ציצים ופרחים (יעב"ץ)/ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ציצים ופרחים - להרב יעקב עמדין (יעב"ץ)

אותיות:  א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נספחים: הקדמת היעב"ץ הקדמת צוויבל דברי סיום מפתח חשבון ומלוי השמות


אות הטית[עריכה]

מהדורת צוויבל[עריכה]

טבח גימטריא חוה. על ידיה נטבחו כל בני אדם. אולי לזה רמזו חז"ל (נדרים כ, ב) במה שאמרו אצל תשמיש באשה. משל לבשר מבית הטבח עם ב' כוללים גימטריא הויה דב"ן שהיא ביתו. (נעלם שלו. בית הסתר) וכל הנשים תלויות בה. לכן אחרי ארי. ולא אחרי אשה (ברכות סא, א). הולך אחריה. כשור אל טבח יובל151. ובהם באחריתו בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל (איוב יד, כב):

טוב בטח ב'ה' ו'עשה ט'וב (תהלים לז, ג). ר"ת טוב למפרע. וכסדר הוא ראשי תיבות בוט לשון עוני בדברי חז"ל. כמו פרוז בוטי (גיטין לו, ב). רמז לעני. שיבטח בה'. ועשה. הוא לשון תקון. ובן הבקר אשר עשה (בראשית יח, ח). תקן עצמך:
טוב. הקב"ה. טוב ה' לכל (תהלים קמה, ט). והוא יעשה (תהלים לז, ה). וסופי תיבות152 יהב. לומר על ה' ישליך יהבו. והוא יכלכלהו153.

טהירו בגימטריא רל"א שערים [עם הכולל]. שנתהוו ע"י הצמצום. ועם האותיות עולה רל"ו. שעור קומה:

טהירו עלאה בגימטריא ג' [פעמים] הוי"ה וג' [פעמים] אלהי"ם. ועם דגש154 גימטריא שמ"ו155. וגימטריא רצו"ן. שבו עלה ברצונו להוות העולמות.

טל ב'פעמים גימטריא לח"ם. מט"ל השמי"ם. זו"ן. משם באים מ"ד ומ"ן. שהם אגלי טל (איוב לח, כח). לאה רחל. מהם יצא לחם. י' פעמים ט"ל. עולה במספר שמי"ם. גימטריא זכר ונקבה:

טל ומטר. ט"ל גימטריא יה"ו מלא. בחינת זכר משפיע. מט"ר. גימטריא רח"ם עם הכולל. בחינת נקבה. שרחם שלה הוא בית קבולו. וע"ש כך. נקרא הרחם גם מטרון. כמ"ש בב"ר (בר"ר נג, ה) בשרה כשהיתה עקרה. עקר מטרון לא היה לה. וגלף לה הקב"ה עקר מטרון. ואחד היתר156. בגימטריא טל ומטר. לרמוז כוללותה עמו. שעל ידיה הוא זכר שלם. ויקרא [את] שמם אדם (בראשית ה, ב). כי בלתה הוא פלג גופא. זהו ותן טל ומטר לברכה. ברכ"ה גימטריא זכ"ר.

טרפון גימטריא משה עיין ספר הגלגולים:

הערות צוויבל[עריכה]

  • הערה 151: לשון הפסוק כשור אל טבח יבוא (משלי ז כב).
  • הערה 152: הכוונה על הקרי של פסוק שפתח בו בטח בה' ועשה טוב, באדנ"י ועש"ה טו"ב, סופי תיבות יה"ב.
  • הערה 153: ע"פ תהלים נה כג.
  • הערה 154: עִלָּאָה מודגש בקרא (דניאל ג כו). והדגוש משלים אות היו"ד, וכ"כ בהגהות זוהר חדש תיקונים דף י' ע"ג.
  • הערה 155: יונת אלם פרק א'.
  • הערה 156: א' היתר של רח"ם, רומז על כללותה עמו, גימטריא מט"ר, והיינו טל הרומז על זכר כנזכר, ומטר רומז על נקבה ובהתכללות זכר עמו, שעל ידיה הוא זכר שלם.

מהדורת ויקיטקסט[עריכה]

טבח - גימטריא חוה, על ידיה נטבחו כל בני אדם. אולי לזה רמזו חז"ל במה שאמרו אצל תשמיש באשה (נדרים כ, ב) "משל לבשר מבית הטבח" -- עם ב' כוללים גימטריא הויה, דב"ן, שהיא ביתו (נעלם שלו, בית הסתר). וכל הנשים תלויות בה. לכן אחרי ארי ולא אחרי אשה (ברכות סא, א). הולך אחריה כשור אל טבח יובל151. ובהם באחריתו -- "בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל" (איוב יד, כב):


טוב - "בטח ב'יהו"ה ו'עשה ט'וב" (תהלים לז, ג) -- ר"ת טוב למפרע. וכסדר הוא ראשי תיבות בוט, לשון עוני בדברי חז"ל, כמו "פרוז בוטי" (גיטין לו, ב). רמז לעני שיבטח בה'. "וַעֲשֵׂה" - הוא לשון תקון, "ובן הבקר אשר עשה" (בראשית יח, ח), תקן עצמך. "טוֹב" - הקב"ה, טוב ה' לכל (תהלים קמה, ט). "וְהוּא יַעֲשֶׂה" (תהלים לז, ה).
וסופי תיבות152 יהב, לומר על ה' ישליך יהבו והוא יכלכלהו153.


טהירו - בגימטריא רל"א שערים [עם הכולל], שנתהוו ע"י הצמצום. ועם האותיות עולה רל"ו - שיעור קומה:


טהירו עלאה - בגימטריא ג' [פעמים] הוי"ה וג' [פעמים] אלהי"ם. ועם דגש154 -- גימטריא שמ"ו155 וגימטריא רצו"ן שבו עלה ברצונו להוות העולמות.


טל ב'פעמים גימטריא לח"ם. מט"ל השמי"ם -- זו"ן, משם באים מ"ד ומ"ן שהם אגלי טל (איוב לח, כח), לאה רחל. מהם יצא לחם. י' פעמים ט"ל. עולה במספר שמי"ם. גימטריא זכר ונקבה:


טל ומטר - ט"ל גימטריא יה"ו מלא, בחינת זכר משפיע. מט"ר גימטריא רח"ם עם הכולל, בחינת נקבה. שרחם שלה הוא בית קבולו ועל שם כך נקרא הרחם גם מטרון כמ"ש בב"ר (בר"ר נג, ה) בשרה כשהיתה עקרה, "עקר מטרון לא היה לה, וגלף לה הקב"ה עקר מטרון". ואחד היתר156 בגימטריא טל ומטר - לרמוז כוללותה עמו, שעל ידיה הוא זכר שלם, "ויקרא את שמם אדם" (בראשית ה, ב). כי בלתה הוא פלג גופא. זהו "ותן טל ומטר לברכה" -- ברכ"ה גימטריא זכ"ר.


טרפון - גימטריא משה. עיין ספר הגלגולים:

הערות ויקיעורכים[עריכה]