רש"י על משלי טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על משלי · טז · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לאדם מערכי לב" - הוא סודר עצתו ודבריו בלבו.

"ומה' מענה לשון" - כשבא להשיב, הקב"ה משכילו בדבריו; או, אם זכה, מזמן לו מענה טוב.

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ותוכן רוחות ה'" - ומונה הלבבות מי הטוב ומי הרע

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

(משלי טז ג): "גל אל ה' מעשיך" - גלגל והשלך עליו צרכיך, וייכונו מחשבותיך.

דבר אחר: גל אל ה' מעשיך - התפלל לפניו על כל צרכיך.

"וייכונו" - יתבססו ויתקיימו.

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

(משלי טז ד): "כל פעל ה' למענהו" - הכל עשה בשביל קילוסו, כמו (תהלים קמז ז): "ענו לה' בתודה".

דבר אחר: להעיד עליו, כלומר פעלו מעיד עליו, על גבורותיו;

שניהם בהגדת תהילים.

"וגם רשע" - עשה להניחו ליום רעה, וכל זה לקילוסו.

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יד ליד לא ינקה" - מיד ליד בא לו גמול גובה לבו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"וביראת ה' סור מרע" - על ידי יראת ה' סור מרע

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו" - ירצה לו שיהיו שלימים עמו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לב אדם יחשב דרכו" - ללכת דרך ישר

"וה' יכין צעדו" - כמו ששנינו (שבת קד) הבא לטהר מסייעין לו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"קסם על שפתי מלך" - על שפתי חכם היושב בדין

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"פלס ומאזני משפט וגו'" - לשלם לאדם כפעלו משפט יישטיצ"ה בלע"ז פרעון עונות האדם בפלס ומאזנים

"מעשהו כל אבני כיס" - כאשר יש באבני כיס משקלות גדולות וקטנות הכל לפי פעלו של אדם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"תועבת מלכים עשות רשע" - דבר תעוב הוא לדיינין ואין הגון להם לעשות רשע

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חמת מלך" - הוא כמלאכי מות כשלוחי מיתה

"ואיש חכם יכפרנה" - יפייסנה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"באור פני מלך חיים" - מי שהקב"ה מסביר לו פנים חיים הוא לו לכך צריך אדם ליישר דרכו לפניו

"ורצונו כעב מלקוש" - מי שהוא מרוצה לו רצונו טוב לו כעב המביא את המטר

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"טוב שפל רוח" - טוב להתחבר את ענוים ולהיות אתם שפל רוח מהיות מחלק שלל את גאים

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"משכיל על דבר ימצא טוב" - הנותן לב להתבונן על דבריו לפלס את דרכיו ימצא טוב

"ובוטח בה' אשריו" - כשהוא מפלס דרכיו ורואה בה מצוה שיש בה סכנה או חסרון כיס ובוטח בהקב"ה ועושה הטוב

"אשריו" - הן אשוריו שלו

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לחכם לב יקרא נבון" - שלמד חכמה מרבו יקרא נבון סופו שיהיה נבון בדברים מפולפל בחכמתו ויקראו אותו נבון

"ומתק שפתים יוסיף לקח" - כשאדם מטעים דבריו לתלמיד וממתיק דבריו בטעמים יוסיף לקח

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מקור חיים שכל לבעליו" - וכן פתרון המקרא שכל הבעלים מקור חיים הוא לו

"ומוסר אוילים אולת" - יסורי אוילים ע"י אולת באים להם וכן משמעו האולת יסורין הוא לאוילים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לב חכם ישכיל פיהו" - לבו מלמד את פיו לדבר צחות(ועל שפתיו יוסיף לבו לקח)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"צוף דבש" - מתוק דבש ברישק"ה בלע"ז

"אמרי נועם" - דברי תורה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יש דרך" - שהוא ישר לפני איש

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עמלה לו" - לצרכו הוא עמל

"כי אכף עליו פיו" - כשפיהו כופהו ותובע לו מאכל אז עמלו עומדת לו שאכל מה שעמל כבר

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כורה רעה" - בלבו חורש הרע

"ועל שפתיו כאש צרבת" - הרעה כאש שורפת על שפתיו עד שמוציאה בפיו וגו' כאש צרבת שורפת כמו (יחזקאל כא) ונצרבו בה כל פנים

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ונרגן מפריד אלוף" - וע"י ריגונו ותרעומתו מפריד ממנו אלופו של עולם

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עוצה עיניו" - ל' קריצה וכן איעצה עליך עיני (תהלים לב)

"כלה רעה" - כמו כי כלתה אליו הרעה וגו' וגורם לבא רעה לעולם

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בדרך צדקה תמצא" - ע"י הצדקה מאריכין ימיהם

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ומושל ברוחו" - כובש את יצרו

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בחיק יוטל את הגורל" - בינו לבין עצמו אדם מטיל גורל

"ומה' כל משפטו" - לברור לכל אחד ואחד חלקו

<< · רש"י על משלי · טז · >>