לדלג לתוכן

מנחת שי על איכה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כתב אבן עזרא ונפתחה למ"ד למס, להורות על ה' הדעת הנעדרת, ולא נדגשה המ"ם להקל על הלשון, עד כאן לשונו. ובכל ספרים מדוייקים שבאו לידי הלמ"ד בקמץ, וכן כתב במכלול (דף נא). ונקודת המ"ם במקצת ספרים אשכנזים בקמץ, ובספרי ספרד בפתח. וכן כתוב במכלול יופי, והם דברי מכלול (דף רנב).

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בכו תבכה – מלת "בכו" בוי"ו, רמז לששה דברים שאמרו במדרש שהיתה בוכה ומבכה אחרים עמה. לחם דמעה.

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כהניה נאנחים – האל"ף בשוא וסגול, ויש ספרים בשוא לבדו.

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כי ה' הוגה – במפיק הה"א לנקבה, מכלול דף קס"ח ומסורת שמואל ב כ.

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויצא מן בת – "מבת" קרי, והוא חד מן ח' מלין דכתיבין תרין מלין וקריין חדא מלה. וסימן: בד"ה ב' ל"ד. ובאיכה רבתי: "ויצא מבת ציון", "מן בת" כתיב – אמר רבי אחא: יש לנו מנה אחת יפה, זה הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו "ה' מנת חלקי וכוסי". ועיין בספר לחם דמעה לכמהר"ר שמואל אוזידה, ובספר קול בוכים בפי' כמהר"ר אברהם גלאנטי. לפני רודף – מלא וא"ו. ובמדרש איכה: אמר רבי אחר: כשם שלא גלו ישראל אלא ברודף מלא, כן אינן נגאלין אלא בגואל מלא, דכתיב: "ובא לציון גואל" – מלא כתיב.

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כל מחמדיה – המ"ם בשלש נקודות. ובקצת ספרים בוא"ו שרוקה, ובטלים הם ברוב. בנפל – הפ"א רפה.

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

גם היא נאנחה – האל"ף בסגו"ל והנו"ן בשוא נח, ועיין מה שכתבתי בריש יואל.

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מחמודיהם – מחמדיהם קרי. והביטה – הוא"ו בגעיה בספרי ספרד ובדפוסים קדמונים.

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לוא אליכם – הלמ"ד זעירא במקצת ספרים, וכן היא באלפא ביתא מאותיות קטנות בריש מסרה גדולה, וגם במסורת כתב יד. ומלת "לוא" מלא וא"ו ואל"ף. עיין מה שכתבתי ב"על לחם דמעה ובקול בוכים" בפירוש גלאנטי. אם יש מכאוב כמכאובי – הביטה וראה כי "מכאוב" מלא, "כמכאבי" חסר, כלומר: ראו אם המכאוב הגדול והמלא אשר ראיתם בימיכם, אם ישוה אל המכאוב היותר קטן וחסר שבא עלי לחם דמעה.

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נתנני שממה – במקצת מדוייקים חסר, כמו שכתבתי בישעיה סימן נ"ג.

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כלה כל אבירי אדני – בפסיקתא דאיכה יש פסיק בין "אבירי" לשם, וכן בספרים כתבי יד מדוייקים.

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כל עמים – העמים קרי.

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

למאהבי – הה"א בחטף פתח.

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כי נאנחה – במקצת ספרים האל"ף בשוא לבדו, ועיין מה שכתבתי בריש יואל.

אין מנחם לי – תרגומו: ולית דמנחם לי. ובמקרא דפוס ישן נכתב בגליון: "ואין". אכן בכל ספרים אחרים שבאו לידי כתיב "אין".