משנה טבול יום א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

טבול יום פרק א', ב: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת טבול יום · פרק ראשון ("המכנס חלות") · >>

פרקי מסכת טבול יום: א ב ג ד

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד · משנה ה ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א[עריכה]

המכנס חלות על מנת להפריש, ונשכו — בית שמאי אומרים, חיבור בטבול יום, ובית הלל אומרים, אינו חיבור.

מקרצות נושכות זו בזו, וככרות נושכות זו בזו, האופה חמיטה על גבי חמיטה עד שלא קרמו בתנור, וקולית של מים המחלחלת, ורתיחת גריסין של פול ראשונה, ורתיחת יין חדש, רבי יהודה אומר, אף של אורז — בית שמאי אומרים, חיבור בטבול יום, בית הלל אומרים, אינו חיבור.

ומודים בשאר כל הטומאות, בין קלות בין חמורות.

משנה ב[עריכה]

המכנס חלות על מנת שלא להפריש, האופה חמיטה על גבי חמיטה משקרמו בתנור, וקולית של מים שאינה מחלחלת, ורתיחת גריסין של פול שניה, ורתיחת יין ישן, ושל שמן לעולם, ושל עדשים, רבי יהודה אומר, [ אף ] של טופח, טמאים בטבול יום, ואין צריך לומר בכל הטומאות.

משנה ג[עריכה]

מסמר שאחר הככר, וגרגר מלח קטן, וחרחור פחות מכאצבע, רבי יוסי אומר, כל שהוא נאכל עליו, טמאים בטבול יום, ואין צריך לומר בכל הטומאות.

משנה ד[עריכה]

הצרור שבככר, וגרגר מלח גדול, והתורמוס, והחרחור יתר מכאצבע, רבי יוסי אומר, כל שאינו נאכל עמו, טהורים באב הטומאה, ואין צריך לומר בטבול יום.

משנה ה[עריכה]

השעורה והכוסמת בזמן שאינן קלופים, התיאה והחלתית והאלום, רבי יהודה אומר, אף אפונים שחורים, טהורים באב הטומאה, ואין צריך לומר בטבול יום, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, טהורים בטבול יום, וטמאים בכל הטומאות.

השעורה והכוסמת בזמן שהן קלופים, והחטה בין שהיא קלופה בין שאינה קלופה, הקצח, והשמשום, והפלפל, רבי יהודה אומר, אף אפונים לבנים, טמאים בטבול יום, ואין צריך לומר בכל הטומאות.

משנה מנוקדת[עריכה]

משנה טבול יום א ניקוד

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) המכנס חלות על מנת להפריש ונשכו בית שמאי אומרין חיבור בטבול יום בית הלל אומרין אינן חיבור מקרצות נושכות זו בזו וכיכרים נושכין זה בזה האופה חמיטה על גבי חמיטה עד שלא קרמו בתנור וקולית של מים המחולחלת ורתיחת גריסין של פול ראשונה ורתיחת יין חדש רבי יהודה אומר אף של אורז בית שמאי אומרין חיבור בטבול יום ובית הלל אומרין אינן חיבור ומודים בשאר כל הטומאות בין קלות בין חמורות.

(ב) המכנס חלות על מנת שלא להפריש האופה חמיטה על גבי חמיטה משקרמו בתנור וקולית של מים שאינה מחולחלת ורתיחת גריסין של פול שניה ורתיחת יין ישן ושל שמן לעולם ושל עדשים רבי יהודה אומר אף של טופח טמאין בטבול יום ואין צריך לומר בכל הטומאות.

(ג) מסמר שאחר הכיכר וגרגר מלח קטן והחרחור פחות מכאצבע רבי יוסי אומר כל שהוא נאכל עימו טמאין בטבול יום ואין צריך לומר בכל הטומאות.

(ד) הצרור שבכיכר וגרגר מלח הגדול והתורמוס והחרחור יתר מכאצבע רבי יוסי אומר כל שאינו נאכל עימו טהורין באב הטומאה ואין צריך לומר בטבול יום.

(ה) השעורה והכוסמת בזמן שאינן קלופין התייה והחלתית והאילום רבי יהודה אומר אף אפונים שחורים טהורין באב הטומאה ואין צריך לומר בטבול יום דברי רבי מאיר וחכמים אומרין טהורין בטבול יום וטמאין בכל הטומאות השעורה והכוסמת בזמן שהן קלופין והחיטה בין קלופה ובין שאינה קלופה הקצח והשומשום והפלפל רבי יהודה אומר אף אפונים לבנים טמאין בטבול יום ואין צריך לומר בכל הטומאות.

פירושים[עריכה]