רש"י על שופטים ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שופטים · ט · >>

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ופוחזים" - בהולים במעשיהם לעשות בלא תבונה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עם אלון מצב" - (תרגום) מישר קמתא מישור שהיו בו מצבות

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלוך הלכו העצים" - משל הוא

"לזית" - עתניאל בן קנז (שופטים א יג) הבא משבט יהודה שנקרא זית שנאמר (ירמיהוו יא טז) זית רענן יפה פרי תואר וגו'

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דשני" - לשון שומן

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לתאנה" - דבורה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את מתקי" - דבש דבורים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לגפן" - גדעון שהוא מזרע יוסף (שופטים ו יא) שנאמר בו (בראשית מט כב) בן פורת (ותרגם שם אונקלוס) כגופן דנציב וכו'

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המשמח אלהים" - שאין אומרים הלוים שיר של הקרבן אלא על הנסכים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל האטד" - ספינ"ה בלע"ז

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם באמת" - שאני הגון למלכות

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישר" - על כרחם נהג רבנות ובגאוה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רוח רעה" - שנאה שלנ"ש בלע"ז

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"געל בן עבד" - מאומה אחרת היה

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעשו הלולים" - (תרגום) ועבדו חנגין

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מי אבימלך ומי שכם" - מי אבימלך להיות שר על שכם ומי שכם להיות עבדים לאבימלך הלא בן ירובעל היה אבימלך מן עפרת אבי העזרי (לעיל ו יא)

"וזבול פקידו" - וזה פקיד העיר ששמו זבול פקידו של אבימלך הוא ואדוניו אין לו משפט מלוכה בעיר ואף פקידו אינו כלום

"עבדו את אנשי חמור" - אם באתם לקנות לכם אדונים באו ועבדו את אנשי חמור שהיה נשיא הארץ מקדם (בראשית לד ב)

"ומדוע נעבדנו" - לאבימלך

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר לאבימלך" - ויאמר געל בפני זבול הודיע לאבימלך

"רבה צבאך וצאה" - מן המקום שאתה שם ונראה את גדולתך

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בתרמה" - כמו במרמה בתרמית כלומר בלט ובסתר

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארבע ראשים" - ארבעה כתות

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעם טבור הארץ" - (תרגום) מן תוקפא דארעא מהר הגבוה שבכולם

"אלון מעוננים" - (תרגום) מישר מעוננים

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויצא העם השדה" - אנשי שכם

"ויגידו" - המגידים לאבימלך שיצאו בני העיר אל השדה לעשות חפציהם

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פתח שער העיר" - שלא יוכלו ליכנס

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צריח" - יער שכפו אילנות ופסגים סביב סביב וקורין אותו פלייש"ר בלע"ז

"בית אל ברית" - אותו צריח היה של בעל ברית שם של עבודת כוכבים שלהם וצלמון (פסוק מח) יער היה שם ויש פותרין צריח ווט"ש בלע"ז שעושין בקרקע

פסוק מח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שוכת עצים" - ענף עצים

פסוק נג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פלח רכב" - חתיכת אבן של ריחים העליונה הקרויה רכב

"ותרץ" - ותרוצץ

פסוק נד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פן יאמרו לי" - פן יאמרו עלי