משנה ברכות ב ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת ברכות · פרק ב · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

האומנין קורין בראש האילן או בראש הנדבך, מה שאינן רשאין לעשות כן בתפילה.

משנה מנוקדת

[עריכה]

הָאֻמָּנִין קוֹרִין בְּרֹאשׁ הָאִילָן אוֹ בְּרֹאשׁ הַנִּדְבָּךְ,

מַה שֶּׁאֵינָן רַשָּׁאִין לַעֲשׂוֹת כֵּן בִּתְפִלָּה.

נוסח הרמב"ם

האומנין קורין בראש האילן או בראש הנדבך מה שאינן רשאין לעשות כן בתפילה.

פירוש הרמב"ם

האומנין קורין בראש האילן או בראש הנדבך כו' – פירוש אומנין, עושי מלאכה. ומנהג בוני הקירות בעפר להציב שני לוחות, ומשליכים העפר באמצע, וירקעו אותו בכלי עץ יד עד יאחז תבנית הקיר ויקשר, ואחר כך מסירין הלוחות ההם מן הבניין אשר בנו, וזה המעשה נקרא אצל בני אדם היום בלשון ערב טאפי"ה. והלוח האחד מאלו השניים אשר בם יבנה ויכונן הקיר, קורים אותו נדבך, וזהו פירוש המילה על אמיתתה.

ועניין מה שאמר בראש הנדבך, רוצה לומר בראש הקיר, בשעה שיהיו עושי המלאכה רוקעים וכותשים בין הלוחות הנקראין נדבכים. ומה שאסר להם שלא יתפללו שם, מפני טרדת הלב. וקריאת שמע לא תצטרך לכוונת הלב אלא פסוק ראשון בלבד:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

נדבך - שורה של בנין אבנים, כמו נדבכין די אבן גלל בעזרא ו, ואע"ג דמסתפי דלמא נפלי ולא מצו מכווני, לא הצריכום חכמים לרדת, דק"ש לא בעי כוונה אלא פסוק ראשון בלבד:

מה שאינן רשאין לעשות כן בתפלה — דצלותא רחמי היא ובעי כוונה, הלכך יורדין למטה ומתפללין:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו


פירושים נוספים

 פירושים נוספים

קיצור שנות אליהו

האומנים קורין וכו' – בירושלמי פירשו דהכי קתני, הפועלים קורין בראש האילן והאומנים בראש הנדבך.

מה שאינן רשאין לעשות כן בתפילה – היינו בראשי שאר אילנות; אבל בראש הזית והתאנה מותר לפועלים אף להתפלל שם, לפי שטרחתן מרובה. פירוש, שיש להם ענפים רבים יותר משאר אילנות ויש טורח גדול לעלות ולרדת ובתוך כך יתבטלו ממלאכת בעל הבית. ודווקא פועלים ואומנין, אבל בעל הבית לעולם צריך לירד מכל מקום, אף לקריאת שמע.