מצודות על תהלים יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · יח · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ביום הציל" - לעת זקנותו שניצל מכל התלאות או בכל עת שהיה ניצל מאיזה צרה אז שר השירה הזאת

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ארחמך" - ענין אהבה וחיבה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וקרן ישעי" - הוא לי לישע ועזר כמו הקרן לבעל הקרנים

"ה' סלעי" - ה' לי למחסה כבנין הסלעים וכמצודה

מצודת ציון

"ומצודתי" - מגדל גבוה וחזק

"ומפלטי" - ענין הצלה

"צורי" - חזקי כצור וסלע וכפל דברו

"וקרן" - דרך המקרא לכנות החוזק בקרן ע"ש שבעלי הקרנים יתחזקו בהם בהלחמם עם מי

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מהולל" - כשאני קורא לה' בהלל אז אני נושע מאויבי

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אפפוני" - כאשר סבבו אותי כאבי מות וכאשר החלאים הבאים מאנשי בליעל בעתו וחרדו אותי

מצודת ציון

"אפפוני" - סבבוני כמו כי אפפו עלי (לקמן מ')

"חבלי" - מכאובי כמו חבלי יולדה (הושע י"ג)

"ונחלי" - מלשון חולי כמו נחלה מכתך (נחום ג')

"בליעל" - כמו בלי עול שפרקו עול שמים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חבלי" - וכאשר כאבי שאול סבבוני וקדמו אותי מוקשים המביאים המיתה

מצודת ציון

"קדמוני" - באו לפני

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושועתי לפניו" - ומה שצעקתי לפניו באה באזניו וכפל הדבר במ"ש כדרך מליצת השיר

"בצר לי" - בעת שהיה צר לי באחת מהדברים האלה אז קראתי לה' ושמע קולי

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי חרה לו" - כאשר חרה לו לקחת מהם נקמתי

"ותגעש" - רעדו ורעשו אויבי יושבי הארץ

"מוסדי הרים" - הוא משל על פרעה ושריו

מצודת ציון

"ותגעש" - ענין התנודה והתנועה כמו כנהרות יתגעשו מימיו (ירמיהו מ"ו)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תאכל" - תשרוף את אויבי וממנו באו גחלים ובערו בהם

מצודת ציון

"עלה עשן" - הוא ענין כעס ואמר בלשון הנופל באדם שע"י חמום הכעס נראה כעין עשן יוצא מנחירי האף וכן יעשן אפך (לקמן ע"ד)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תחת רגליו" - להיות מוכן ליפרע מהם בחושך של ערפל

"ויט" - נטה את השמים למטה לארץ וירד עליהם להיות קרוב להם להכות בהם והוא מדרך משל לומר שהיה ממהר ליפרע מהם

מצודת ציון

"וערפל" - אופל הענן

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כנפי רוח" - דימה נשיבת הרוח לעפיפת העוף

"וירכב" - למהר לבוא

מצודת ציון

"כרוב" - מלאך ורז"ל אמרו כרביא (חגיגה י"ג) והוא תרגום של נער כי דמות אדם להנה

"וידא" - ענין עפיפה ופריחה כמו כאשר ידאה הנשר (דברים כ"ח)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ישת חושך" - להחשיך להאויב

"סביבותיו" - החושך שם סביב סוכתו להיות מוכן לפניו

"חשכת" - החושך הזה בא מחשכת רבוי המים הנבלעים בהעבים הפרושים תחת השחקים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עביו עברו" - היו העבים מעבירים להשליך על האויב ברד וגחלי אש

"מנגה נגדו" - מחמת האורה שלפניו אשר הוא רוצה להאיר ולהושיע לי

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וירעם" - נתן בשמים קול רעם לרדת משם ברד וגחלי אש

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וברקים רב" - ירה ברקים והמם אותם

"ויפיצם" - את האויבים

מצודת ציון

"רב" - ענין השלכת חצים כמו רובה קשת (בראשית כ"א)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מגערתך" - ממה שגערת בהאויב

"מנשמת" - מנשיבת הרוח היוצא מאפך והכל הוא דרך משל

"ויגלו" - כי נבקעה הארץ

"ויראו" - היה נראה קרקעית אפיקי המים כי נבקעו המים

מצודת ציון

"אפיקי" - הם המים הנגרים בחוזק כמו כאפיקים בנגב (לקמן קכ"ו)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ממים רבים" - רודפי הרבים השוטפים כמים

"ישלח" - עזרתו שלח ממרום ולקחני מיד האויב

מצודת ציון

"ימשני" - ענין הוצאה כמו מן המים משיתיהו (שמות ב')

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי אמצו" - כאשר חזקו ממני בהמלחמה אז הצילני מידם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יקדמוני" - שונאי היו מקדימין לבוא עלי בעת קרה לי מקרה רע בחשבם כאשר החילותי לנפול לא אקום עוד אבל ה' סמך אותי אף כי נפלתי הנה קמתי

מצודת ציון

"אידי" - ענין צער ומקרה רע כמו הלא איד לעול (איוב ל"א)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יחלצני" - הוציאני מן המצר

"למרחב" - למקום רחב להנצל מידם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כבור ידי" - כפל הדבר במ"ש

"כצדקי" - כפי צדקי כי לא הרעותי את אחד מהם

מצודת ציון

"כבור" - מלשון ברור ונקי

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מאלהי" - ממצות אלהי

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"מני" - ממני

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עמו" - עם ה'

"ואשתמר" - שמרתי את עצמי מן הדבר הנחשב לי עון

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לנגד עיניו" - ולא נגד בני אדם ולהתיהר

"וישב" - ולזה השיב ה' לי כצדקי

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עם חסיד" - כי כן דרכך להתנהג בחסד עם החסיד

מצודת ציון

"גבר" - איש כמו דרך גבר בעלמה (משלי לשון)

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עם נבר" - עם איש ברור ונקי תתנהג בברירות כי אתה תשלם לאיש כמעשהו

מצודת ציון

"עקש" - עקום

"תתפתל" - גם הוא ענין עקום כמו דור עקש ופתלתול (דברים ל"ב)

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועינים רמות" - המתגאים ביותר

"עם עני" - עם מוכנע

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תאיר נרי" - רצה לומר תשלח לי עזרה

"יגיה חשכי" - יושיעני מן הצרה

מצודת ציון

"יגיה" - יזריח ויאיר

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי בך וגו'" - בבטחונך ארוץ למחנה האויב ולא אירא ובעזר אלוה אדלג על החומה לכבוש העיר

מצודת ציון

"אדלג" - אקפץ

"שור" - חומה כמו בנות צעדה עלי שור (בראשית מ"ט)

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מגן" - מחסה כמגן

"תמים דרכו" - לגמול לאדם כמפעלו

"צרופה" - ככסף צרוף שאין בו סיג כן אמרות ה' והבטחתו אין בה דבר בטל

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי מי אלוה" - אשר בידו הכח למחות בידו

מצודת ציון

"צור" - ענין חוזק

"זולתי" - בלתי

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תמים דרכי" - דרכי היה תמים ושלם ולא נפקד איש מאנשי במלחמה

מצודת ציון

"המאזרני" - מלשון אזור וחגורה

"חיל" - כח

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועל במותי" - העמדתני על גבהי וגדולתי

"משוה" - שם רגלי קלות לרוץ מהר אחר האויב כאילה זו הקלה במרוצתה

מצודת ציון

"משוה" - משים כמו שויתי עד בקר (ישעיהו ל"ח)

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למלחמה" - לדעת תכסיסי המלחמה

"ונחתה" - נתת בי כח לשבר קשת נחושה

מצודת ציון

"ונחתה" - מלשון חתת ושבר

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וענותך תרבני" - גודל הענוה שבך להשגיח בי עשה אותי כאלו הייתי עם רב לנצח את האויב עם כי אנשי היו מתי מספר

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תרחיב" - הרחבת פסיעותי לבל ימעדו רגלי להיות נוח לפול

מצודת ציון

"מעדו" - ענין השמטה מן המקום

"קרסולי" - תרגום של כרעים הוא קרסולין

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"אמחצם" - ענין חבורה ומכה כמו מחץ ראש (לקמן ק"י)

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"תכריע" - ענינו הנפילה על הברכים

"עורף" - הוא אחורי הפנים

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נתתה לי עורף" - כי ברחו מפני ופנו אלי עורף

מצודת ציון

"אצמיתם" - אכריתם כמו אותו אצמית (לקמן ק"א)

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על ה'" - כמו אל ה'

"ישועו" - אל עזר מלכי האדמה

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אריקם" - אעשה אותם ריק מכל כטיט המושלך בחוצות שנשחק ונדוק ברגלי אדם והרוח מפזרם ונשאר המקום ריק ממנו

"כעפר" - שיהיו דק כעפר הפורח ברוח

מצודת ציון

"ואשחקם" - ענין כתישה כמו ושחקת ממנה הדק (שמות לשון)

"אריקם" - מלשון ריקן

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא ידעתי" - כי הם מארץ רחוקה

"תשימני לראש גוים" - ויהיו מוכנעים לי ולא יוסיפו עוד להלחם עמדי

"מריבי עם" - ממלחמות עמים

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יכחשו לי" - ידברו אלי דברי כחש לומר שאוהבים המה לי כי יהיה פחדי עליהם

"לשמע אוזן" - על כי ישמעו שיצא לי שם גבורה יהיו נשמעין לעבודתי

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויחרגו" - יהיו פוסחים ממה שיהיו סגורים ברגליהם במסגרי כבלי ברזל

"יבלו" - רצה לומר יהיו מיוסרים במכאוב

מצודת ציון

"יבולו" - יכמשו

"יחרגו" - הוא הפוך מלשון חגר וכמו כבש כשב

פסוק מז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חי ה'" - הלא ה' חי לעולם וכזאת יעשה כל הימים ויהיה ברוך לעולם בעבור זה

מצודת ציון

"צורי" - מלשון צור ר"ל חזקי

פסוק מח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הנותן" - הנוקם נקמתי מיד האויב

"וידבר" - מכה לעובדי כוכבים ומזלות בדבר תחת נפשי

מצודת ציון

"וידבר" - מלשון דבר ומגפה וכן תדבר את כל זרע המלוכה (ד"ה ב כ"ב)

פסוק מט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מן קמי" - תרומם אותי יותר מן הקמים עלי

פסוק נ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על כן" - בעבור התשועה הגדולה הזאת

פסוק נא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולזרעו" - וכן יעשה לזרעו עד עולם

"מגדל" - ובזה אודך בגוים כי אספר לומר דעו שה' מגדיל ישועות רצה לומר עושה ישועות גדולות למלכו ולא בתשלום גמול כי אם בחסד

מצודת ציון

"מגדל" - מלשון גדול