מצודות על מלכים ב ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על מלכים ב · ז · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשער" - מקום שמוכרין שם התבואה

"ויאמר וגו'" - כשמוע דברי המלאך הממאן לשלוח בו יד מפחד ה' והמלך הסכים על ידו אמר הנה כעת הזאת ביום מחר יהיה סאה סולת בשקל וגו'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רואה" - הזול ההוא

"ומשם לא תאכל" - כי תמות מיד ועל שלגלג על דבריו אמר לו כן

"הנה ה' עושה" - אף אם עושה ה' ארובות בשמים להשליך דרך שם על הארץ הסולת והשעורים וכי אפשר שיהיה הדבר הזה להיות כל כך בזול

"אשר למלך נשען" - מלת אשר עומדת במקום שתים כאילו אמר אשר למלך אשר היה נשען על ידו בבואו אל הנביא כמו שנאמר למעלה הלוא קול רגלי וגו' 

מצודת ציון

"השליש" - שר וחשוב כמו (שמות טו ד)ומבחר שלישיו

"נשען" - נסמך

"ארובות" - חלונות כמו (הושע יג ג)וכעשן מארבה

"הנכה" - הנה אתה והוא כמו הנך והה"א נוספת ודוגמתו (שמואל א א כו) הנצבת עמכה ומשפטו עמך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פתח השער" - היו יושבים בפתח השער כדין המצורע כמו שנאמר (ויקרא יג מו) מחוץ למחנה מושבו

"עד מתנו" - עד אשר נמות ברעב

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נחיה" - כי שם נמצא לחם

"ומתנו" - כאומר מה בכך אם נמות הלא ממה נפשך אנו מעותדים למיתה 

מצודת ציון

"ונפלה" - ענין נטיה כמו (ירמיהו לז יג)אל הכשדים אתה נופל

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בנשף" - בערב כמו (ישעיהו ה יא)מאחרי בנשף

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבוא עלינו" - וזהו הקול שאנו שומעים

"וה' השמיע" - הסיבה היה שלא מצאו שם איש כי ה' השמיע וגו' רצה לומר בהשגחת ה' היה נדמה להם כאילו שומעים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל נפשם" - להציל את נפשם

"המחנה כאשר היא" - הכל בשלימות כאשר היתה היא בעוד שהיו שם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא כן" - לא טוב וישר כמו (שופטים יב ו) ולא יכין לדבר כן

"היום הזה וגו'" - כי היום יש בו מה לבשר טוב ואנחנו שותקים מלבשר ואם נמתין עד הבוקר הלא יודע למלך על ידי אחרים ונאשם בעיניו על מה שלא מהרנו לבוא ולבשר 

מצודת ציון

"מחשים" - שותקים כמו (לעיל ב ג) גם אני ידעתי החשו

"וחכינו" - ענין איחור והמתנה כמו (לקמן ט ג) ונסתה ולא תחכה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שוער העיר" - שומר שער העיר

"אסור" - קשור אל האבוס כדרכו

"כאשר המה" - כשהיו מאז כאשר היו שם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקרא השוערים" - שוער העיר קרא אל שומרי שערי בית המלך ואמר להם הדברים האלה והם הגידו הדבר לבית הפנימי מקום מושב המלך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את אשר וגו'" - הערמה והתחבולה אשר עשו

"כי יצאו" - להמציא מה לאכול כי לגודל הרעבון לא ימתינו עד יחקרו על הדבר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר נשארו בה וגו'" - כאומר אף אם האויב ימית את הרוכבים אין היזק בדבר כי יהיו ככל המון ישראל הנשארים בעיר כי כולנו מעותדים למות ברעב והרוכבים כאחד ממנו אם ישארו פה ואם לחוש במה שיוקדם להם המיתה הלוא יהיו ככל המון ישראל שכבר תמו קודם להם ולזאת נשלחה ונראה 

מצודת ציון

"הנם" - הנה הם

"המון" - ענין רבוי עם

"תמו" - נשלמו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שני רכב" - כי עם כל זאת לא רצו להכניס בסכנה כי אם שנים

"אחרי מחנה" - רצה לומר בדרך ארצם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר השליכו" - להקל משאם בעבור מהירת הניסה 

מצודת ציון

"בחפזם" - ענין מהירות כמו (שמואל ב ד ד)ויהי בחפזם לנוס

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירמסוהו" - מרוב הדחק העם ההולכים לשלול שלל רמסוהו ברגליהם

"הפקיד" - מינה אותו אז להיות שומר השער

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי כדבר" - חוזר ומפרש למה דבר הנביא שימות השליש ואמר לפי שכאשר דבר איש האלהים וגו'

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויען" - ואז השיב השליש וגו'

"ויאמר" - ואז אמר לו הנביא הנך רואה וגו'

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי לו כן" - וכאשר אמר הנביא כן היה