רש"י על מיכה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


רש"י על מיכה · א · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דבר המורשתי" - מעיר מורישה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי בכם לעד" - שנבאתי לכם בשמו והתריתי בכם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יוצא ממקומו" - מכסא רחמים לכסא הדין

"ודרך על במותי ארץ" - על הרמים וגסי הרוח

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כדונג" - שעוה

"מוגרים במורד" - ת"י דאשידין במודרון מוגרים לשון זיבת מים וכן (איכה ג) עיני נגרה נגרות ביום אפו (איוב כ) פרץ נחל מעם גר (שם כח) ויגר מזה (תהלים עה)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לעי השדה" - ליגרי חקלן לשון גלים כמו יגר שהדותא

"והגרתי לגי אבניה" - והסחבתי כמו המוגרי' במורד

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי מאתנן זונה קבצה" - כל ההון הזה

"ועד אתנן זונה ישובו" - ולטמיון כשאר אתנני זונה ישובו כל קבוציה ויונתן תרגם ולבית פלחי טעותא יתמסרון כל קבוציה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שולל" - משתגע כשוטה בתמהון לב כמו (תהלים עו) אשתוללו אבירי לב (ישעיהו נט) וסר מרע משתולל והתי"ו היא באה לשמש בתיבה בלשון מתפעל ונתפעל וכן הילוך תיבה שתחילת יסודה שי"ן או סמ"ך כשבאו עליו תי"ו בלשון מתפעל ונתפעל נכנסת תוך התיבה כמו משתולל אומר אני שהוא מלשון שוגג כמו (מלכים ב ד) לא תשלה אותי (שמואל ב י) על השל די יאמר שלו (דנייאל ג)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אנושה מכותיה" - כי חולה היא במכותיה כמו ויאנש (שמואל ב יב)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בגת אל תגידו" - פן ישמחו לנו פלשתים

"בבית לעפרה" - עפרת אבי העזרי

"עפר התפלשי" - ל' נופל על הלשון וכן יושבת שפיר עריה בשת וכן לא יצאה יושבת צאנן כולם לפי שם העיר לשון הקינה התפלשי התגלגלי פתרונו לפי עניינו התעפרי

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עברי לכם" - התחיל בלשון יחידות נקבה כמדבר אל כנסיה העיר כמו שנאמר יושבת שפיר כולם בשם כנסיה אחת ואמר לכם כמדבר אל הרבים שהרי לרבים הוא אומר

"יושבת שפיר" - שם העיר

"עריה בשת" - גלויה בית הבשת כאשר נקראת שפיר שהוא שם נפל היוצא מרחמה של אשה

"לא יצאה יושבת צאנן" - לא יפקון משזבין יתבי צאנן

"מספד בית האצל יקח מכם עמדתו" - המספד שגרמתם לנגזלים שאתם גוזלים נחלתו כדי להגיש בית בבית שדה בשדה זה אצל זה הוא יקח מכם עמדתו מעמד הבניינים שבניתם והעמדתם על נחלתם בית האצל איוטמנ"ט בלע"ז

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי חלה לטוב" - כי קיותה לטובה אותה היושבת בשלוותה וממרה ע"פ הנביאים

"כי ירד רע" - הרי כי זה משמש בל' אלא היא חלה לטוב אבל מפני מרותה ירד לה רע

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רתום המרכבה לרכש" - אסרו המרכבה לרכש שהוא קל לרוץ ותברחו ואמר דונש שהוא ל' ערבי

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכן תתני שלוחים על מורשת גת" - על אשר תתני שלוחים על מלכות דוד אשר הוריש אתכם גת כענין שנאמר (דברי הימים א יח) ויקח דוד את גת מיד פלשתים ואתם מואסים בו כמו שנאמר (ישעיהו ח) יען אשר מאס העם הזה את מי השלוח וגומר לפיכך בתי אכזיב שהיתה מארץ יהודה ונמשכו אחר פקח בן רמליהו סופן להיות לאכזב למלכי ישראל שיהרג פקח בן רמליהו ויכזבו הנסמכים עליו ובימי אחז נתנבאת נבואה זו

"לכן תתני שלוחים" - פי' לכן כמו על אשר כמו (שם יז) על כן תטעי נטעי נעמנים על אשר נטעתיך נטעי נעמנים ואת נהפכת לזמורות זר

"בתי אכזיב לאכזב" - ל' נופל על הלשון מאגדת חלק למדתי מדרש מקרא זה כך

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עוד היורש אביא לך" - אויבים שיורישו אותך את היושבת במרשה יורש למרשה לשון נופל על הלשון

"עד עדולם" - שהוא לפנים מן הגבול יסוג אחור ויבא כבוד ישראל שיכבשו העכו"ם מגבול' עד עדולם כן ת"י עד עדולם ייתון בתחום ארעא דישראל ומדרש אגדה שמעתיו משמו של רבי מנחם עוד היורש אביא לך ראוים היו בני עילם לירש את ארץ ישראל שהוא היה בכור לבני שם ובשביל אהבת אבותיכם הסיבותיה לבני ארפכשד עתה אביא את כשדים ואת בני עילם עליהם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קרחי" - ראשך

"וגוזי" - שערך כמו (איוב א) ויגז את ראשו לשון תלישת שער

"כנשר" - כתרגומו כנשרא דנתרו גדפוהי דרך הנשר למרט רוב כנפיו