מ"ג משלי יד טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


<< · מ"ג משלי · יד · טו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשרו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
פֶּתִי יַאֲמִין לְכָל דָּבָר וְעָרוּם יָבִין לַאֲשֻׁרוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
פֶּ֭תִי יַאֲמִ֣ין לְכׇל־דָּבָ֑ר
  וְ֝עָר֗וּם יָבִ֥ין לַאֲשֻׁרֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתי יאמין" - לדבריהם (של עשו), וניסת אחריהם.

דבר אחר:

"פתי יאמין" - לאנשי רכיל.

"וערום יבין לאשורו" - לפסיעותיו, כלומר יצפה מלריב וימתין עד יִוָּדַע [ייוודע] לו אל נכון.

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתי יאמין לכל דבר" - הנה, האיש הפתי יאמין לכל דבר, ולזה יתפתה לכל הדברים מזולת התבוננות אם הוא ראוי לעשות כן אם לא, ומזולת התבוננות בדרכים הראוים להגיע אל התכלית ההוא. ואולם, "החכם יבין לאשורו", אם הוא ראוי אם לא, ובאי זה דרך יגיע אליו.

רבנו יונה גירונדי

לפירוש "רבנו יונה גירונדי" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתי יאמין לכל דבר" - הנה, קרא (משלי יד יד): "איש טוב" למי שישמע לעצה, וחושש לדברי הבריות לכל דבר שיש בו עצה.

והודיענו, כי יתנהג בדעת במנהג שמועתו לעצה, וירחק מעל עקשי לב, ויכיר את הישרים, ולעצתם ישמע, ובשכלם ייעזר.

ועתה בא להודיע, כי מידת השמיעה לעצה גם היא תרחק מידת הפתאים, כי הם מאמינים לכל דבר, לא יבחנו בין סוג לב וישר, ולא יבדילו בין עצה נבערה לנכונה, ולא כדרך שהזכיר באיש הטוב, שירחק מסוג הלב.

"וערום יבין לאשורו" - הערום, והוא בעל שכל ומחקר, לא יתעוהו סוגי הלב, וישמע את כל היועצים המדברים, וכאשר יגיע למעשה - ישקול הדברים, ויבחר הדרך הישרה ללכת בה.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לכל דבר" - לדברי לשון הרע הנאמר לו.

"לאשורו" - לדרכו האמיתי, רוצה לומר, לאמיתת הענין. 

מצודת ציון

"לאשורו" - ענין דרך ופסיעות, כמו (איוב כג): "באשורו אחזה רגלי".

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין לאשורו" - אחר שדיבר מן הכסיל ומן האויל, שהם עצמם ליבם נוקפם, ואינם בטוחים בדרכם, אומר שלעומת זה הפתי, שגדרו מי שחסר דעת ומתפתה "כיונה פותה אין לב", הוא מאמין לכל דבר, בין לדברי הכסיל בין לדברי האויל מבלי יבחין כלל, ואין ליבו נוקפו כלל.

אבל הערום, שהוא הפך הפתי, ויש בליבו ערמה לבחון כל דבר, הוא לא יפותה, רק יבין מה שמועיל לאשורו והצלחתו הרוחנית יעשה, כמו שנאמר (משלי יד ח): "חכמת ערום - הבין דרכו", (משלי יג טו): "כל ערום יעשה בדעת".

ביאור המילות

"פתי", "ערום" - הערום הוא היפך הפתי, כנ"ל.

והערום יבחון תכלית מעשהו, כמו שנאמר (משלי יג טו): "כל ערום יעשה בדעת", (משלי יד ח): "חכמת ערום - הבין דרכו".
 

הגאון מווילנה

לפירוש "הגאון מווילנה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתי יאמין לכל דבר" - כמו שנאמר (מיכה ז ה): "אל תאמינו ברֵעַ", ואמרו חכמינו ז"ל (חגיגה טז.): "אל תאמין ביצר הרע", שיאמר 'תחטא והקב"ה ימחול לך', אל תאמין בו. אבל "פתי", מי שדרכו להתפתות, הוא "מאמין לכל דבר" ואינו חושב על הסוף.

"וערום יבין לאשורו" - אבל מי שהוא ערום, ויבין ערמומיות יצר הרע, אינו מאמין לו מה שהוא אומר שהוא מצוה, אלא יבין מעצמו דרך הישר. והוא מלשון (משלי ט ו): "אשרו בדרך".

<< · מ"ג משלי · יד · טו · >>