ביאור:גלעד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


גלעד = שם מקום ושם אדם[עריכה]

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: גלעד

המילה גִלְעַד משמשת גם כשם של מקום וגם כשם של אדם.

הגלעד נזכר לראשונה כשם של מקום:

 • (בראשית לא כא): "ויברח הוא וכל אשר לו, ויקם ויעבר את הנהר, וישם את פניו הר הגִלְעַד .... ויקח את אחיו עמו וירדף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אתו בהר הגלעד ... וישג לבן את יעקב ויעקב תקע את אהלו בהר ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד"

יעקב ברח מפני לבן, עבר את נהר פרת והגיע להר הגלעד, בדרכו לארץ ישראל. מכאן שהגלעד הוא חבל-ארץ הררי שנמצא בין נהר פרת לארץ ישראל, כלומר מדרום-מערב לנהר פרת.

בהמשך (פרק לב) מסופר שיעקב עבר את נחל יבוק, שנמצא ממזרח לירדן, ומכאן שהגלעד נמצא ממזרח לירדן.

בהמשך מסופר, שיעקב ולבן נפגשו בהר הגלעד, כרתו ברית ובנו גַל אבנים שיהיה עֵד על הברית ביניהם:

 • (בראשית לא מז): "ויקרא לו לבן יגר שהדותא, ויעקב קרא לו גַלְעֵד . ויאמר לבן הגל הזה עד ביני ובינך היום, על כן קרא שמו גַלְעֵד".

פעמיים נאמר שהמקום נקרא גַלְעֵד : בפעם הראשונה הכוונה לגל האבנים, וייתכן שבפעם השניה הכוונה לכל ההר שבו בנו את גל האבנים, שנקרא גַלְעֵד או בשינוי ניקוד גִלְעַד . אם כך, כשיעקב ברח לכיוון הר הגלעד, עדיין לא קראו לו "גלעד", והתורה כתבה את השם "גלעד" שהיה ידוע כבר בזמן מתן תורה, כדברי המפרשים "על-שם העתיד".

הר הגלעד נזכר גם בהמשך ספר בראשית:

 • (בראשית לז כה): "וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה"

הישמעאלים הלכו בכיוון דרום-מערב: באו מהגלעד, עברו את הירדן מערבה, והלכו דרומה ואז מערבה אל מצרים.

ארץ הגלעד היתה כנראה ארוכה מאד:

 • מצד אחד, היתה בה עיר מקלט: (דברים ד מג): "את בצר במדבר בארץ המישר לראובני, ואת ראמת בגלעד לגדי, ואת גולן בבשן למנשי"(ודומה לזה יהושע כ ח. ערי מקלט היו במרחק שווה זו מזו, ומכאן שהעיר רמות היתה בערך באמצע האורך של הירדן - בין גולן הצפונית לבין בצר הדרומית.
 • מצד שני: (דברים לד א): "ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו ויראהו ה' את כל הארץ את הגלעד עד דן"- מכאן שארץ הגלעד מגיעה בצפון עד נחל דן. ( פירוט )

בפעם הבאה נזכר השם גלעד כשם של אדם - בנו של מכיר בן מנשה בן יוסף:

 • (במדבר כו כט): "בני מנשה: למכיר משפחת המכירי, ומכיר הוליד את גלעד : לגלעד משפחת הגלעדי . אלה בני גלעד : איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי... ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף..."(ראו גם בני מנשה? )

הר הגלעד היה כבר ידוע בשמו כשנולד גלעד, וייתכן שאביו מכיר קרא לבנו על-שם אותו הר, שבו סבא יעקב כרת ברית עם לבן. גם היום מקובל לקרוא לילדים על-שם מקומות, כגון: גולן, שרון, סיני.

גם בשבט גד היה אדם בשם גלעד :

 • (דברי הימים א ה יד): "אלה בני אביחיל: בן חורי בן ירוח בן גלעד בן מיכאל בן ישישי בן יחדו בן בוז ... וישבו בגלעד בבשן ובבנתיה ובכל מגרשי שרון על תוצאותם"

כשהגיעו בני ישראל לעבר הירדן, ראו בני גד ובני ראובן את ארץ הגלעד וביקשו להתנחל בה, ומשה אכן הבטיח שייתן להם את הארץ אם יעברו חלוצים לפני ה', אך בסופו של דבר היא התחלקה בין בני גד לבין בני מכיר בן מנשה (ראו שאלה באתר אתנ"כתא ):

 • במדבר לב א: " "ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה ... טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד ... ויאמר משה אלהם אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני ה' ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה" "..." "
 • (במדבר לב מ): "וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדה ויורש את האמרי אשר בה... ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה"
 • (דברים ג יב): "ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא מערער אשר על נחל ארנן וחצי הר הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי. ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל הארגב לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים"
 • (דברים ג טו): "ולמכיר נתתי את הגלעד . ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנן תוך הנחל וגבל ועד יבק הנחל גבול בני עמון"

האם זה מקרה שדווקא בשתי המשפחות הללו, משפחת מכיר בן מנשה ושבט גד, יש גם אדם שנקרא גלעד ?

בפרשת השופט יפתח, המילה גלעד נזכרת בשתי משמעויות שונות - שם של אדם ושם של מקום:

 • (שופטים י ח): "וירעצו וירצצו את בני ישראל בשנה ההיא שמנה עשרה שנה את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמרי אשר בגלעד ... ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו מי האיש אשר יחל להלחם בבני עמון יהיה לראש לכל ישבי גלעד"- כאן הכוונה לארץ הגלעד, הנמצאת ממזרח לירדן וסמוכה לארץ בני עמון.
 • (שופטים יא א): "ויפתח הגלעדי היה גבור חיל והוא בן אשה זונה ויולד גלעד את יפתח . ותלד אשת גלעד לו בנים ויגדלו בני האשה ויגרשו את יפתח ויאמרו לו לא תנחל בבית אבינו כי בן אשה אחרת אתה... ויהי כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל וילכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב ... ויאמר יפתח לזקני גלעד הלא אתם שנאתם אותי ותגרשוני מבית אבי ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם? ויאמרו זקני גלעד אל יפתח לכן עתה שבנו אליך והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון והיית לנו לראש לכל ישבי גלעד ... וילך יפתח עם זקני גלעד וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין וידבר יפתח את כל דבריו לפני ידוד במצפה... ותהי על יפתח רוח ידוד ויעבר את הגלעד ואת מנשה ויעבר את מצפה גלעד וממצפה גלעד עבר בני עמון"- יפתח נקרא גלעדי כי הוא נולד בארץ הגלעד , אך גם לאביו קראו גלעד . לא סביר שזה גלעד-בן-מכיר-בן-מנשה, כי ע"פ בראשית נ כג בניו של מכיר נולדו עוד בחייו של יוסף, ומאז עברו לפחות 600 שנה. ייתכן שזה גלעד שנזכר בספר דברי הימים, מצאצאי גד; וייתכן גם שהוא בנו של אחד מתושבי ארץ הגלעד, משבט גד או משבט מנשה, שקרא לבנו על-שם המקום שבו נולד.
 • (שופטים יב ד): "ויקבץ יפתח את כל אנשי גלעד וילחם את אפרים ויכו אנשי גלעד את אפרים כי אמרו פליטי אפרים אתם גלעד בתוך אפרים בתוך מנשה . וילכד גלעד את מעברות הירדן לאפרים והיה כי יאמרו פליטי אפרים אעברה ויאמרו לו אנשי גלעד האפרתי אתה ויאמר לא"- גם כאן הכוונה לארץ הגלעד ולתושביה, בני מנשה ובני גד.

פסוקים נוספים[עריכה]

 • (יהושע יב ב): "סיחון מלך האמרי היושב בחשבון משל מערוער אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבק הנחל גבול בני עמון"
 • (יהושע יב ה): "ומשל בהר חרמון ובסלכה ובכל הבשן עד גבול הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך חשבון"
 • (יהושע יג יא): "והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי וכל הר חרמון וכל הבשן עד סלכה"
 • (יהושע יג כה): "ויהי להם הגבול יעזר וכל ערי הגלעד וחצי ארץ בני עמון עד ערוער אשר על פני רבה"
 • (יהושע יג לא): "וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי ערי ממלכות עוג בבשן לבני מכיר בן מנשה לחצי בני מכיר למשפחותם"
 • (יהושע יז א): "ויהי הגורל למטה מנשה כי הוא בכור יוסף: למכיר בכור מנשה אבי הגלעד , כי הוא היה איש מלחמה, ויהי לו הגלעד והבשן"
 • (יהושע יז ה): "ויפלו חבלי מנשה עשרה, לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעבר לירדן"
 • (יהושע יז ו): "כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו, וארץ הגלעד היתה לבני מנשה הנותרים"
 • (יהושע כב ט): "וישבו וילכו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה מאת בני ישראל משלה אשר בארץ כנען ללכת אל ארץ הגלעד, אל ארץ אחזתם אשר נאחזו בה על פי ה' ביד משה"
 • (יהושע כב יג): "וישלחו בני ישראל אל בני ראובן ואל בני גד ואל חצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד את פינחס בן אלעזר הכהן ... וישב פינחס בן אלעזר הכהן והנשיאים מאת בני ראובן ומאת בני גד מארץ הגלעד אל ארץ כנען אל בני ישראל וישבו אותם דבר"
 • (שופטים ה יז): "גלעד בעבר הירדן שכן, ודן למה יגור אניות?..."
 • (שופטים ז ג): "ועתה קרא נא באזני העם לאמר מי ירא וחרד ישב ויצפר מהר הגלעד . וישב מן העם עשרים ושנים אלף ועשרת אלפים נשארו"( פירוט )
 • (שופטים י ג): "ויקם אחריו יאיר הגלעדי , וישפט את ישראל עשרים ושתים שנה"
 • (שופטים י ד): "ויהי לו שלשים בנים רכבים על שלשים עירים ושלשים עירים להם להם יקראו חות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד"
 • (שופטים יב ז): "וישפט יפתח את ישראל שש שנים וימת יפתח הגלעדי ויקבר בערי גלעד"
 • (שופטים כ א): "ויצאו כל בני ישראל ותקהל העדה כאיש אחד למדן ועד באר שבע וארץ הגלעד אל ה' המצפה"
 • (שופטים כא ח): "ויאמרו מי אחד משבטי ישראל אשר לא עלה אל ה' המצפה והנה לא בא איש אל המחנה מיביש גלעד אל הקהל . ויתפקד העם והנה אין שם איש מיושבי יבש גלעד ..."
 • (שמואל א יא א): "ויעל נחש העמוני ויחן על יבש גלעד ויאמרו כל אנשי יביש אל נחש כרת לנו ברית ונעבדך..."
 • (שמואל א יג ז): "ועברים עברו את הירדן ארץ גד וגלעד , ושאול עודנו בגלגל וכל העם חרדו אחריו"
 • (שמואל א לא יא): "וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר עשו פלשתים לשאול"
 • (שמואל ב ב ד): "ויבאו אנשי יהודה וימשחו שם את דוד למלך על בית יהודה ויגדו לדוד לאמר אנשי יביש גלעד אשר קברו את שאול"
 • (שמואל ב ב ה): "וישלח דוד מלאכים אל אנשי יביש גלעד ויאמר אליהם ברכים אתם לידוד אשר עשיתם החסד הזה עם אדניכם עם שאול ותקברו אתו"
 • (שמואל ב ב ט): "וימלכהו אל הגלעד ואל האשורי ואל יזרעאל ועל אפרים ועל בנימן ועל ישראל כלה"
 • (שמואל ב יז כו): "ויחן ישראל ואבשלם ארץ הגלעד"
 • (שמואל ב יז כז): "ויהי כבוא דוד מחנימה ושבי בן נחש מרבת בני עמון ומכיר בן עמיאל מלא דבר וברזלי הגלעדי מרגלים"
 • (שמואל ב יט לב): "וברזלי הגלעדי ירד מרגלים ויעבר את המלך הירדן לשלחו את בירדן"
 • (שמואל ב כא יב): "וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו מאת בעלי יביש גלעד אשר גנבו אתם מרחב בית שן אשר תלום שם הפלשתים ביום הכות פלשתים את שאול בגלבע"
 • (שמואל ב כד ו): "ויבאו הגלעדה ואל ארץ תחתים חדשי ויבאו דנה יען וסביב אל צידון"
 • (מלכים א ב ז): "ולבני ברזלי הגלעדי תעשה חסד והיו באכלי שלחנך כי כן קרבו אלי בברחי מפני אבשלום אחיך"
 • (מלכים א ד יג): "בן גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת"
 • (מלכים א ד יט): "גבר בן ארי בארץ גלעד ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ"
 • (מלכים א יז א): "ויאמר אליהו התשבי מתשבי גלעד אל אחאב חי ידוד אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי"
 • (מלכים א כב ג): "ויאמר מלך ישראל אל עבדיו הידעתם כי לנו רמת גלעד ואנחנו מחשים מקחת אתה מיד מלך ארם"
 • (מלכים א כב ד): "ויאמר אל יהושפט התלך אתי למלחמה רמת גלעד ויאמר יהושפט אל מלך ישראל כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך"
 • (מלכים א כב ו): "ויקבץ מלך ישראל את הנביאים כארבע מאות איש ויאמר אלהם האלך על רמת גלעד למלחמה אם אחדל ויאמרו עלה ויתן אדני ביד המלך"
 • (מלכים א כב יב): "וכל הנבאים נבאים כן לאמר עלה רמת גלעד והצלח ונתן ידוד ביד המלך"
 • (מלכים א כב טו): "ויבוא אל המלך ויאמר המלך אליו מיכיהו הנלך אל רמת גלעד למלחמה אם נחדל ויאמר אליו עלה והצלח ונתן ידוד ביד המלך"
 • (מלכים א כב כ): "ויאמר ידוד מי יפתה את אחאב ויעל ויפל ברמת גלעד ויאמר זה בכה וזה אמר בכה"
 • (מלכים א כב כט): "ויעל מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה רמת גלעד"
 • (מלכים ב ח כח): "וילך את יורם בן אחאב למלחמה עם חזהאל מלך ארם ברמת גלעד ויכו ארמים את יורם"
 • (מלכים ב ט א): "ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו חגר מתניך וקח פך השמן הזה בידך ולך רמת גלעד"
 • (מלכים ב ט ד): "וילך הנער הנער הנביא רמת גלעד"
 • (מלכים ב ט יד): "ויתקשר יהוא בן יהושפט בן נמשי אל יורם ויורם היה שמר ברמת גלעד הוא וכל ישראל מפני חזאל מלך ארם"
 • (מלכים ב י לג): "מן הירדן מזרח השמש את כל ארץ הגלעד הגדי והראובני והמנשי מערער אשר על נחל ארנן והגלעד והבשן"
 • (מלכים ב טו כה): "ויקשר עליו פקח בן רמליהו שלישו ויכהו בשמרון בארמון בית מלך את ארגב ואת האריה ועמו חמשים איש מבני גלעדים וימיתהו וימלך תחתיו"
 • (מלכים ב טו כט): "בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פלאסר מלך אשור ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה"( [http:/he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%91_%D7%98%D7%95_%D7%9B%D7%98 פירוט] )
 • (ירמיהו ח כב): "הצרי אין בגלעד אם רפא אין שם כי מדוע לא עלתה ארכת בת עמי"
 • (ירמיהו כב ו): "כי כה אמר ידוד על בית מלך יהודה גלעד אתה לי ראש הלבנון אם לא אשיתך מדבר ערים לא נושבה"
 • (ירמיהו מו יא): "עלי גלעד וקחי צרי בתולת בת מצרים לשוא הרביתי רפאות תעלה אין לך"
 • (ירמיהו נ יט): "ושבבתי את ישראל אל נוהו ורעה הכרמל והבשן ובהר אפרים והגלעד תשבע נפשו"
 • (יחזקאל מז יח): "ופאת קדים מבין חורן ומבין דמשק ומבין הגלעד ומבין ארץ ישראל הירדן מגבול על הים הקדמוני תמדו ואת פאת קדימה"
 • (הושע ו ח): "גלעד קרית פעלי און עקבה מדם"
 • (הושע יב יב): "אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי"
 • (עמוס א ג): "כה אמר ידוד על שלשה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו על דושם בחרצות הברזל את הגלעד"
 • (עמוס א יג): "כה אמר ידוד על שלשה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו על בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את גבולם"
 • (עובדיה א יט): "וירשו הנגב את הר עשו והשפלה את פלשתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימן את הגלעד"
 • (מיכה ז יד): "רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם"
 • (זכריה י י): "והשיבותים מארץ מצרים ומאשור אקבצם ואל ארץ גלעד ולבנון אביאם ולא ימצא להם"
 • (דברי הימים א ב כא): "ואחר בא חצרון אל בת מכיר אבי גלעד והוא לקחה והוא בן ששים שנה ותלד לו את שגוב"( [http:/he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%90_%D7%91_%D7%9B%D7%90 פירוט] )
 • (דברי הימים א ב כב): "ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד"
 • (דברי הימים א ב כג): "ויקח גשור וארם את חות יאיר מאתם את קנת ואת בנתיה ששים עיר כל אלה בני מכיר אבי גלעד"
 • (דברי הימים א ה ט): "ולמזרח ישב עד לבוא מדברה למן הנהר פרת כי מקניהם רבו בארץ גלעד"
 • (דברי הימים א ה י): "ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על כל פני מזרח לגלעד"
 • (דברי הימים א ו סה): "וממטה גד את ראמות בגלעד ואת מגרשיה ואת מחנים ואת מגרשיה"
 • (דברי הימים א ז יד): "בני מנשה אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את מכיר אבי גלעד"
 • (דברי הימים א ז יז): "ובני אולם בדן אלה בני גלעד בן מכיר בן מנשה"
 • (דברי הימים א י יא): "וישמעו כל יביש גלעד את כל אשר עשו פלשתים לשאול"
 • (דברי הימים א כו לא): "לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד"
 • (דברי הימים א כז כא): "לחצי המנשה גלעדה ידו בן זכריהו לבנימן יעשיאל בן אבנר"
 • (תהלים ס ט): "לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי", ודומה לזה תהלים קח ט.
 • (שיר השירים ד א): "הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד", ודומה לזה שיר השירים ו ה.

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-05-30.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:גלעד - שם מקום ושם אדם

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/glad