משנה כלים כד יב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת כלים · פרק כד · משנה יב | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

שלשה עורות הן.

העשוי לשטיח, טמא מדרס.

לתכריך הכלים, טמא טמא מת.

ושל רצועות ושל סנדלים, טהורה מכלום.

משנה מנוקדת

[עריכה]

נוסח הרמב"ם

שלשה עורות הן העשוי לשטיח טמא מדרס לתכריך כלים טמא טמא מת ושל רצועות ושל סנדלים טהור מכלום.

פירוש הרמב"ם

לשטיח. לפרוש אותו על הארץ ולישב עליו: לתכריך כלים. יכרכו בו כלים כגון סכינים או מחטין או מספרים: ושל רצועות. שהוא מוכן לחתוך ממנו רצועות ומנעלים ומה שדומה לזה:

פירוש רבינו שמשון

לשטיח. צורך מטה במגילת איכה היתה למס עשי לך כלי גולה מה היו רבי חייא רבה אמר חמת קערה שטיח וכל חד וחד משמש ב' דברים חמת ממלאה קמח ונותנה תחת ראשו קערה אוכל ושותה בה שטיח לש עליו וישן עליו:

תכריך הכלים. פי' גאון וכן ערוך לשמור בו את הכלים כגון הסכין והמספרים והמחט:

טהור מכלום. והא דתנן במס' נגעים בפ' אחד עשר [מי"א] כל הראוי ליטמא טמא מת אע"פ שאינו ראוי ליטמא טמא מדרס מטמא בנגעים כגון רצועות מנעל וסנדל לא דמי כלל דהתם ברצועות מתוקנות כבר אבל הכא בעור העומד לכך ועדיין מחוסר מלאכה והא דתניא בת"כ נגעי עורות כלי עור יצאו עורות ורצועות וסנדלים שאינם כלים. התם נמי בעור העומד לעשות ממנו ועדיין לא עשאו:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

לשטיח - לשטוח בארץ לישב עליו:

לתכריך הכלים - לכרוך בו את הכלים, כגון סכינים ומספריים ומחטים כדי לשמרן:

ושל רצועות ושל סנדלים - עור העומד לחתוך ממנו רצועות וסנדלים, טהור מכלום, דמחוסר מלאכה הוא. אבל רצועות המתוקנות כבר, טמאות, כדמוכח במסכת נגעים פרק י"א:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בסוף פי' ר"ע ז"ל. כדמוכח במסכת נגעים פי"א. אמר המלקט דקתני כל הראוי לטמא טמא מת אע"פ שאינו ראוי לטמא מדרס מטמא בנגעים כגון וכו' וקתני התם ורצועות מנעל וסנדל שיש בהן רוחב כגריס. הר"ש ז"ל:


פירושים נוספים