה.

הצבור והשותפים אינן עושין תמורה, שנאמר (ויקרא כז), לא ימיר אתו, יחיד עושה תמורה, לא הצבור ולא השותפים עושים תמורה.

קרבנות בדק הבית אינן עושים תמורה.

אמר רבי שמעון, והלא המעשר בכלל היה, ולמה יצא, להקיש אליו, מה מעשר קרבן יחיד, יצאו קרבנות צבור.

מה מעשר קרבן מזבח, יצאו קרבנות בדק הבית.

משנה מנוקדת[עריכה]

משנה תמורה א ניקוד

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הכל ממירין אחד אנשים ואחד הנשים לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים הכהנים ממירין את שלהם וישראל ממירין את שלהם אין הכהנים ממירין לא בחטאת ולא באשם ולא בבכור אמר רבי יוחנן בן נורי וכי מפני מה אין ממירין בבכור אמר לו רבי עקיבה חטאת ואשם מתנה לכוהן והבכור מתנה לכוהן מה חטאת ואשם אין ממירין בהן אף הבכור לא ימירו בו אמר לו רבי יוחנן בן נורי מה לי אין ממיר בחטאת ובאשם שאין זכין בהן בחייהם תאמר בבכור שזכין בו בחייו אמר לו רבי עקיבה והלוא כבר נאמר והיה הוא ותמורתו יהיה קודש (ויקרא כז י ויקרא כז לג) איכן קדושה חלה עליו בבית הבעלים אף תמורה בבית הבעלים.

(ב) ממירין מן הבקר על הצאן ומן הצאן על הבקר מן הכבשים על העיזים ומן העיזים על הכבשים מן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים מן התמימים על בעלי מומין ומן בעלי מומין על התמימים שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע (ויקרא כז י) איזה הוא טוב ברע בעלי מומין שקדם הקדשן את מומן ממירין אחד בשנים ושנים באחד אחד במאה ומאה באחד רבי שמעון אומר אין ממירין אלא אחד באחד שנאמר והיה הוא ותמורתו יהיה קודש (שם) מה הוא מיוחד אף תמורתו מיוחדת.

(ג) אין ממירין איברים בעוברים ולא עוברין באברין ולא עוברין ואיברים בשלמים ולא שלמים בהן רבי יוסי אומר ממירין איברים בשלמים ושלמים בהן אמר רבי יוסי והלוא במוקדשין הוא אומר רגלה של זו עולה כלה עולה אף כשיאמר רגלה של זו תחת זו תהא כלה תמורה תחתיה.

(ד) אין המדומע מדמע אלא לפי חשבון ואין המחומץ מחמיץ אלא לפי חשבון אין המים השאובין פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון.

(ה) אין מי חטאת נעשין מי חטאת אלא עם מתן אפר אין בית הפרס עושה בית הפרס ולא תרומה אחר תרומה ולא תמורה עושה תמורה ולא הוולד עושה תמורה רבי יהודה אומר הוולד עושה תמורה אמרו לו הקודש עושה תמורה ולא הוולד ולא התמורה עושין תמורה.

(ו) העופות והמנחות אין עושין תמורה שלא נאמר אלא בהמה (ויקרא כז י) הציבור והשותפין אינן עושין תמורה שנאמר לא ימיר אותו (שם) היחיד עושה תמורה לא הציבור ולא השותפין עושין תמורה קרבנות בדק הבית אין עושין תמורה אמר רבי שמעון והלוא המעשר בכלל היה ולמה יצא להקיש אליו מה מעשר קרבן יחיד יצאו קרבנות ציבור מה מעשר קרבן מזבח יצאו קרבנות בדק הבית.

פירושים[עריכה]