רש"י על שופטים י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בן דודו" - כך שמו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עיירים" - (תרגום) עולין סוסים בחורים "ושלשים עירים להם" - ושלשים ערים בלא חומה להם לכך נקראו עיירים לשון עיירות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את הבעלים וגו'" - שבע עבודת כוכבים נמנו כאן "ויעזבו את ה' ולא עבדוהו" - אפילו בשותפות עם אלו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשנה ההיא" - כשמת יאיר "אשר בעבר הירדן" - ארץ ראובן וגד וחצי המנשה שהיו שכניהם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא ממצרים" - שבע תשועות יש כאן כנגד שבע עבודות כוכבים שהיו עובדים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומעון" - שם אומה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותקצר נפשו בעמל" - כביכול לא היה רחבת מקום לסבול ולכנס שם צרה שהיה לו בעמל ישראל

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויצעקו" - נאספו על ידי כרוז