משנה ברכות ב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא - אם כיון את לבו יצא, ואם לאו לא יצא.

ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב, ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב, דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר: באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם.


(ב) אלו הן בין הפרקים: בין ברכה ראשונה לשניה, ובין שניה ל"שמע" (דברים ו ד), ובין "שמע" ל"והיה אם שמוע" (דברים יא יג), בין "והיה אם שמוע" ל"ויאמר" (במדבר טו לז), בין "ויאמר" ל"אמת ויציב".

רבי יהודה אומר: בין "ויאמר" ל"אמת ויציב", לא יפסיק.
אמר רבי יהושע בן קרחה: למה קדמה "שמע" ל"והיה אם שמוע"? אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות.
"והיה אם שמוע" ל"ויאמר"? ש"והיה אם שמוע" נוהג ביום ובלילה, ו"ויאמר" אינו נוהג אלא ביום.


(ג) הקורא את "שמע" ולא השמיע לאוזנו, יצא.

רבי יוסי אומר: לא יצא.
קרא ולא דקדק באותותיה - רבי יוסי אומר: יצא.
רבי יהודה אומר: לא יצא.
הקורא למפרע, לא יצא. קרא וטעה, יחזור למקום שטעה.


(ד) האומנין קורין בראש האילן, או בראש הנדבך. מה שאינן רשאין לעשות כן, בתפילה.


(ה) חתן פטור מקרית שמע בלילה הראשון ועד מוצאי שבת, אם לא עשה מעשה.

מעשה ברבן גמליאל שנשא, וקרא בלילה הראשון שנשא.
אמרו לו: לא לימדתנו, שחתן פטור מקרית שמע בלילה הראשון?
אמר להם: איני שומע לכם, לבטל ממני מלכות שמים, אפילו שעה אחת.


(ו) רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו.

אמרו לו: לא לימדתנו, שאבל אסור מלרחוץ?
אמר להם: איני כשאר כל אדם, אסטניס אני.


(ז) וכשמת טבי עבדו, קיבל עליו תנחומין.

אמרו לו: לא לימדתנו, שאין מקבלין תנחומין על העבדים?
אמר להם: אין טבי עבדי כשאר כל העבדים, כשר היה.


(ח) חתן, אם רצה לקרות את שמע בלילה הראשון, קורא.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: לא כל הרוצה ליטול את השם, יטול.


הדף הראשי של משנה ברכות ב