משנה הוריות ב ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת הוריות · פרק ב · משנה ו | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

[עריכה]

כל המצות שבתורה שחייבין על זדונן כרת ועל שגגתן חטאת -- היחיד מביא כשבה ושעירהכ, והנשיא שעיר, ומשיח ובית דין מביאין פר.

ובעבודה זרה -- היחיד והנשיא והמשיח מביאין שעירה, ובית דין פר ושעיר, פר לעולה ושעיר לחטאת.

נוסח הרמב"ם

כל המצוות שבתורה שחייבין על זדונן כרת ועל שגגתן חטאת היחיד מביא כשבה או שעירה והנשיא שעיר ומשיח ובית דין מביאין פר ובעבודה זרה היחיד והנשיא והמשיח מביאין שעירה ובית דין פר ושעיר פר לעולה ושעיר לחטאת.


פירוש הרמב"ם

כל המצוה שבתורה וכו': כל זה מבואר והם מקראות התורה וכבר קדם ביאורם:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ובעבודה זרה היחיד והנשיא והמשיח מביאין שעירה - בפרשת שלח לך בקרבן עבודה זרה כתיב ואם נפש אחת תחטא בשגגה וגו' והקריבה עז, וכתיב בתריה תורה אחת יהיה לכם, השוה את כולן לקרבן זה:

פירוש תוספות יום טוב

מביא כשבה ושעירה. או או קתני. כדכתיבי קראי בהדיא בפרשת ויקרא. וכן והנשיא שעיר. שם בכתוב.

ומשיח ובית דין מביאין פר. כדפירש הר"ב במשנה ג':

ובית דין פר ישעיר. כדכתיב בפרשח שלח לך. ואמר לעיל [משנה ג' בפי' הר"ב] יליף מעיני מעיני. מה להלן ב"ד. אף כאן בית דין רש"י:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כ) (על המשנה) ושעירה. או או קתני. כמבואר בקרא בפרשת ויקרא. וכל הנך דמתניתין מבוארים בקראי שם ובפרשת שלח. ועיין מ"ג בהר"ב:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

כל המצות שבתורה וכו':    פ"ק דיבמות דף ט'. וביד רפט"ו דהלכות שגגות. ועיין לעיל בפירקין סי' ג':

מביא כשבה:    ושעירה או שעירה קאמר:

ובע"ז היחיד:    והנשיא והמשיח מביאין שעירה דכתיב בפ' שלח לך בע"ז ואם נפש וגו' וכולן בכלל נפש אחת הן:

וב"ד פר ושעיר:    כדכתיב בפ' שלח לך ואמרינן לעיל יליף מעיני מעיני מה להלן ב"ד אף כאן ב"ד רש"י ז"ל:

תפארת ישראל

יכין

היחיד מביא כשבה ושעירה:    דכששגג בהן מביא כשבה או שעירה לחטאת:

והנשיא שעיר:    דכששגג בחיוב כרת מביא שעיר לחטאת. וא"נ גביה שגגת הוראה:

ומשיח ובית דין:    משיח כששגג בהוראה ועשה כהוראתו, וב"ד כששגגו בהוראה ועשו הצבור כהוראתן:

מביאין פר:    הם הנקראים בכל מקום פר כהן המשיח, ופר העלם דבר של צבור :

והמשיח:    כששגגו בה.

מביאין שעירה:    לחטאת. דדין כולן שיה בה:

ובית דין:    כשהורו בה היתר לצבור, ועשו הצבור על פיהן. מביאין כל שבט פר וכו':

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים