משנה יומא ב ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת יומא · פרק ב · משנה ו | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

איל קרב באחד עשר, הבשר בחמישה, הקרביים והסולת והיין בשנים שניםיג.

משנה מנוקדת

[עריכה]

אַיִל קָרֵב בְּאַחַד עָשָׂר;

הַבָּשָׂר בַּחֲמִשָּׁה,
הַקְּרָבַיִם וְהַסֹּלֶת וְהַיַּיִן בִּשְׁנַיִם שְׁנַיִם.

נוסח הרמב"ם

איל קרב - באחד עשר.

הבשר - בחמישה.
והקרבים, והסולת, והיין - בשנים, שנים.

פירוש הרמב"ם

כמו שבארנו בתמיד של כל יום:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הבשר בחמשה - כאברים של כבש כך אברים של איל:

הטלת - שני עשרונים היה, בשני כהנים:

פירוש תוספות יום טוב

הקרבים והסלת והיין בשנים שנים. דכבש בן שנה ואיל בן שתי שנים כדתנן במשנה ג' פ"ק דפרה. והיין בכבש רביעית ההין ובאיל שלישית ההין ככתוב בפ' שלח לך:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יג) (על המשנה) הקרבים כו'. דכבש בן שנה ואיל בן שתי שנים. והיין בכבש רביעית ההין. ובאיל שלישית ההין ככתוב בפרשת שלח לך:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

הבשר בחמשה הקרביים וכו':    כתב ה"ר אפרים אשכנזי ז"ל וצ"ע למה הקרביים אין דינם כבשר ע"כ. פי' ואע"פ שמצאנו בהן ג"כ קצת חלוק לענין נדרים דתניא בבבלי ובירושלמי בנדרים ר"פ הנודר מן הירק הנודר מן הבשר אסור בכל מין בשר ומותר בראש ובכרעים ובקנה ובלב ובכבד ומותר בבשר דגים וחגבים וכן היה רשב"ג אומר קרבייא לאו בשר ואכילהון לאו איניש ע"כ אדרבא קשה מכאן יותר דכיון דאינם חשובין א"כ למה קריבין בשנים ושמא כי הקרביים של האיל הם גדולים לערך קרבי הכבש יותר ממה שהם גדולים אברי האיל לערך אברי הכבש ועוד שהקרביים נתונין בבזך וכרעים על גביהן מלמעלה ומכיון שאי אפשר באחד הוו בשנים אבל הפר כיון דיכול להיות קרביו ע"י שלשה קריבין בשלשה ולא הוו כפלים מאיל:

תפארת ישראל

יכין

איל:    הוא בן ב' שנים כנ"ל:

הבשר בחמשה:    כבכבש לעיל:

הקרבים והסלת והיין בשנים שנים:    דהסולת בכבש הי' עשרון, ובאיל ב' עשרוני', והיין בכבש הי' ג' לוגין ובאיל ד' לוגין, מיהו לא חלקום באיל לב' כהנים, רק ב' הזוכין נושאין ביחד, וכ"כ ג' ג' שבפר:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים