רש"י על שופטים ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופוחזים" - בהולים במעשיהם לעשות בלא תבונה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עם אלון מצב" - (תרגום) מישר קמתא מישור שהיו בו מצבות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלוך הלכו העצים" - משל הוא "לזית" - עתניאל בן קנז (שופטים א יג) הבא משבט יהודה שנקרא זית שנאמר (ירמיהוו יא טז) זית רענן יפה פרי תואר וגו'

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דשני" - לשון שומן

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לתאנה" - דבורה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את מתקי" - דבש דבורים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לגפן" - גדעון שהוא מזרע יוסף (שופטים ו יא) שנאמר בו (בראשית מט כב) בן פורת (ותרגם שם אונקלוס) כגופן דנציב וכו'

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המשמח אלהים" - שאין אומרים הלוים שיר של הקרבן אלא על הנסכים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל האטד" - ספינ"ה בלע"ז

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם באמת" - שאני הגון למלכות

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישר" - על כרחם נהג רבנות ובגאוה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רוח רעה" - שנאה שלנ"ש בלע"ז

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"געל בן עבד" - מאומה אחרת היה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעשו הלולים" - (תרגום) ועבדו חנגין

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי אבימלך ומי שכם" - מי אבימלך להיות שר על שכם ומי שכם להיות עבדים לאבימלך הלא בן ירובעל היה אבימלך מן עפרת אבי העזרי (לעיל ו יא)

"וזבול פקידו" - וזה פקיד העיר ששמו זבול פקידו של אבימלך הוא ואדוניו אין לו משפט מלוכה בעיר ואף פקידו אינו כלום

"עבדו את אנשי חמור" - אם באתם לקנות לכם אדונים באו ועבדו את אנשי חמור שהיה נשיא הארץ מקדם (בראשית לד ב)

"ומדוע נעבדנו" - לאבימלך

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר לאבימלך" - ויאמר געל בפני זבול הודיע לאבימלך "רבה צבאך וצאה" - מן המקום שאתה שם ונראה את גדולתך

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בתרמה" - כמו במרמה בתרמית כלומר בלט ובסתר

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארבע ראשים" - ארבעה כתות

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעם טבור הארץ" - (תרגום) מן תוקפא דארעא מהר הגבוה שבכולם "אלון מעוננים" - (תרגום) מישר מעוננים

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויצא העם השדה" - אנשי שכם "ויגידו" - המגידים לאבימלך שיצאו בני העיר אל השדה לעשות חפציהם

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתח שער העיר" - שלא יוכלו ליכנס

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צריח" - יער שכפו אילנות ופסגים סביב סביב וקורין אותו פלייש"ר בלע"ז "בית אל ברית" - אותו צריח היה של בעל ברית שם של עבודת כוכבים שלהם וצלמון (פסוק מח) יער היה שם ויש פותרין צריח ווט"ש בלע"ז שעושין בקרקע

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוכת עצים" - ענף עצים

פסוק נג

לפירוש "פסוק נג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פלח רכב" - חתיכת אבן של ריחים העליונה הקרויה רכב "ותרץ" - ותרוצץ

פסוק נד

לפירוש "פסוק נד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פן יאמרו לי" - פן יאמרו עלי