ציצים ופרחים (יעב"ץ)/ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ציצים ופרחים - להרב יעקב עמדין (יעב"ץ)

אותיות:  א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נספחים: הקדמת היעב"ץ הקדמת צוויבל דברי סיום מפתח חשבון ומלוי השמות


אות הא[עריכה]

מהדורת צוויבל[עריכה]

אות הא

האמהות שמות ארבעתן שרה רבקה רחל ולאה גימטריא אל"ף [פ"ו]. כמספר שמות שלשה אבות. אברהם יצחק וישראל112. <כמו שכתבתי בערך אל"ף> ויתרון אר"ץ העליונה. עליהם פ"ה. הידוע. עם הכולל <פ"ו> אלהים. כי הנקבות גבורות. כנודע:

הבדלה גימטריא לוי, על כן הבדיל ה' את שבט הלוי (דברים י, ח). והוא מלוי דע"ב:

הבל מלא כזה. ה"ה בי"ת למ"ד גימטריא מלכות:

הגר גימטריא יצחק113. שורש הדינים. לכן נתנה אותה שרה לאברהם לאשה. לבשמה ולמתקה בטרם תלד היא את הגבורה. בידעה המים הרו וילדו אפלה114. לזה אמרה אולי אבנה ממנה (בראשית טז, ב). שע"י כך יצא יצחק מבוסם. ולכן נהג ישמעאל כבוד ביצחק. בהיותו מבחי' אמו. כמ"ש (בראשית רבה, סב) על הקדמתו בפסוק (בראשית כה, ט) ויקברו אותו יצחק וישמעאל:

הדד גימטריא אחד. (עיין הדר). בן בד"ד (בראשית לו, לה). שהוא נולד מכללות עשר. וא"ו דמ"ה. שמלויו י' אותיות. וי' ספירות בלימה:

הדום הארץ הדום רגליו115. בחינת אדן לעמוד. יסוד עולם. ועיין ערך רגל:

הדיוט גימטריא דל כמשמעו:

הדסה עיין אסתר:

הדסים במלוי כזה. ה"א דל"ת סמ"ך יו"ד מ"ם. גימטריא אסתר ואם תמלא הדלי"ת עם י'. אז הוא גימטריא שוה עם מלוי שם אדני:

הדסים מלא כזה. ה"ה [דל"ת סמ"ך מ"ם] (י"ד. בלי ו'). אז הוא גימטריא אברהם יצחק [ו]יעקב [עם האותיות]. והוא שרמז בתקון ששי. מהנוספים מספר התקונין ז"ל דף קמ"ב ע"א. תלת הדסים דרמיזין על תלת אבהן:

הדר מספרו רט. ראשי תיבות ר'ע ט'וב. הוא מבחי' עץ הדעת טוב ורע ועיין להלן [ערך] פרי עץ הדר. ועיין [ערך] אתרוג. וגימטריא אחר. כי רגליה יורדות מות (משלי ה, ה). וגימטריא הדר המלך השמיני. ממלכין קדמאי דמיתו. דהוו מעלמא דפרודא. ובדברי הימים (דה"א א, נ) נקרא חדד גימטריא אחד לאחר שנתקן. כי גם את זה לעומת זה עשה וגו' (קהלת ז, יד):

הוד הוא כמנין <שם> י"ה. וחשבן ה' אותיות ראשונות דא"ב אבגדה כי הוא חמישית לי' ספירות בלימה. לכן אמר בספר הזהר (ח"ג רכג, ב) עד הוד אתפשטת. עיין ערך בינה:

היטב116 גימטריא הויה מקור הטוב. שכלולה הצלע באמצעו117 וריבועו עולה ע'118 גימטריא סוד ע"ב. עם ב' כוללים.

הנאה גימטריא אני. בה כל הנאה שלו.

הערות צוויבל[עריכה]


מהדורת ויקיטקסט[עריכה]

האמהות - שמות ארבעתן שרה רבקה רחל ולאה גימטריא אל"ף [?], כמספר שמות שלשה אבות אברהם יצחק וישראל. <כמו שכתבתי בערך אל"ף>‏[1] ויתרון אר"ץ העליונה עליהם - פ"ה הידוע‏[2]. עם הכולל - <פ"ו> - אלהים. כי הנקבות גבורות כנודע:


הבדלה - גימטריא לוי, על כן "הבדיל ה' את שבט הלוי" (דברים י, ח). והוא מלוי דע"ב:


הבל מלא כזה - ה"ה בי"ת למ"ד גימטריא מלכות:


הגר - גימטריא יצחק, שורש הדינים. לכן נתנה אותה שרה לאברהם לאשה, לבשמה ולמתקה בטרם תלד היא את הגבורה, בידעה המים הרו וילדו אפלה114. לזה אמרה "אולי אבנה ממנה" (בראשית טז, ב) שע"י כך יצא יצחק מבוסם. ולכן נהג ישמעאל כבוד ביצחק בהיותו מבחינת אמו כמ"ש (בראשית רבה, סב) על הקדמתו בפסוק "ויקברו אותו יצחק וישמעאל" (בראשית כה, ט):


"הדד" - גימטריא אחד (עיין הדר) - "בן בד"ד" (בראשית לו, לה) - שהוא נולד מכללות עשר. וא"ו דמ"ה שמלויו י' אותיות וי' ספירות בלימה:


הדום הארץ, הדום רגליו115 - בחינת אדן לעמוד, יסוד עולם. ועיין ערך רגל:


הדיוט - גימטריא דל כמשמעו:


הדסה - עיין אסתר:


הדסים במלוי כזה - ה"א דל"ת סמ"ך יו"ד מ"ם - גימטריא אסתר.
ואם תמלא הדלי"ת עם י' אז הוא גימטריא שוה עם מלוי שם אדני‏[3]:


הדסים מלא כזה - ה"ה [דל"ת סמ"ך י"ד מ"ם] (הי' - י"ד, בלי וו) -- אז הוא גימטריא אברהם יצחק [ו]יעקב[4].‏[5] והוא שרמז בתקון ששי מהנוספים מספר התקונין ז"ל דף קמ"ב ע"א תלת הדסים דרמיזין על תלת אבהן:


הדר -

  • מספרו רט - ראשי תיבות ר'ע ט'וב. הוא מבחינת עץ הדעת טוב ורע. ועיין להלן [ערך] פרי עץ הדר. ועיין [ערך] אתרוג.
  • וגימטריא אחר, כי "רגליה יורדות מות" (משלי ה, ה).
  • וגימטריא הדר, המלך השמיני (בראשית לו, לט), ממלכין קדמאי דמיתו דהוו מעלמא דפרודא. ובדברי הימים (דה"א א, נ) נקרא הדד - גימטריא אחד לאחר שנתקן. כי גם את זה לעומת זה עשה וגו':


הוד - הוא כמנין שם י"ה. וחשבן ה' אותיות ראשונות דא"ב אבגדה כי הוא חמישית לי' ספירות בלימה. לכן אמר בספר הזהר (ח"ג רכג, ב) "עד הוד אתפשטת". עיין ערך בינה:


היטב116 - גימטריא הויה, מקור הטוב, שכלולה הצלע באמצעו117.
וריבועו‏[6] עולה ע' - גימטריא סוד ע"ב עם ב' כוללים.


הנאה - גימטריא אני. בה כל הנאה שלו.

הערות ויקיעורכים[עריכה]

  1. ^ לא מצאתי משהו רלוונטי באות א'. ומה שכן מצאתי רלוונטי נמצא באות ת' בערך "תפארת", עיין שם - ויקיעורך
  2. ^ לא הבנתי למה הכוונה, אולי למילת "היסוד", ועיין בערך תפארת כמו שציינתי בהערה הקודמת - ויקיעורך
  3. ^ אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד
  4. ^ [עם האותיות] - צוויבל
  5. ^ אמנם אינו כנראה כוונת המחבר היעב"ץ אבל באתי להעיר שאילו כותבים "הדסם" ללא יו"ד אזי המספר עולה במכוון - ה"ה דל"ת סמ"ך מ"ם = אברהם יצחק ויעקב. וראה בדף השיחה - ויקיעורך
  6. ^ ה, הי, היט, היטב