משנה נידה ו ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת נידה · פרק ו · משנה ז | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

כל שחייב בראשית הגז, חייב במתנות.

ויש שחייב במתנות ואינו חייב בראשית הגז.

נוסח הרמב"ם

כל שהוא חייב בראשית הגז חייב במתנות ויש מי שהוא חייב במתנות ואינו חייב בראשית הגז.


פירוש הרמב"ם

כל שהוא חייב בראשית הגז כו': כבר בארנו בי"א מחולין שראשית הגז יחוייב למין הצאן לבד והמתנות והם הזרוע והלחיים והקיבה יחוייב לצאן ולבקר ולעזים זכריהן ונקביהן:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כל שחייב בראשית הגז - רחלים ואילים בלבד: חייב במתנות הזרוע והלחיים והקיבה:

ויש שחייב במתנות - שחיוב המתנות לשור ועזים וכבשים:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

כל שחייב בראשית הגז חייב במתנות:    בגמרא מוקי רבינא מתני' אליבא דר"ש דאמר טרפה פטורה מראשית הגז דאי לא תימא הכי היכי קתני כל שחייב וכו' הא איכא טרפה דחייבת בראשית הגז ואינה חייבת במתנות. והדר מסקינן דכל מין קתני במתני' כדכתבי' דהיינו מין כבש:

ויש שחייב במתנות וכו':    כגון מין בקר ועז. ועיין במ"ש ר"פ ראשית הגז:

תפארת ישראל

יכין

כל שחייב בראשית הגז:    כבשים ואילים:

חייב במתנות:    זרוע לחיים וקיבה:

ואינו חייב בראשית הגז:    כבקר ועזים:

בועז


הלכתא גבירתא

פירושים נוספים