משנה נדרים ח ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת נדרים · פרק ח · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

עד הקיץ ט עד שיהא הקיץ, עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות.

עד שיעבור הקיץ, עד שיקפלו המקצועותי.

עד הקציריא, עד שיתחילו העם לקצור קציר חטים אבל לא קציר שעורים.

הכל לפי מקום נדרו, אם היה בהר בהר, ואם היה בבקעה בבקעה.

משנה מנוקדת

[עריכה]

עַד הַקַּיִץ, עַד שֶׁיְּהֵא הַקַּיִץ, עַד שֶׁיַתְחִילוּ הָעָם לְהַכְנִיס בַּכַּלְכָּלוֹת.
עַד שֶׁיַּעֲבוֹר הַקַּיִץ, עַד שֶׁיְּקַפְּלוּ הַמַּקְצוּעוֹת.
עַד הַקָּצִיר, עַד שֶׁיַּתְחִילוּ הָעָם לִקְצוֹר. קְצִיר חִטִּים, אֲבָל לֹא קְצִיר שְׂעוֹרִים.
הַכֹּל לְפִי מְקוֹם נִדְרוֹ, אִם הָיָה בָהָר – בָּהָר, וְאִם הָיָה בַבִּקְעָה – בַּבִּקְעָה:

נוסח הרמב"ם

עד הקיץ עד שיהא הקיץ עד שיתחילו העם להכניס כלכלות עד שיעבור הקיץ עד שיכפלו המקציעות עד הקציר עד שיתחילו העם לקצור קציר חיטים ולא קציר שעורים הכל לפי מקום נדרו אם היה בהר כהר אם היה בבקעה כבקעה

פירוש הרמב"ם

עד הקיץ עד שיהא הקיץ, עד שיתחילו העם כו'. עד הקציר, עד שיתחיל העם לקצור קציר כו'. קיץ – שם לימות השרב, אבל היה מפורסם זה השם אצלם על זמן בישול התאנים, וכשמתחיל זמן אכילתם; ולכך פירשו, כי באמרו כלכלות, רוצה לומר סלי התאנים. ומקצועות הם המחצלאות ששוטחין עליהם התאנים להצטמק ולייבש. ומה שאמרו: עד שיקפלו רוב המקצועות – רוצה לומר, עד שמאספין בני אדם מה ששוטחין, ומקפלין המחצלאות ממקומות השטיחה.

ואמרו: אם היה בהר – רוצה לומר: אם נדר בהר, ימתין זמן הקציר או הבציר בהר, ואף על פי שירד לבקעה; וכמו כן אם היה בבקעה בשעת הנדר, ימתין זה הזמן בבקעה; ועל זה תעשה היקש בכל הנדרים.


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

עד הקיץ עד שיהא הקיץ - בין אמר עד הקיץ בין אמר עד שיהא הקיץ אינו אסור אלא עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות, כלומר שקוצצים תאנים הרבה ומכניסים אותם בסלים:

עד שיקפלו המקצועות - המחצלאות שמיבשים עליהם התאנים, לאחר שנתיבשו מקפלין אותן מחצלאות ומניחין אותן לשנה הבאה:

הכל לפי מקום נדרו - אם רוב תבואות המקום חטין, עד קציר חטים. ואם שעורים, עד קציר שעורים. וכן אם היה בהר בשעת הנדר, יב עד שיגיע זמן הקציר והבציר בהר. ואם בבקעה, עד שיגיע זמן הקציר והבציר של בקעה:

פירוש תוספות יום טוב

עד הקיץ. ל' הרמב"ם קיץ שם לימות השרב אבל היה מפורסם זה השם אצלם על זמן בישול התאנים:

עד שיקפלו המקצועות. תנא שיקפלו רוב המקצועות. גמרא:

עד הקציר. ובמקומו יש קציר חטים וקניר שעורים. עד שיתחיל קציר חטים דקציר המיוחד קאמר. תוספות:

אם היה בהר. פירש הר"ב בשעת הנדר כלומר שאע"פ שאחר כן ירד לבקעה והגיע קציר של בקעה כיון שעדיין לא הגיע קציר של הר אסור עד שיגיע קציר של הר וכדאיתא בגמרא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ט) (על המשנה) הקיץ. שם לימות השרב אבל היה מפורסם זה השם אצלם על זמן בישול התאנים. הר"מ:

(י) (על המשנה) שיקפלו. תנא רוב המקצועות. גמרא:

(יא) (על המשנה) הקציר. ובמקום שיש קציר חטים וקציר שעורים עד שיתחיל קציר חטים דקציר המיוחד קאמר. תוספ':

(יב) (על הברטנורא) כלומר שאע"פ שאח"כ ירד לבקעה והגיע קציר של בקעה כיון שעדיין לא הגיע קציר של הר אסור עד שיגיע קציר של הר. בגמרא:


פירושים נוספים