משנה הוריות ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


הוריות פרק ב: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר נזיקין · מסכת הוריות · פרק שני ("הורה כוהן") · >>

פרקי מסכת הוריות: א ב ג

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד · משנה ה ·משנה ו ·משנה ז ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א[עריכה]

הורה כהן משיח לעצמו; שוגג ועשה שוגג -- מביא פר, שוגג ועשה מזיד, מזיד ועשה שוגג -- פטור, שהוראת כהן משיח לעצמו, כהוראת בית דין לצבור.

משנה ב[עריכה]

הורה בפני עצמו ועשה בפני עצמו, מתכפר לו בפני עצמו. הורה עם הצבור ועשה עם הצבור, מתכפר לו עם הצבור.

שאין בית דין חייבים עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת, וכן המשיח. ולא בעבודה זרה, עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת.

משנה ג[עריכה]

אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה, וכן המשיח.

ולא בעבודה זרה אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה.

אין בית דין חייבין עד שיורו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת. וכן המשיח.

ולא בעבודה זרה, עד שיורו על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.

משנה ד[עריכה]

אין חייבין על עשה ועל לא תעשה שבמקדש, ואין מביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבמקדש.

אבל חייבין על עשה ועל לא תעשה שבנדה, ומביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבנדה.

איזו היא מצות עשה שבנדה? פרוש מן הנדה. ומצות לא תעשה? לא תבוא אל הנדה .

משנה ה[עריכה]

אין חייבין על שמיעת הקול, ועל ביטוי שפתים, ועל טומאת מקדש וקדשיו .

והנשיא כיוצא בהם, דברי רבי יוסי הגלילי.

רבי עקיבא אומר, הנשיא חייב בכולן חוץ משמיעת הקול, שהמלך לא דן ולא דנין אותו, [ לא מעיד ולא מעידין אותו ].

משנה ו[עריכה]

כל המצות שבתורה שחייבין על זדונן כרת ועל שגגתן חטאת -- היחיד מביא כשבה ושעירה, והנשיא שעיר, ומשיח ובית דין מביאין פר.

ובעבודה זרה -- היחיד והנשיא והמשיח מביאין שעירה, ובית דין פר ושעיר, פר לעולה ושעיר לחטאת.

משנה ז[עריכה]

אשם תלוי -- היחיד והנשיא חייבין, ומשיח ובית דין פטורים.

אשם ודאי -- היחיד והנשיא והמשיח חייבין, ובית דין פטורין.

על שמיעת הקול ועל ביטוי שפתים ועל טומאת מקדש וקדשיו -- בית דין פטורין, והיחיד והנשיא והמשיח חייבין, אלא שאין כהן גדול חייב על טומאת מקדש וקדשיו, דברי רבי שמעון.

ומה הן מביאין? קרבן עולה ויורד.

רבי אליעזר אומר, הנשיא מביא שעיר.

משנה מנוקדת[עריכה]

משנה הוריות ב ניקוד

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הורה כוהן משיח לעצמו שוגג ועשה שוגג מביא פר שוגג ועשה מזיד מזיד ועשה שוגג פטור שהורית כוהן משיח לעצמו כהורית בית דין לציבור.

(ב) הורה בפני עצמו ועשה בפני עצמו מתכפר לו בפני עצמו הורה עם הציבור ועשה עם הציבור מתכפר לו עם הציבור שאין בית דין חייבין עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת וכן המשיח ולא בעבודה זרה עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת.

(ג) אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה וכן המשיח ולא בעבודה זרה אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה.

אין חייבין אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת וכן המשיח ולא בעבודה זרה אין חייבין אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.

(ד) אין חייבין על עשה ועל לא תעשה שבמקדש ואין מביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבמקדש אבל חייבין על עשה ועל לא תעשה שבנידה ומביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבנידה ואיזו היא מצות עשה שבנידה פרוש מן הנידה בלא תעשה אל תבוא על הנידה.

(ה) אין חייבין על שמיעת הקול ועל ביטוי שפתיים ועל טומאת מקדש וקודשיו והנשיא כיוצא בהם דברי רבי יוסי הגלילי רבי עקיבה אומר הנשיא חייב בכלן חוץ משמיעת הקול שהמלך לא דן ולא דנין אותו.

(ו) כל המצוות שבתורה שחייבין על זדונן כרת ועל שגגתן חטאת היחיד מביא כשבה או שעירה והנשיא שעיר ומשיח ובית דין מביאין פר ובעבודה זרה היחיד והנשיא והמשיח מביאין שעירה ובית דין פר ושעיר פר לעולה ושעיר לחטאת.

(ז) אשם תלוי היחיד והנשיא חייבין ומשיח ובית דין פטורין אשם ודאי היחיד והנשיא והמשיח חייבין ובית דין פטורין על שמיעת הקול ועל ביטוי שפתיים ועל טומאת מקדש וקודשיו בית דין פטורין והיחיד והנשיא והמשיח חייבין אלא שאין כוהן גדול חייב על טומאת מקדש וקודשיו דברי רבי שמעון ומה הן מביאין קרבן עולה ויורד רבי אליעזר אומר הנשיא מביא שעיר.

פירושים[עריכה]