לדלג לתוכן

רות ג/כתיב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
<< | ספר רותפרק ג' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי רות ג

א ב ג ד

א ותאמר לה נעמי חמותה בתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך ב ועתה הלא בעז מדעתנו אשר היית את נערותיו הנה הוא זרה את גרן השערים הלילה ג ורחצת וסכת ושמת שמלתך [שמלתיך] עליך וירדתי [וירדת] הגרן אל תודעי לאיש עד כלתו לאכל ולשתות ד ויהי בשכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם ובאת וגלית מרגלתיו ושכבתי [ושכבת] והוא יגיד לך את אשר תעשין ה ותאמר אליה כל אשר תאמרי [אלי] אעשה ו ותרד הגרן ותעש ככל אשר צותה חמותה ז ויאכל בעז וישת וייטב לבו ויבא לשכב בקצה הערמה ותבא בלט ותגל מרגלתיו ותשכב ח ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת והנה אשה שכבת מרגלתיו ט ויאמר מי את ותאמר אנכי רות אמתך ופרשת כנפך על אמתך כי גאל אתה י ויאמר ברוכה את ליהוה בתי היטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים אם דל ואם עשיר יא ועתה בתי אל תיראי כל אשר תאמרי אעשה לך כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את יב ועתה כי אמנם כי אם [] גאל אנכי וגם יש גאל קרוב ממני יג ליני הלילה והיה בבקר אם יגאלך טוב יגאל ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי יהוה שכבי עד הבקר יד ותשכב מרגלתו [מרגלותיו] עד הבקר ותקם בטרום [בטרם] יכיר איש את רעהו ויאמר אל יודע כי באה האשה הגרן טו ויאמר הבי המטפחת אשר עליך ואחזי בה ותאחז בה וימד שש שערים וישת עליה ויבא העיר טז ותבוא אל חמותה ותאמר מי את בתי ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש יז ותאמר שש השערים האלה נתן לי כי אמר [אלי] אל תבואי ריקם אל חמותך יח ותאמר שבי בתי עד אשר תדעין איך יפל דבר כי לא ישקט האיש כי אם כלה הדבר היום

<< · רות · ג/כתיב · >>