משנה כלים כד יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת כלים · פרק כד · משנה יא | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

שלש חמתות ושלש תורמלין הן.

המקבלין כשיעור, טמאין מדרס.

ושאינן מקבלין כשיעור, טמאין טמא מת.

ושל עור הדג, טהור מכלום.

משנה מנוקדת

[עריכה]

נוסח הרמב"ם

שלש חמתות ושלש תורמלין הן המקבלין כשעור טמאין מדרס ושאינן מקבלין כשעור טמאין טמא מת ושל עור הדג טהורות מכלום.

פירוש הרמב"ם

המקבלים כשיעור. אם תקבל החמת ד' קבין והתורמיל ה' קבין כמו שהתבאר בראש פרק כ' וכבר ביארנו בפרק העשירי שכל מה שיעשה מעור הדג לא יקבל טומאה וכבר הקדמתי לך בי"ז כי כל שבים טהור:

פירוש רבינו שמשון

כשיעור. המפורש לעיל בפ' כ' התורמל חמשה קבין וחמת של שבעה קבין דאז משמשין ישיבה עם מלאכתן וכ"ש אם מחזיק יותר אבל פחות מכן לא:

טהור מכלום. כדתנן לעיל בפרק י"ז דכל שבים טהור:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

חמתות - נאדות של עור:

תורמלין - כיסין גדולים של עור, שהרועה מניח חפציו לתוכן:

המקבלים כשיעור - המפורש למעלה בריש פרק כרים. החמת של שבעת קבים. והתורמל של חמשת קבין. וכל שכן אם מחזיקים יותר, דאז משמשים ישיבה עם מלאכתן. אבל פחות מכאן לא:

ושל עור הדג טהורים מכלום - דכל הבא מבריות שבים, טהור:

פירוש תוספות יום טוב

ושל עור הדג טהור מכלום. פי' הר"ב דכל הבא מבריות שבים טהור כדתנן בפרק יז מי"ג. וע"ש:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

שלש חמתות ושלשה תורמלין:    גרסי' דחמת לשון נקבה ותורמיל לשון זכר וכן הוא שם ברמב"ם פכ"ז שלש חמתות ושלשה תורמילין וכו':


פירושים נוספים