מצודות על תהלים יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · יז · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בלא" - הנאמרה בלא שפתי מרמה

"צדק" - תפלתי הנאמרה בצדק ובכוונת הלב

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"משפטי יצא" - רצה לומר לא תעשה בי משפט הראוי על אשמותי כי ראה מעשה הישרים שעשיתי ולפיהן שפטני

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זמותי" - מחשבותי אינם עוברים דברי פי רצה לומר כמחשבותי כן אמרי פי

"צרפתני" - כצורף הזה הצורף כספו לדעת הטובה היא כך בחנת אותי ולא מצאת בי מחשבת רשע

"בחנת לבי" - לדעת מחשבותי והשגחת בי בלילה והוא עת שמחשבת האדם צלולה

מצודת ציון

"פקדת" - ענין זכרון והשגחה כמו וה' פקד (בראשית כ"א)

"זמותי" - ענין מחשבה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ארחות פריץ" - אורח הפרוץ וההרוס המבטל אורח המצות הנה אני שמרתי לבלתי תת למו ללכת בו לבטל אורח המצות

"לפעולות אדם וגו'" - מה שצוית בדבר שפתיך על פעולות האדם את המעשה אשר יעשה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תמך" - תמוך רגלי ללכת בנתיבותיך בכדי שלא ימעדו לנפול

מצודת ציון

"אשרי" - הרגלים הפוסעים וכן לא תמעד אשוריו (לקמן ל"ז)

"במעגלותיך" - בנתיבותיך

"נמוטו" - ענין המעדה ונטיה לנפול כמו לעת תמוט רגלם (דברים ל"ב)

"פעמי" - רגלי כמו מה יפו פעמיך (שיר השירים ז')

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי תענני" - כי ידעתי שתענני

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הפלה חסדיך וגו'" - רצה לומר אתה המושיע את החוסים בך הפרש חסדיך מן הקמים בימינך לעשות מול רצונך לבל עשות להם חסד בלבד להחוסים בך תעשה חסד

מצודת ציון

"הפלה" - ענין הפרשה

"ממתקוממים" - מהקמים למולך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"כאישון בת עין" - הוא השחור יקרא אישון על שנראה בו צורת איש קטן והנו"ן יורה על קוטן הדבר ושם העצם היא בת עין והוא גלגל העין משם בא האור וכפל הדבר בשמות נרדפים וכמו אדמת עפר (דנייאל י"ב)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זו שדוני" - אשר שדדו אותי

"בנפש" - בעבור קחת נפשי מקיפים וסובבים עלי

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חלבמו" - על שחלבם סגרו פיהם מגודל השומן מרוב כל לזה ידברו בגאוה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשרנו וגו'" - מסבבים עתה רגלינו ללכוד אותנו ושמים עיניהם לנטות בארץ אנה ואנה לארוב עלינו

מצודת ציון

"אשורנו" - רגלינו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יושב במסתרים" - מטמין עצמו לארוב לבל יראוהו

"דמיונו" - דומה הוא כאריה החומד לטרוף

מצודת ציון

"יכסוף" - יחמוד כמו נכסוף נכספת (בראשית ל"א)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פלטה" - הצל נפשי מיד הרשע שהוא חרבך

"קדמה פניו" - עד שלא ילכדנו הקדימהו והפילהו לכרוע על ברכיו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ישבעו בנים" - ומאותן אשר ישבעו בבנים הגונים ומאותן אשר יניחו יתרון עשרם לבניהם לרשת אותם אחרי מותם

"חלקם" - ואותן שחלקם בחיי עולם הבא ואשר תמלא בטנם מרוב טוב הצפון אשר עין לא ראתה

"מחלד" - מחמת שכלה זמן חייהם בעבור הזקנה

"ממתים" - אהיה מן המתים מידך

מצודת ציון

"מחלד" - ענין זמן כמו מה חלד (לקמן פ"ט)

"יתרם" - יתרון ומרבית העושר

"לעולליהם" - לבניהם קטנים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בצדק" - בעבור הצדק שעשיתי אזכה לחזות פניך ואשבעה ממראית תמונתך בעת בא זמן הקיצה הוא תחיית המתים כמ"ש ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו וגו' (דנייאל י"ב)