שולחן ערוך הלכות סעודה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הלכות נטילת ידים לסעודה[עריכה]

סימן קנז - דיני זמן קביעות סעודה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קנח - דיני נטילת ידים לסעודה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קנט - באיזה כלי נוטלין הידים, וכיצד יבואו המים לידיו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קס - איזו מים כשרים ואיזו פסולים לנטילה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קסא - דיני חציצה בנטילה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קסב - הגבהה ושפשוף הידים בנטילה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קסג - דין מי שאין לו מים, והמאכיל לאחרים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קסד - דין שיכול להתנות על הנטילה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קסה - דין העושה צרכיו ורוצה לאכול טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש

הלכות בציעת הפת[עריכה]

סימן קסו - דין הפסקה בין בציעה לנטילה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קסז - מקום וזמן הבציעה, ומי הוא הבוצע טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קסח - על איזה מיני פת מברכין טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש

הלכות דברים הנוהגים בסעודה[עריכה]

סימן קסט - דין שמש הסעודה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קע - דברי מוסר שינהג אדם בסעודה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קעא - שלא לנהוג בזיון באוכלין טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קעב - מי שהכניס אוכלין ומשקין לפיו בלא ברכה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קעג - דין מים אמצעיים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קעד - דין ברכת היין בסעודה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קעה - דיני ברכת הטוב והמטיב על היין טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קעו - שהפת פוטר את הפרפרת טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קעז - דברים הבאים בתוך הסעודה ואחר הסעודה מה דינם טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קעח - איזהו דברים קרויים הפסק בסעודה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קעט - איזה דברים קרויין היסח הדעת בסעודה שצריך לחזור ולברך טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קפ - דיני פירורי הפת טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש

הלכות ברכת המזון[עריכה]

סימן קפא - דין מים אחרונים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קפב - דין כוס ברכת המזון, ושלא יהא פגום טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קפג - המברך איך יתנהג בכוס של ברכת המזון טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קפד - לקבוע ברכה במקום סעודה, ועד כמה יכול לברך מי ששכח ולא בירך טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קפה - לברך ברכת המזון בקול רם, ויתר פרטים בברכת המזון טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קפו - אם נשים וקטנים חייבים בברכת המזון טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קפז - דיוקים בנוסח ברכת המזון טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קפח - נוסח ברכה ג', ודיני ברכת המזון בשבת, והטועה בברכת המזון טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קפט - נוסח ברכה רביעית ודיניה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצ - שתיית היין אחר הברכה ודיניו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצא - אם הפועלים מחוייבים לברך טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצב - ברכת זימון בג' או בעשרה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצג - אם מצטרפין לזימון אם לאו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצד - שלשה שאכלו כאחד ונפרדו, לענין הזימון מה דינם טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצה - חבורות שאוכלים בהרבה מקומות מה דינם טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצו - מי שאכל דבר איסור אם מצטרף לזימון טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצז - דין צירוף לזימון ג' או עשרה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצח - אחד נכנס אצל שלשה שאכלו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצט - על מי מזמנים ועל מי אין מזמנים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן ר - דין המפסיק כדי לברך טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רא - מי הוא המברך טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש