משנה כריתות ג ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת כריתות · פרק ג · משנה ב | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

אכל חלב וחלב בהעלם אחד, אינו חייב אלא חטאת אחת.

אכל חלב ודם ונותר ופיגול בהעלם אחד, חייב על כל אחד ואחד.

זה חומר במינין הרבה ממין אחד.

וחומר במין אחד ממינין הרבה: שאם אכל כחצי זית וחזר ואכל כחצי זית ז ממין אחד, חייב.

משני מינין, פטור.

נוסח הרמב"ם

אכל חלב וחלב בעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת אכל חלב ודם ונותר ופגול בעלם אחד חייב על כל אחת ואחת זה חומר במינים הרבה ממין אחד וחומר במין אחד ממינים הרבה שאם אכל כחצי זית וחזר ואכל כחצי זית ממין אחד חייב משני מינים פטור.

פירוש הרמב"ם

אכל חלב וחלב בהעלם אחת אינו חייב אלא כו': זה לפי שהוא בהעלם אחת אבל אם אכל חלב וחלב בשתי העלמות חייב שתי חטאות לפי שהעיקר בידינו העלמות מחלקות. ומה שאמר ממין אחד חייב אפי' נשתנית מלאכת בשולו שאם אכל חצי זית מהתבשיל הזה מן המאכל וחצי זית מחבשיל הזה מן המאכל לפי שתמחויין אינם מחלקין:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

חלב וחלב - שני זיתי חלב:

בהעלם אחד - אבל בשני העלמות חייב על כל אחד ואחד, דקיימא לן העלמות מחלקין:

ממין אחד חייב - הא קמשמע לן דאע"ג דאין השני חצאי זיתים מתמחוי אחד דהיינו מתבשיל אחד, אלא הם מתבשילין חלוקין, אפ"ה מצטרף לפי שאין תמחו. ין מחלקין:

פירוש תוספות יום טוב

שאם אכל כחצי זית כו'. ולא היתה לו ידיעה בינתים דיש ידיעה לחצי שיעור כחכמים [בסוף] פי"ב דשבת. ומ"ש הר"ב לפי שאין תמחויין מחלקים עיין במ"ט:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ז) (על המשנה) והזר כו'. ולא היתה לו ידיעה בינתיים דיש ידיעה לחצי שיעור כחכמים סוף פרק י"ב דשבת:


פירושים נוספים