עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף קיא עמוד ב[עריכה]

א ב מיי' פ"י מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיז סעיף א:

ב ג מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ז:

ג ד מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ג:

ד ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה א והלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיז סעיף א:

דף קיב עמוד א[עריכה]

ה א ב ג מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף טו:

ו ד ה מיי' פ"ז מהל' כלים הלכה יב והלכה יג , ומיי' פ"כד מהל' כלים הלכה ד:

ז ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יט , סמג עשין כה , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כב בהג"ה:

דף קיב עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פ"ז מהל' כלים הלכה יב:

ט ב ג מיי' פ"ו מהל' כלים הלכה ב:

י ד ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיז סעיף ו:

דף קיג עמוד א[עריכה]

יא א מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיז סעיף ד:

יב ב מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' שיז סעיף א:

יג ג מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' שיז סעיף ה:

יד ד ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שיז סעיף ז:

טו ו ז מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה א:

טז ח מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ז:

יז ט מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שב סעיף ג:

יח י מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ג , ומיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ט , סמג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' רסב סעיף ב:

יט כ מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה א , סמג עשין ל ולאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שו סעיף א:

כ ל מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' שו סעיף ו:

דף קיג עמוד ב[עריכה]

כא א מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ד , סמג עשין ל ולאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף א:

כב ב מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שו סעיף ח:

כג ג (מיי') סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף ג:

(כג) (ג) [ מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף א ]:

כד ד טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף א בהג"ה:

דף קיד עמוד א[עריכה]

כה א ב מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ט , ומיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה יא:

כו ג מיי' פ"ג מהל' מקוואות הלכה ד , סמג עשין רמח:

כז ד מיי' פ"ג מהל' מקוואות הלכה ג:

כח ה טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף כא:

כט ו שו"ע או"ח סימן קלו בהג"ה:

ל ז טור ושו"ע יו"ד סי' שנב סעיף א וסעיף ב:

לא ח מיי' פ"א מהל' תמידין ומוספין הלכה ז , סמג עשין קפ:

לב ט מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח והלכה י:

דף קיד עמוד ב[עריכה]

לג א מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה כא:

לד ב מיי' פ"ה מהלכות שבת הלכות יח יט כ:

לה ג מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה כא:

לו ד מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תריא סעיף ב: