ציצים ופרחים (יעב"ץ)/מפתח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ציצים ופרחים - להרב יעקב עמדין (יעב"ץ)

אותיות:  א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נספחים: הקדמת היעב"ץ הקדמת צוויבל דברי סיום מפתח חשבון ומלוי השמות


מפתח מלוי חשבון האותיות[עריכה]

[השמות][עריכה]

לתועלת העוסקים בצרוף שמות שאינם נמחקים וספירות, אציג הנה מפתח הלז שמצאתיו בספר כתב יד. וזהו

 • שם הכתר ד' אותיות. חושבנם כ"א. לו ג' מלואים קס"א, קנ"א, קמ"ג. ואינון ל' אותיות.   תנה
 • שם חכמה ב' אותיות. חושבנם ט"ו. לו ג' מלואים כ"ו, ל', ל"ה. ואינון ט"ו אותיות.   צא
 • שם הבינה ד' אותיות. חושבנם כ"ו. לו ד' מלואים ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן. ל"ט אותיות. והוא שם הת"ת.    רלב.
 • שם הגדולה ב' אותיות. חושבנם ל"א. לו מלוי אחד קפ"ה[1]. ואיהו ו' אותיות.   קפה.
 • שם הגבורה ה' אותיות. חושבנם פ"ו. לו ג' מלואים ש', רצ"ה, רצ"א. ואינון ל"ט אותיות.   תתפו
 • שם התפארת נזכר לעיל בשם הבינה כו'. ואין השינוי בכתיבתם רק בקריאתם כו'.
 • שם הנצחים[2] ה' אותיות. חושבנם תצ"ט.
  • לו ג' מלואים: אלף נ"ה 1,055, אלף מ"ו 1,046 ,אלף מ"ה 1,045[3]. ואינון מ"א אותיות.    ג' אלפים מאה וארבעים וששה 3,146.
  • ויש למלאות עוד התי"ו ביו"ד. ומולידה עוד ג' מלואים‏[4].
  • גם יש ממלאים הצדי"ק בקו"ף. ומוליד ג' מילואים‏[5].
 • שם היסוד ג' אותיות. חושבנם שי"ד. לו מלוי אחד - תתי"ד. ואיהו ט' אותיות.    תתיד
 • שם המלכות ד' אותיות. חושבנם ס"ה. לו מלוי אחד תרע"א. ואיהו י"ב אותיות.    תרעא

[6]


[חשבון כולל של השמות][עריכה]

[חישוב א' - חשבון השמות ללא ספירת הכפילויות בספירת ת"ת או הוד][עריכה]

[הערת ויקיעורך: המשך הדברים כאן מתבססים על הנזכר לעיל, בהינתן שסופרים רק פעם א' את השם יהו"ה ואת השם צבאו"ת שנמצאים בספירת תפארת והוד בהתאמה. וראה בדף השיחה - קישור אל קובץ אקסל]

 • מספר אותיות משמות פשוטים - כ"ט
 • חושבנם אלף נ"ז 1,057
 • כלל האותיות עם החושבן -- אלף פ"ו 1,086[7] - ד' אמהות‏[8]


 • מספר אותיות המלואים קצ"ג[9], והם כחושבן השם טפטפיה, חושבנם - ששה אלף ת"פ 6,480.


 • שמות פשוטים -- ח'‏[10].
 • מלואים -- י"ט‏[11], כחושבן מלוי מ"ה.

כלל חושבן פשוטים ומלואים שבעה אלף תקמ"ח 7,548[12] . כלל מספר אותיות רכ"ב[13]


ובחושבן גדול דמנצפך נשתנה החושבן כידוע.


חושבן י"ט הפשוטים לבד הצריכים למלוי‏[14] -- ב' אלף שע"ז 2,377.

חושבן המלוי בהסיר הפשוטים -- ד' אלף קי"ד 4,114[15]

אותיות הפשוטים לבד שלשה ושבעים. אותיות המלואים לבד מאה ועשרים.‏[16]


[חישוב ב' - בהינתן שסופרים כפילות השם בתפארת][עריכה]

ועם חושבן שם הת"ת
חושבן כ"ו. לו ד' מלואים ואינון ל"ט אותיות‏[17]

מספר אותיות שמות פשוטים ל"ג. חושבנם אלף פ"ג 1,083. עם החושבן אלף קי"ו 1,116

מספר אותיות המלואים רלב. כלל אותיות חושבנם ששה אלף תשכ"ג 6,723

שמות פשוטים -- ט'. מלואים -- כ"ג.


[חישוב ג' - בהינתן שסופרים כפילות השמות בתפארת והוד][עריכה]

ועם חושבן צבאות ב' פעמים לנצח הוד הרי תצא:

מספר אותיות פשוטים - הרי ל"ח.
חושבנם - אלף תקפ"ב 1,582.
כלל אותיות עם החושבן - אלף תר"כ 1,620

לו ג' מילואים כנ"ל ואינון מ"ג אתוון

מספר אותיות המלואים - ער"ה, (סימן "רֹעֵה יִשְׂרָאֵל הַאֲזִינָה")
חושבנם - תשעה אלף תת"פ 9,880

שמות פשוטים -- עשרה.

מלואים -- כ"ו


[חשבון המלויים של אותיות חשבון המלויים][עריכה]

אהי"ה[עריכה]

אהי"ה

 • מילוי קס"א - קו"ף סמ"ך אל"ף - החושבן תי"ז - אותיות ט'
 • מילוי קנ"א - קו"ף נו"ן אל"ף - החושבן ת"ג - אותיות ט'
 • מילוי קמ"ג - קו"ף מ"ם גימ"ל - החושבן שמ"ט - אותיות ט'


כלל חושבן ג' מלואי אהיה - אלף קס"ט 1,169

כלל האותיות כ"ז

י"ה[עריכה]

יה

 • מילוי ל"ה - למ"ד ה"י - החושבן פ"ט - אותיות ה'
 • מילוי ל' - למ"ד החושבן ע"ד - אותיות ג'.
 • מילוי כ"ו -- כ"ף וא"ו - החושבן קי"ג - אותיות ה'

כלל חושבן ג' מלואי י"ה - רע"ו

כלל האותיות י"ג

יהו"ה[עריכה]

יהו"ה

 • מלוי ע"ב - עי"ן בי"ת - החושבן תקמ"ב - אותיות ו'
 • מלוי ס"ג - סמ"ך גימ"ל - החושבן ר"ג - אותיות ז'
 • מלוי מ"ה - מ"ם ה"א - החושבן פ"ו - אותיות ד'
 • מלוי ב"ן - בי"ת נו"ן - החושבן תקי"ח - אותיות ו'

כלל חושבן ד' מלואי הויה - אלף שמ"ט 1,349

כלל אותיות כ"ג

ובמלוי ה"י החושבן אלף שנ"ח 1,358 כחושבן מלואי בית"ר‏[18] והוא כחושבן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

אל[עריכה]

אל מלוי קפ"ה -

 • קו"ף פ"י ה"י - החושבן רצ"א - אותיות ז'
 • או קו"ף פ"ה ה"ה - החושבן רפ"א - אותיות ז'
 • או קו"ף פ"א ה"א - החושבן רע"ג - אותיות ז'

כלל חושבן מלוי א"ל בג' בחינות - תתמ"ה. כלל אותיות - כ"א

אלהים[עריכה]

אלהים

 • מלוי ש' - שי"ן - החושבן ש"ס - אותיות ג'
 • מלוי רצ"ה - רי"ש צד"י ה"ה - החושבן תרכ"ד - אותיות ח'
 • מלוי רצ"א - רי"ש צד"י אל"ף - החושבן תשכ"ה - אותיות ט'

כלל חושבן ג' מלואי אלהי"ם - אלף תשט 1,709

כלל האותיות - כ'

והוא כחושבן שם כ"ב עה"א והשמות וב' כוללים.‏[19]

צבאות[עריכה]

צבאות

 • מלוי אלף ס"ה 1,065[20] - אלף סמ"ך ה"י - החושבן אלף קל"ה 1,135 - אותיות ח'
 • מלוי אלף מ"ז 1,047[21] - אלף מ"ם זי"ן - החושבן אלף קמ"ז 1,147 - אותיות ח'
 • מילוי אלף מ"ה 1,045[22] - אלף מ"ם ה"ה - החושבן אלף צ' 1,090 - אותיות ז'

[23]כלל ג' מלואי צבאות - ג' אל"ף שע"ב 3,372. כלל אותיות - כ"ג.


ובפרטות מלוי תתרס"ה - תי"ו תי"ו רי"ש סמ"ך ה"י - החושבן אלף תע"ז 1,477 - אותיות י"דכלל החושבן - ד' אל"ף ש"ס 4,360. כלל האותיות - ל"ט.‏[24]


שדי[עריכה]

שדי
מלוי תתי"ד

 • תי"ו תי"ו יו"ד דל"ת - החושבן אלף רפ"ג 1,283 - אותיות י"ב
 • או תא"ו תא"ו יו"ד דל"ת - החושבן אלף רס"ח 1,268 - אותיות י"ב
 • או ת"ו ת"ו יו"ד דל"ת - החושבן אלף ר"ס 1,260 - אותיות י'

כלל חושבן מילוי שדי בג' בחינות -- ג' אל"ף תת"ך 3,820

כלל אותיות - ל"ד

הוא כחושבן שם מ"ב עה"א והשמות דסלקין לחושבן ג' אלף תש"ן 3,750

ואיהו כלל ז' ספירות, דמחסד ולתתא כל אחד כלול מעשרה - הרי ע'. כללם -- ג' אלף תת"ך 3,820

אדני[עריכה]

אדני
מילוי תרע"א -

 • תי"ו רי"ש עי"ן אל"ף - החושבן אלף קס"ו 1,166 - אותיות י"ב
 • או תא"ו רי"ש עי"ן אל"ף - החושבן אלף קנ"ח 1,158 - אותיות י"ב
 • או ת"ו רי"ש עי"ן אל"ף - החושבן אלף קנ"ז 1,157 - אותיות י"א

כלל חושבן מלוי אדני בג' בחינות - ג' אל"ף תפ"ב 3,482. כלל אותיות - ל"ה.


על ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש באמונה הזעציר הבחור מאזום בן כ"ה הירץ חאג ז"ל מק"ק אמשטרדם, הבירה והמפוארה והמעוטרה:

על ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש באמונה הזעציר הבחור שמעון בן כ"ה צבי כץ זצ"ל מיניירארף שהוא כפוף לק"ק פראג הבירה:

הערות[עריכה]

 1. ^ אל"ף למ"ד
 2. ^ צבאות
 3. ^ לכאורה הכוונה אל צד"י בי"ת אל"ף וי"ו ת"ו -- צד"י בי"ת אל"ף וא"ו ת"ו -- צד"י בי"ת אל"ף ו"ו ת"ו. וראה בהמשך הדברים - ויקיעורך
 4. ^ לכאורה הכוונה אל צד"י בי"ת אל"ף וי"ו תי"ו -- צד"י בי"ת אל"ף וא"ו תי"ו -- צד"י בי"ת אל"ף ו"ו תי"ו. וראה בהמשך הדברים - ויקיעורך
 5. ^ לכאורה הכוונה אל צד"יק בי"ת אל"ף וי"ו ת"ו -- צד"יק בי"ת אל"ף וא"ו ת"ו -- צד"יק בי"ת אל"ף ו"ו ת"ו. וראה בהמשך הדברים - ויקיעורך
 6. ^ בדפוס אלטונא ישנם הרבה קווים מפרידים לאורך כל המפתח, חלקם נראים לכאורה מיותרים. והצגתים כאן כי ייתכן שהם מסמנים מקומות שיש בהם חסר בטקסט, כאשר תראה בהמשך הדברים - ויקיעורך
 7. ^ 29 + 1,057 - ויקיעורך
 8. ^ שרה רבקה רחל לאה
 9. ^ כאן מתחיל קושי גדול והכל נובע לענ"ד מתוך הצירופים השונים, 9 אפשרויות, שהציע היעב"ץ בספירת נצחים. בהינתן שהוא תופס לעיקר את ה-3 הראשונים שהזכיר בראשונה (דהיינו 1,045 1,046 ו-1,055), דוק ותשכח שאין בסך מספר אותיות המלואים קצ"ג אלא קצ"א. אמנם, מאידך, המספר הכולל של 6,480 כן מתיישב עם צירופים אלו. אולם, לאחר מכן, בהמשך דבריו שוב מזכיר מספר קצ"ג כך שאין מקום להגיה. בנוסף לכל הנ"ל, לקמן (בחשבון המלויים של אותיות חשבון המלויים) הוא מציג 3 צירופים אחרים -- 1,065 1,047 ו-1,045 -- אשר מקבילים אל צד"י בי"ת אל"ף וי"ו תי"ו -- צד"י בי"ת אל"ף וא"ו תא"ו -- צד"י בי"ת אל"ף ו"ו ת"ו אשר מהווים 43 אותיות במלויי שם 'צבאות' ומניב קצ"ג מספר אותיות המלויים. כנלע"ד וצע"ע - ויקיעורך
 10. ^ 8 שמות כאשר לא סופרים כפילות שמות בספירת תפארת או הוד - ויקיעורך
 11. ^ 19 אפשרויות מלוי שונות, לא כולל את 6 המלויים הנוספות שהזכיר בשם צבאו"ת, ולא כולל כפילות שמות בספירת תפארת או הוד - ויקיעורך
 12. ^ חשבון אותיות 1,057 + חשבון מלויים 6,491. בשים לב כי מספר 6,491 אינו מתקבל רק כאשר נוקטים במלויי 'צבאות' את 3 הצירופים של 1,065 1,047 ו-1,045 (אשר הינם סה"כ 3,157), ולא של 1,045 1,046 ו-1,055 (אשר הינם סה"כ 3,146). עיין בהערה שלי לעיל - ויקיעורך
 13. ^ כ"ט אותיות שמות הפשוטים + קצ"ג מספר אותיות המילויים כנ"ל - ויקיעורך
 14. ^ כוונתו אל חשבון כל הי"ט שמות הפשוטים שטמונים בתוך החשבון של כלל הי"ט המלויים, ועיין באקסל בדף השיחה - ויקיעורך
 15. ^ שוב כמו שציינתי לעיל, כוונתו כאן בהינתן שנוקטים בספירת 'צבאות' בצירופים של 1,065 1,047 ו-1,045. כך, שסה"כ חשבון המלויים הינם 6,491 ובהסיר 2,377 של חשבון הפשטים מניב 4,114. דוק ותשכח. - ויקיעורך
 16. ^ כוונתו כאן לחלוקת מספר האותיות בתוך כלל המלויים (אשר הזכיר לעיל שהוא עולה קצ"ג), בין מספרי אותיות הפשוטים לבין אותיות המלויים, כך ש-73 אותיות פשוטים + 120 אותיות המלויים עולים 193 כאשר הזכיר למעלה. - ויקיעורך
 17. ^ כמו שציין לעיל בספירת בינה - ויקיעורך
 18. ^ בי"ת יו"ד תי"ו רי"ש
 19. ^ אנקת"ם פסת"ם פספסי"ם דיונסי"ם + 4 שמות + 22 אותיות + 2 כוללים
 20. ^ צד"י בי"ת אל"ף וי"ו תי"ו
 21. ^ צד"י בי"ת אל"ף וא"ו תא"ו
 22. ^ צד"י בי"ת אל"ף ו"ו ת"ו
 23. ^ הצגתי כאן קווים מפרידים בין השורות כמו שמופיע בדפוס אלטונא. אולי הוא מסמן איזה חסר בתוכן כי המשך הדברים אינם מתיישבים כפי שהם עכשיו. וצע"ע - ויקיעורך
 24. ^ הדברים אינם מתיישבים. ולי נראה שיש חסר בטקסט וצריך להוסיף פרטות המלוי של שני המלויים שהזכיר לעיל - תתרמ"ז תתרמ"ה, כזה תא"ו תא"ו רי"ש מ"ם זי"ן -- ת"ו ת"ו רי"ש מ"ם ה"ה אשר בסה"כ הינו תי"ו תי"ו רי"ש סמ"ך ה"י -- תא"ו תא"ו רי"ש מ"ם זי"ן -- ת"ו ת"ו רי"ש מ"ם ה"ה אשר מניב 4,360 בחשבון ול"ט אותיות. כנלע"ד - ויקיעורך