משנה סוכה ד ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת סוכה · פרק ד · משנה ז | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

מיד התינוקות שומטין את לולביהן ואוכלין אתרוגיהן.

משנה מנוקדת

[עריכה]

מִיַּד הַתִּינוֹקוֹת שׁוֹמְטִין אֶת לוּלְבֵיהֶן וְאוֹכְלִין אֶתְרוֹגֵיהֶן.

נוסח הרמב"ם

[עריכה]

מיד התינוקות היו שומטין את לולביהן ואוכלים את אתרוגיהם.


פירוש הרמב"ם

[עריכה]


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

[עריכה]

התינוקות שומטים את לולביהן - הגדולים שומטים לולבי התינוקות מידן של תינוקות:

ואוכלים - הגדולים אתרוגיהן של תינוקות. ואין בדבר משום גזל כב שכך נהגו משום שמחה. פירוש אחר התינוקות משליכים לולביהן מידם כג ואוכלים אתרוגיהן בשביעי. אבל הגדולים אין אוכלים אתרוגיהן כל אותו היום, דכיון שהוקצה כד למצוה למקצת היום הוקצה לכולו:

פירוש תוספות יום טוב

[עריכה]

מיד התינוקות שומטים וכו'. כתב הר"ב ואין בדבר משום גזל. ר"ל גזל דדבריהם. כת"ק דרבי (יהודה) [צ"ל ר' יוסי] במשנה ח' פ"ה דגיטין. ולשון רש"י לא משום גזל ולא משום דרכי שלום. ומ"ש הר"ב בפירוש אחר. התינוקות משליכין לולביהן מידם ופירש"י בגמרא דלשון שומטים כמו שומטו ומניחו בקרן זוית [ביצה כ"ח:] ומ"ש הר"ב כיון דהוקצה כו' וללשון ראשון פירש"י דשאני אתרוגי התינוקות שלא הוקצו למצוה גמורה:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

[עריכה]

(כב) (על הברטנורא) כת"ק במשנה ח' פ"ה דגיטין:

(כג) (על הברטנורא) ולשון שומטים כמו שומטו ומניחו בקרן זויות:

(כד) (על הברטנורא) וללשון ראשון פירש"י דשאני אתרוגי התינוקות שלא הוקצו למצוה גמורה:


פירושים נוספים

בבלי מח א