משנה כלים כז ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת כלים · פרק כז · משנה ח | >>

לחצו כאן למהדורת וויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

וכן בגד שארג בו שלש על שלש, ונטמא טמא מת, והשלים עליו את כל [הבגד, ואחר כך נטל] חוט אחד מתחילתו, טהור מטמא מת, אבל טמא מגע טמא מת.

נטל חוט אחד מתחילתו, ואחר כך השלים עליו את כל הבגד, טהור, מפני שאמרו, שלש על שלש שנתמעט, טהור.

אבל שלשה על שלשה שנתמעט, אף על פי שטהור ממדרס, טמא בכל הטומאות.

משנה מנוקדת

[עריכה]

נוסח הרמב"ם

וכן בגד שארג בו שלש על שלש נטמא טמא מת השלים עליו את כל הבגד ניטל חוט אחד מתחילתו טהור מטמא מת אבל טמא מגע טמא מת ניטל חוט אחד מתחילתו ואחר כך השלים עליו את כל הבגד טהור מפני שאמרו שלש על שלש שנתמעטה טהורה אבל שלשה על שלשה שנתמעט אף על פי שטהר מן המדרס טמא בכל הטומאות.

פירוש הרמב"ם

כבר התבאר במה שקדם שהבגד שהוא [פחות משלש כצ"ל]. משלש על ג' לא יטמא בטומאה מן הטומאות ואשר הוא [צ"ל יתר]. פחות משלש על ג' הנה הוא תכלית מה שיציל מטומאת מדרס לבד והוא יטמא בשאר טומאות כמו המת ושכבת זרע והשרץ והצרעת ושאר מה שמנינו בראש המסכתא והנה כמו ששלש על שלש שנגע במדרס נטמא מגע מדרס כן שלשה על שלשה שנטמא [בט"מ כצ"ל]. (במדרס) וחסר שעורו הנה הנשאר ממנו הוא טמא מגע [ט"מ כצ"ל]. (מדרס) אלא אם כן נשאר ממנו פחות משלש אצבעות אשר הוא טהור לגמרי כמו שהתבאר ושמור אלו השרשים שהם גדולי ההספקה בזה האופן:

פירוש רבינו שמשון

טהורה. דפחות משלש על שלש לא חזי לענים ולא לעשירי' כדאמרי' (צ"ל בסוכה טז.) פ' במה מדליקין (דף כו:) וטהור מכל הטומאות:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

וכן בגד שארג בו שלש אצבעות על שלש אצבעות - מצומצמות, שזה שיעורו ליטמא בכל הטומאות כולן חוץ ממדרס, ובבציר מהכי לא מיטמא בשום טומאה שבעולם:

שלש על שלש שנתמעט טהור - לגמרי. דלא חזי למידי לא לעניים ולא לעשירים, הילכך טהור מכל הטומאות:

פירוש תוספות יום טוב

וכן בגד שארג בו שלש על שלש. לשון הר"ב דזה שיעורו לטמא בכל הטומאות. כמ"ש בריש פרק כ"ד וע"ש [ד"ה טמא]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ונטמא טמא מת והשלים עליו את כל הבגד כל הבגד טמא טמא מת ניטל חוט אחד וכו':    כך צ"ל:

מפני שאמרו שלש על שלש שנתמעטה וכו':    כך צ"ל:

אע"פ שטהר מן המדרס טמא בכל הטומאות:    כך מ"מ:

תפארת ישראל

יכין

וכן בגד שארג בו שלש על שלש:    געגא"צ:

טהור:    מכל טומאות שבעולם. מדלא חזי למידי:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים