משנה ערכין ז ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת ערכין · פרק ז · משנה ב | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

אחד הבעלים, ואחד כל האדם. מה בין הבעלים לבין כל האדם? אלא שהבעלים נותנים חומש, וכל אדם אינו נותן חומש.

נוסח הרמב"ם

אחד הבעלים ואחד כל האדם מה בין הבעלים לכל אדם אלא שהבעלים נותנין חומש וכל אדם אין נותנין חומש.

פירוש הרמב"ם

אחד הבעלים ואחד כל אדם מה בין כו': אמרה תורה ואם גאל יגאל את השדה לפיכך אם נשארו דרך משל עד היובל ח' שנים ורצה לפדות אותה לעצמו נותן י' סלעים וי' פונדיונות לכל חומר שעורים ועל הדרך הזה מקישים:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ואחד כל האדם - פודה בית כור בחמשים שקל, בין שהוא שוה אלף שקלים בין שאינו שוה אלא חמשה שקלים:

שהבעלים נותנים חומש - כדכתיב (שם) ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו וגו':

פירוש תוספות יום טוב

מה בין כו' אלא וכו'. עמ"ש בסוף פ"ק דב"ק.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

אחד הבעלים וכו':    נראה דרבותא אשמועי' דאע"ג דבעלים מוסיפין חומש אין מקילין עליהם ליתן דבר שנה בשנה אלא גם הם נותנין את הכל כאחת אבל לכאורה משמע דלרבותא דאחד כל האדם נקטיה וצ"ע אם גם החומש צריכין בעלים ליתן אותו הכל ביחד עם החמשים שקל כסף:


פירושים נוספים