משנה מועד קטן ג ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת מועד קטן · פרק ג · משנה ט | >>


משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

בראשי חודשים, בחנוכה ובפורים, מענות ומטפחות, בזה ובזה (אבל) לא מקוננות.

נקבר המתלט, לא מענות ולא מטפחות.

איזהו עינוי? שכולן עונות כאחת.

קינה, שאחת מדברת וכולן עונות אחריה, שנאמר (ירמיה ט): "ולמדנה בנותיכם נהי ואשה רעותה קינה".

אבל לעתיד לבוא הוא אומר (ישעיה כה): "בלע המות לנצח ומחה ה' אלהים דמעה מעל כל פנים" וגו'.


נוסח הרמב"ם

[עריכה]

בראשי חודשים ובחנוכה ובפורים מענות ומטפחות בזה ובזה אבל לא מקוננות נקבר המת לא מענות ולא מטפחות איזה הוא עינוי שכלן עונות כאחת קינה שאחת אומרת וכלן עונות אחריה שנאמר ולמדנה בנותיכם נהי ואישה רעותה קינה (ירמיהו ט יט) אבל לעתיד לבוא מה הוא אומר בילע המוות לנצח ומחה ה' אלוהים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי ה' דיבר (ישעיהו כה ח).

פירוש הרמב"ם

[עריכה]

הרמב"ם לא פירש משנה זו.


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

[עריכה]

ואשה רעותה קינה - ומדכתיב ולמדנה, אלמא קינה, אחת אומרת וחברתה עונה:

אבל לעתיד לבא אומר בלע המות לנצח - שיבלע הקב"ה את המות, וכולן עונות שירה שאין מיתה ואין דמעה. ונקטינן להאי קרא הכא. משום אל תעמוד בדבר רע [לכן ראה לסיים בדבר טוב]:

פירוש תוספות יום טוב

[עריכה]

מענות ומטפחות בזה ובזה אבל לא מקוננות. ובמשנה שבגמ' ורי"ף ל"ג אבל ול' רמב"ם בפי"א מהל' אבל מענות ומטפחות אבל אין מקוננות לא בזה ולא בזה:

נקבר המת. אפילו בר"ח. חנוכה. [ופורים] וכ"ש בחול המועד דחמיר טפי:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

[עריכה]

(לט) (על המשנה) נקבר המת. אפילו בר"ח חנוכה ופורים וכ"ש בחה"מ דחמיר טפי:


פירושים נוספים

בבלי כח ב  רמב"ם הלכות שביתת יום טוב ו כד  שולחן ערוך אורח חיים תקמז ב