משנה נידה ו רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) בא סימן התחתון עד שלא בא העליון או חולצת או מתייבמת בא העליון עד שלא בא התחתון אף על פי שאי אפשר רבי מאיר אומר לא חולצת ולא מתייבמת וחכמים אומרין או חולצת או מתייבמת מפני שאמרו אפשר לתחתון לבוא עד שלא יבוא העליון אבל אי אפשר לעליון לבוא עד שלא יבוא התחתון.

(ב) כיוצא בו כל כלי חרס שמכניס מוציא ויש שהוא מוציא ואינו מכניס כל אבר שיש בו ציפורן יש בו עצם ויש שיש בו עצם ואין בו ציפורן.

(ג) כל הטמא מדרס מיטמא טמא מת ויש שהוא מיטמא טמא מת ואינו מיטמא מדרס.

(ד) כל הראוי לדון דיני נפשות ראוי לדון דיני ממונות ויש שהוא ראוי לדון דיני ממונות ואינו ראוי לדון דיני נפשות.

כל הכשר לדון כשר להעיד ויש שהוא כשר להעיד ואינו כשר לדון.

(ה) כל שהוא חייב במעשרות מיטמא טומאת אוכלין ויש שהוא מיטמא טומאת אוכלין ואינו חייב במעשרות.

(ו) כל שהוא חייב בפאה חייב במעשרות ויש שהוא חייב במעשרות ואינו חייב בפאה.

(ז) כל שהוא חייב בראשית הגז חייב במתנות ויש מי שהוא חייב במתנות ואינו חייב בראשית הגז.

(ח) כל שיש לו ביעור יש לו שביעית ויש שיש לו שביעית ואין לו ביעור.

(ט) כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת כל שיש לו קרניים יש לו טלפיים ויש שיש לו טלפיים ואין לו קרניים.

(י) כל הטעון ברכה לאחריו טעון לפניו ויש שהוא טעון לפניו ואין טעון לאחריו.

(יא) תינוקת שהביאה שתי שערות חייבת בכל מצוות האמורות בתורה וחולצת או מתייבמת וכן התינוק שהביא שתי שערות חייב בכל מצוות האמורות בתורה וראוי להיות בן סורר ומורה משיביא שתי שערות עד שיקיף זקן התחתון לא העליון אלא שדיברו חכמים בלשון נקייה תינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכלה למאן רבי יהודה אומר משירבה השחור.

(יב) שתי שערות האמורות בפרה ובנגעים הן אמורות בכל מקום וכמה שעורן כדי לכוף ראשן לעיקרן דברי רבי ישמעאל רבי אלעזר אומר כדי לקרוץ בציפורן רבי עקיבה אומר כדי שיהיו ניטלות בזוג.

(יג) הרואה כתם הרי זו מקולקלת וחוששת משום זוב דברי רבי מאיר וחכמים אומרין אין בכתמים משום זוב.

(יד) הרואה יום אחד עשר בין השמשות תחילת נידה וסוף נידה תחילת זיבה וסוף זיבה יום ארבעים לזכר ויום שמונים לנקבה בין השמשות לכלן הרי אלו טועות אמר רבי יהושע עד שאתם מתקנין את השוטות בואו ותקנו את הפיקחות.

הדף הראשי של משנה נידה ו