משנה ברכות ז ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת ברכות · פרק ז · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

שלשה שאכלו כאחד, אינן רשאין לחלק וכן ארבעה, וכן חמשה.

ששה נחלקין יג, עד עשרה.

ועשרה אינן נחלקין, עד שיהיו עשרים.

משנה מנוקדת

[עריכה]

שְׁלֹשָׁה שֶׁאָכְלוּ כְּאֶחָד - אֵינָן רַשָּׁאִין לֵחָלֵק.

וְכֵן אַרְבָּעָה, וְכֵן חֲמִשָּׁה.

שִׁשָּׁה - נֶחֱלָקִין. עַד עֲשָׂרָה.
וַעֲשָׂרָה - אֵינָן נֶחֱלָקִים. עַד שֶׁיִּהְיוּ עֶשְׂרִים:

נוסח הרמב"ם

שלשה שאכלו כאחד אינן רשאין ליחלק וכן ארבעה וכן חמישה שישה נחלקין עד עשרה ועשרה אין נחלקין עד שיהו עשרים.

פירוש הרמב"ם

  • שלשה שאכלו כאחד אינן רשאין לחלק – טעם העניין הזה מבואר, כי כשיגיעו לעשרה, יוסיף מלת הברכה, כפי שאמרנו:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

אינן רשאים ליחלק - מכיון שחלה עליהם חובת זימון:

וכן ארבעה וכן חמשה - אין השלשה מזמנין לעצמן והיחיד יחלק מהן, דאיהו נמי אקבע בחובת זמון:

ששה נחלקים - כדי זמון לכאן וכדי זמון לכאן, עד עשרה, אבל י' אין נחלקים דאתחייבו להו בזמון שיש בו הזכרת השם, עד שיהיו עשרים, ואז יחלקו לשתי חבורות אם ירצו:

פירוש תוספות יום טוב

שלשה שאכלו כאחד אינן רשאין לחלק. גמרא. מאי קמ"ל תנינא חדא זימנא בריש פרקין שלשה שאכלו וכו'. הא קמ"ל שלשה שישבו לאכול כאחת אע"פ שלא אכלו. אי נמי שכל אחד אכל מככרו אי נמי שלשה שבאו מג' חבורות של ג' ג' ולא אקדימו הנך ואזמינו עלייהו בדוכתייהו:

ששה נחלקים. דהא דתני בשלשה והוא אומר ברכו לאו משום דעדיפא מלברך. אלא רשאי גם כן לומר ברכו. כדמסקינן בגמרא אליבא הא דשמואל שכתבתי לעיל:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יג) (על המשנה) ששה נחלקין. דהא דתני בשלשה והוא אומר ברכו. לאו משום דעדיפא מנברך. אלא רשאי גם כן לומר ברכו. גמ':


פירושים נוספים

 


קיצור שנות אליהו

ששה נחלקין - מכאן הוכיחו בגמרא, שאף על פי ששנינו במשנה הקודמת: "בשלושה והוא אומר ברכו", אין שום עדיפות לומר "ברכו"; שאם היה עדיפות בדבר, לא היו ששה רשאין ליחלק, כדי שיזכה המזמן לומר "ברכו".