משנה תמורה א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הכל ממירין אחד אנשים ואחד הנשים לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים הכהנים ממירין את שלהם וישראל ממירין את שלהם אין הכהנים ממירין לא בחטאת ולא באשם ולא בבכור אמר רבי יוחנן בן נורי וכי מפני מה אין ממירין בבכור אמר לו רבי עקיבה חטאת ואשם מתנה לכוהן והבכור מתנה לכוהן מה חטאת ואשם אין ממירין בהן אף הבכור לא ימירו בו אמר לו רבי יוחנן בן נורי מה לי אין ממיר בחטאת ובאשם שאין זכין בהן בחייהם תאמר בבכור שזכין בו בחייו אמר לו רבי עקיבה והלוא כבר נאמר והיה הוא ותמורתו יהיה קודש (ויקרא כז י ויקרא כז לג) איכן קדושה חלה עליו בבית הבעלים אף תמורה בבית הבעלים.

(ב) ממירין מן הבקר על הצאן ומן הצאן על הבקר מן הכבשים על העיזים ומן העיזים על הכבשים מן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים מן התמימים על בעלי מומין ומן בעלי מומין על התמימים שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע (ויקרא כז י) איזה הוא טוב ברע בעלי מומין שקדם הקדשן את מומן ממירין אחד בשנים ושנים באחד אחד במאה ומאה באחד רבי שמעון אומר אין ממירין אלא אחד באחד שנאמר והיה הוא ותמורתו יהיה קודש (שם) מה הוא מיוחד אף תמורתו מיוחדת.

(ג) אין ממירין איברים בעוברים ולא עוברין באברין ולא עוברין ואיברים בשלמים ולא שלמים בהן רבי יוסי אומר ממירין איברים בשלמים ושלמים בהן אמר רבי יוסי והלוא במוקדשין הוא אומר רגלה של זו עולה כלה עולה אף כשיאמר רגלה של זו תחת זו תהא כלה תמורה תחתיה.

(ד) אין המדומע מדמע אלא לפי חשבון ואין המחומץ מחמיץ אלא לפי חשבון אין המים השאובין פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון.

(ה) אין מי חטאת נעשין מי חטאת אלא עם מתן אפר אין בית הפרס עושה בית הפרס ולא תרומה אחר תרומה ולא תמורה עושה תמורה ולא הוולד עושה תמורה רבי יהודה אומר הוולד עושה תמורה אמרו לו הקודש עושה תמורה ולא הוולד ולא התמורה עושין תמורה.

(ו) העופות והמנחות אין עושין תמורה שלא נאמר אלא בהמה (ויקרא כז י) הציבור והשותפין אינן עושין תמורה שנאמר לא ימיר אותו (שם) היחיד עושה תמורה לא הציבור ולא השותפין עושין תמורה קרבנות בדק הבית אין עושין תמורה אמר רבי שמעון והלוא המעשר בכלל היה ולמה יצא להקיש אליו מה מעשר קרבן יחיד יצאו קרבנות ציבור מה מעשר קרבן מזבח יצאו קרבנות בדק הבית.

הדף הראשי של משנה תמורה א