משנה גיטין א ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת גיטין · פרק א · משנה ב | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

רבי יהודה אומר, מרקם יג למזרח ורקם כמזרח, מאשקלון לדרום ואשקלון יד כדרום, מעכו לצפון ועכו כצפון.

רבי מאיר אומר, עכו כארץ ישראל לגיטין.

נוסח הרמב"ם

רבי יהודה אומר מרקם למזרח ורקם כמזרח מאשקלון ולדרום ואשקלון כדרום מעכו ולצפון ועכו כצפון רבי מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגיטים.

פירוש הרמב"ם

רבי יהודה אומר מרקם למזרח ורקם כמזרח כו': זה הגבול שמגביל המקומות להודיענו המקומות שאינו מחוייב בו לומר בהם בפני נכתב ובפני נחתם ולכך זכר העיירות שהם בסוף ארץ ישראל ואינם מהם. והלכה כרבי יהודה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מרקם למזרח - מרקם עד סוף העולם למזרחו קרוי חו"ל, ורקם עצמה נדונה כמזרח העולם ולא כארץ ישראל:

פירוש תוספות יום טוב

מרקם למזרח כו'. כתב רש"י אבל מערב א"י א"צ גבול שהים הגדול גבולה כדכתיב (במדבר ל"ה) וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגו'. ע"כ. ובעל כפתור ופרח כתב דרקם סימן זוית מזרחית צפונית ואשקלון זוית מערבית דרומית. ועכו זוית מערבית צפונית. ולא הזכיר הזוית דרומית מזרחית. אולי לפרסומו שהוא ים המלח:

ואשקלון כדרום. ובספר יהושע מוכר דמא"י הוא. גם בספרי דפרשת עקב חשיב פרשת אשקלון מכבוש עולי בבל. אלא י"ל כמ"ש במתני' דלעיל לענין רקם. ועוד תירץ הר"ן דפרשת אשקלון אינו אלא פרשת דרכים שלה ושכן הוא בירושלמי:

ועכו כצפון. עיין מ"ש ברפ"ו דשביעית ומ"ש במתני' דלעיל על רקם. ומ"ש במשנה ז' פ"ז דלקמן:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יג) (על המשנה) למזרח. אבל מערב א"י א"צ גבול שהים הגדול גבולה דכתיב וגבול ים והיה, לכם הים הגדול. רש"י. ועתוי"ט:

(יד) (על המשנה) ואשקלון. ובספר יהושע מוכח דמא"י היא. גם בספרי חשוב פרשת אשקלון מכיבוש עולי בבל. והר"ן תירץ דפרשת אשקלון אינו אלא פרשת דרכים שלה ושכן הוא בירושלמי:פירושים נוספים