רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר עבודה · הלכות פסולי המוקדשין · פרק שביעי | >>

דפוס וורשא-ווילנא · הגהה על פי כתבי-יד

נושאי כלים על הפרק: כסף משנה מגיד משנה משנה למלך לחם משנה
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לפרק זה
הרמב"ם באתרים אחרים: מכון ממרא עפ"י כת"י תימניים (כתיב או מנוקד), hebrewbooks.org , אתר על התורה

דפוס[עריכה]

הלכה א[עריכה]

כל הפסולין לעבודה שמלקו מליקתן פסולה ואף על פי שאותו העוף פסול אינו כנבלת העוף הטהור לטומאה וכן אם מלק בלילה או ששחט חולין בפנים וקדשים בחוץ אינה כנבלה:

הלכה ב[עריכה]

מלק תורים שלא הגיע זמנן ובני יונה שעבר זמנם ושיבש גפה ושנסמית עינה ושנקטעה רגלה הרי זו נבלה לכל דבר זה הכלל כל שהיה פסולה בקדש פסולה ואינה נבלה לא היתה פסולה בקדש הרי זו נבלה לכל דבר:

הלכה ג[עריכה]

לפיכך המולק ונמצאת טריפה או שמלק בסכין או שמלק חולין בפנים וקדשים בחוץ הרי זו נבלה לכל דבר שאין המליקה מתרת ומטהרת אלא דבר שהוא כשר למזבח:

הלכה ד[עריכה]

אבל הנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן והמחיר והטומטום והאנדרוגינוס שנמלקו הרי אלו נבלה לכל דבר ומטמאין בגדים בבית הבליעה שאין הקדושה חלה עליהן והרי אין פסולן בקדש:

הלכה ה[עריכה]

כבר ביארנו במעשה הקרבנות שחטאת העוף נעשית למטה ועולת העוף למעלה חטאת העוף שעשאה למעלה פסולה בין שעשה הזייתה כמעשה חטאת בין שעשאה כמעשה עולה בין שעשאה לשם עולה בין שעשאה לשם חטאת:

הלכה ו[עריכה]

וכן עולת העוף שעשאה למטה אפילו מלק סימן אחד למטה וסימן אחד למעלה פסולה בין שמלקו כמליקת עולה בין שעשאה כמעשה חטאת בין שעשאה לשם חטאת בין שעשאה לשם עולה:

הלכה ז[עריכה]

חטאת העוף שמלקה למטה כמליקת עולה לשם חטאת או כמעשה חטאת לשם עולה או כמעשה עולה לשם עולה פסולה:

הלכה ח[עריכה]

וכן עולת העוף שעשאה למעלה כמעשה חטאת לשם עולה או כמעשה חטאת לשם חטאת פסולה כמעשה עולה לשם חטאת כשירה ובלבד שלא עלתה לבעלים לשם חובה:

הלכה ט[עריכה]

כל אלו העופות שנפסלו מפני מקום עשייתן או מפני שינוי מעשיהן או שינוי שמם אינן כנבלת העוף לטומאה וכן חטאת העוף או עולת העוף שנתפגלה או נטמאה או נעשית נותר אינה מטמאה בבית הבליעה כנבלת העוף שכל אלו פסולן בקדש:

הלכה י[עריכה]

חטאת העוף הבאה על הספק נעשית כמצותה ואינה נאכלת אלא תשרף ככל פסולי המוקדשין וכיצד תבא על הספק כגון שהיתה האשה ספק זבה או ספק יולדת וכל כיוצא בזה ואין לנו חטאת בהמה על ספק שאם נסתפק לו אם חטא אם לא חטא יביא אשם תלוי כמו שיתבאר בהלכות שגגות:

הלכה יא[עריכה]

חטאת העוף הבאה על הספק ונודע שהיא חייבת בה ודאי אם עד שלא נמלקה נודע לה תעשה ודאית ותאכל ואם אחר שנמלקה נודע לה הרי זה גומר הזיית דמה ותמציתו ותשרף כדי שלא יאמרו חטאת העוף הבאה על הספק תאכל שהרי בתחלה על ספק באה:

הלכה יב[עריכה]

נודע לה שאינה חייבת בה מאחר שנמלקה הרי זו תקבר:

הגהה[עריכה]

לפרק זה אין טקסט מוגה. הנך מוזמן להוסיף אותו לפי השיטה המוסברת בויקיטקסט:רמב"ם.