לדלג לתוכן

ביאור:בראשית כח כא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

בראשית כח כא: "וְשַׁבְתִּי בְשָׁלוֹם אֶל בֵּית אָבִי וְהָיָה יְהוָה לִי לֵאלֹהִים."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית כח כא.

הבקשה וההתחייבות של יעקב

[עריכה]

לפני שיעקב יצא מארץ ישראל לחרן, הוא אמר:

בראשית כח כ-כב: "וַיִּדַּר יַעֲקֹב נֶדֶר לֵאמֹר: 'אִם יִהְיֶה אֱלֹקִים עִמָּדִי, וּשְׁמָרַנִי בַּדֶּרֶךְ הַזֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי הוֹלֵךְ, וְנָתַן לִי לֶחֶם לֶאֱכֹל וּבֶגֶד לִלְבֹּשׁ. וְשַׁבְתִּי בְשָׁלוֹם אֶל בֵּית אָבִי, וְהָיָה ה' לִי לֵאלֹקִים'. וְהָאֶבֶן הַזֹּאת אֲשֶׁר שַׂמְתִּי מַצֵּבָה יִהְיֶה בֵּית אֱלֹקִים, וְכֹל אֲשֶׁר תִּתֶּן לִי עַשֵּׂר אֲעַשְּׂרֶנּוּ לָךְ'." '

פסוק כ הוא בקשה או תנאי (ראו ביאור:בראשית כח כ), פסוק כב הוא התחייבות, ופסוק כא - המודגש בקו - נמצא ביניהם, ואפשר לשייך אותו לכל אחד מהצדדים:

1. ייתכן שהוא שייך כולו לבקשה: יעקב מבקש מה' שיעזור לו לחזור בשלום אל בית אביו, ושיהיה לו לאלהים, כלומר שה' ישפוט ויושיע אותו, יתגלה אליו וידבר עמו; וכן שהוא וצאצאיו יישארו שלמים באמונתם: " "ושבתי - כמו שאמר לי 'והשיבותיך אל האדמה'. בשלום - שלם מן החטא, שלא אלמד מדרכי לבן. והיה ה' לי לאלהים - שיחול שמו עלי מתחלה ועד סוף, שלא ימצא פסול בזרעי, כמו שאמר 'אשר דברתי לך'. והבטחה זו הבטיח לאברהם, שנאמר להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך (לעיל יז)" " ( רש"י ) .

2. ייתכן שהוא שייך כולו להתחייבות: יעקב מתחייב שישוב בשלום אל בית אביו כדי לקיים את מצוות כיבוד הורים, וכן מתחייב שה' יהיה לו לאלהים, כלומר שיעקב יעבוד אותו ויקיים את כל מצוותיו.

3. וייתכן שחציו הראשון שייך לבקשה - יעקב מבקש לחזור בשלום אל בית אביו, וחציו השני שייך להתחייבות - יעקב מתחייב שה' יהיה לו לאלהים לעבדו ולקיים את מצוותיו: " "והיה ה' לי לאלהים - איננו תנאי כדברי רש"י, אבל הוא נדר, וענינו: 'אם אשוב אל בית אבי - אעבוד השם המיוחד, בארץ הנבחרת, במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית אלהים, ושם אוציא את המעשר. ויש בענין סוד ממה שאמרו (כתובות קי) כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה" " ( רמב"ן ) .

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

[עריכה]
 • פסקה ב - biu.ac.il : מינ ושמרני בדרך הזה ושמרתיך בכל אשר תלך ושבתי בשלום אל בית . מינ אבי(ך) והשיבותיך אל האדמה הזאת ונתן לי (לאכול לחם) [לחם ... ( cache )
 • בית אורות - פרשת ויצא - תשס"ו : לאחר מכן יעקב נודר נדר "אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה ה' לי לאלוקים". ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 08vayish.rtf : הבטחת ה' ליעקב דיברה על "והשבותיך אל האדמה הזאת", ואילו יעקב בנדרו מתנה: " ושבתי בשלום אל בית אבי". ניתן היה לטעון כי זהו שינוי סגנוני בלבד, אולם בסיטואציה ... ( cache )
 • ספר היובלים בעריכת יהודה איזנברג : (לד) ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלוהים. (לה) וגם האבן הזאת אשר הקימותי מצבה לאות על המקום הזה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך אלוהי. ( cache )
 • פרשת לך לך : יעקב ביקש " ושבתי בשלום אל בית אבי", ותנאי זה טרם התממש. הוא מקים מזבח בשכם כדי להודות לקב"ה על טובותיו על כה, ולדעתו די היה בכך כדי לדחות את קיומו המלא של ... ( cache )
 • תורה: בראשית כח' : כא ושבתי בשלום אל-בית אבי והיה יהוה לי לאלהים כב והאבן הזאת אשר-שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן-לי עשר אעשרנו לך ... ( cache )
 • וישלח : הזאת", ואילו יעקב בנדרו מתנה: " ושבתי בשלום אל בית אבי". ניתן היה לטעון כי זהו שינוי סגנוני בלבד, אולם בסיטואציה הספציפית בה אנו עוסקים, יש לדבר חשיבות ... ( cache )
 • ויגש : אך נראה שמאמר ' ושבתי בשלום אל בית אבי' מלבד שהוא מאמר התנאי הוא גם מאמר חיובי ... בעקבות זאת, לא היה יכול יעקב לקיים את נדרו ושבתי בשלום אל בית אבי בשלמות ... ( cache )
 • תאריך: : " ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלוהים" ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי נטל הקב" ה סיחתן שלאבות ועשאה מפתח לגאולתן שלבנים, אמר לו הקב"ה ליעקב אתה אמרת "והיה ... ( cache )
 • פרשת לך לך : ה' אמר ליעקב "והשיבותיך אל האדמה הזאת", כלומר - 'אקיים את התנאים ההכרחיים להתגשמות ברכת אברהם בך, ואילו יעקב חותם את תנאו במילים " ושבתי בשלום אל בית אבי" ... ( cache )
 • קדושת ארץ ישראל - 17 מקורות : ואמרו בתוספתא דע"ג: "הרי הוא אומר ' ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלקים', ואומר 'לתת לכם את ארץ כנען'. כל זמן שאתם בארץ כנען הייתי לכם לאלוקים. ... ( cache )
 • datili - דתילי, רשת אתרים לציבור היהודי הדתי: חדשות, מאמרים,דעות... : יעקב מבין את ייעודו עוד לפני שיצא לדרך וכבר בתפילתו הוא מבקש " ושבתי בשלום אל בית אבי". ואמנם לאחר ההתגלות בחלום בו נענית בקשתו, קובע יעקב את האבן מצבה ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלהים: והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך: ". הנדר מותנה בשיבה אל "בית אבי", האישי. ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלוקים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים וגו'". ושם במדרש (בר"ר ע, א') יעקב פתח בנדר תחילה "א"ר אבהו: אשר נשבע לה' ... ( cache )
 • מסורת/הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים - פרשת ויצא : ... ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוד, ובהמשך ממשיך יעקב ואומר ושבתי בשלום אל בית אבי ג€“ מסביר רשי ג€“ שכוונת יעקב שיחזור שלם מן החטא, שלא ילמד מדרכי לבן. ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן : ושבתי בשלום אל בית אבי... והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית א-להים..." (בראשית כ "ח; יח-כא). הפסוקים הללו קושרים בין המקום שבו נצטווה אברהם להביט לארבע רוחות ... ( cache )
 • ויצא יעקב - ישיבת מעלות : "רבנן אמרי על הכל השיבו ועל הפרנסה לא השיבו, אם יהיה אלהים עמדי, אמר לו הנה אנכי עמך, ושמרני בדרך הזה, שנאמר ושמרתיך בכל אשר תלך, ושבתי בשלום אל בית אבי, ... ( cache )
 • פרשת בחוקותי : ושבתי בשלום אל בית אבי, א"ל: והשיבותיך אל האדמה הזאת. ועל הפרנסה לא השיבו. אמר רבי אסי: אף על הפרנסה השיבו, דכתיב (שם כז): כי לא אעזבך ואין לשון עזיבה ... ( cache )
 • ומתוך זה צריכה וטהורה ויחד עם זה היא כולה קדושה האומה הישראלית " : אם כן קשה איך יעקב למחרת בבוקר נודר. "אם. יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי. לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה ... ( cache )
 • בס"ד, יום ראשון, ט"ו בכסלו ה'תשס"ה : " ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לא-להים: ". יעקב משתוקק לשוב לבית במובן הרחב של המילה. את השתוקקותו זו של יעקב חש לבן לאחר שנים רבות ויאמר לו4: ... ( cache )
 • בס"ד : ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לא-להים" (כח:כ-כא). יעקב אבינו מערב בנדרו שני אלמנטים: מצד אחד את היסודות החומריים הנחוצים, ומצד אחר הוא מדגיש ביותר את ... ( cache )
 • Default Normal Template : 4) ושבתי בשלום אל בית אבי. 5) והיה (אז יהיה?) ה' לי לאלוקים. 6) (אז:) והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים וכל אשר תיתן לי עשר אעשרנו לך". [כ"ח; כ- כ"ב] ... ( cache )
 • אתנ"כתא - פרשת ויצא : ... הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש: כא ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ידוד לי לאלהים: כב והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך: ... ( cache )
 • שער : ... הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש: ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלוהים: והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך: ... ( cache )
 • בחוקותי התשס"ח : " ושבתי בשלום אל בית אבי" (בראשית כ"ח, כ"א) ג€“ "שלום מן החטא, שלא אלמד ממעשי לבן" (רש"י). י"א. "גדול השלום שדרי רום צריכין שלום, שנאמר: 'עושה שלום במרומיו' ... ( cache )
 • פרשת ויצא : ושבתי בשלום אל בית אבי, משפיכות דמים. והיה ה' לי לאלהים, מעבודת כוכבים. ... ושבתי בשלום אל בית אבי ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי, נטל הקדוש ברוך הוא שיחתן של ... ( cache )
 • Jewish Education and Lookstein Center and Nechama Leibowitz : ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלקים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך. (בראשית כח: יח-כב) ... ( cache )
 • Daf Mekorot, Parashat Vayetze דף מקורות פרשת ויצא : לאכל ובגד ללבש: (כא) ושבתי בשלום אל-בית אבי והיה יהוה לי לאלהים: (כב) והאבן הזאת אשר-שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן-לי עשר אעשרנו לך ... ( cache )
 • צעירי חב"ד | הרבי על הפרשה | נדרו של יעקב אבינו : ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית -אבי", כי-אז "והיה ה' לי לאלוקים. ... לאחר מכן הוא מדבר על " ושבתי בשלום אל בית אבי", שהיא העבודה עם ענייני ... ( cache )
 • תשמ"ח ג€“ חב"דפדיה : ביום הבהיר ר"ח כסלו מחלק הרבי מאמר שלו ד"ה ושבתי בשלום אל בית אבי וגו' ה'תשל"ח לכל אחד ואחת מהשלוחים והשלוחות, בצירוף שטר של דולר לצדקה. ... ( cache )
 • רדיו ללא הפסקה - פורומים : "וידר יעקב נדר לאמור: אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי ... ( cache )
 • בס"ד כ"ט בחשוון תשס"א : "אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלהים", אז המגמה שלי, ההתחייבות שלי היא, ... ( cache )
 • תנחומא - ראה : יעקב נתאוה לה, שנאמר, אם יהיה אלהים עמדי וגו' ושבתי בשלום אל בית אבי (שם כח כ-כא). אמר רבי יהודה, אף משה נתאווה, לה שנאמר, ואתחנן אל ה' וגו' אעברה נא ואראה ... ( cache )
 • מקורות בתנ"ך: : ואמרו בתוספתא דע"ז (פ"ה ה"ה), הרי הוא אומר (בראשית כח כא) ' ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לא-להים', ואומר ג€“ 'לתת לכם את ארץ כנען' - כל זמן שאתם בארץ כנען ... ( cache )
 • בראשית פרק כ"ח : ושבתי בשלום, אל בית אבי; והיה יהוה לי, לאלוהים. בראשית כח,כא והאבן הזאת, אשר שמתי מצבה--יהיה, בית אלוהים; וכול אשר תיתן בראשית כח,כב לי, עשר אעשרנו לך. ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - יֵש חַיִּים צְפוֹנִית לִבְאֵר... : סיכום- קום ברח לך חרנה, ושבתי בשלום אל בית אבי. הנשמה חוצבה ממקום בו מופיעה התורה בטהרתה, שם רק מתיקות אור אינסוף ולמקום זה געגועיה. ... ( cache )
 • more "ושבתי בשלום אל בית " :
 • דף קשר מספר 156 - פרשת ויצא : "אם יהיה א-להים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לא-להים". ... ( cache )
 • OtBritKodesh.com - דברים לזכרה של רחל כנפו ע"ה : איך כשהוא מתעורר הוא אומר "אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך אשר אני הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום לבית אבי, והיה ה' לי לאלוקים, ... ( cache )
 • פרשת לך לך : (כא) ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לא-להים: (כב) והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית א-להים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך: 1. ההקבלות9 ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : (כא) ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלהים. (כב) והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך. מהו התנאי ומהו הנדר? ... ( cache )
 • שאלות ותשובות בנושא פרקים ודמויות בתנ"ך : ... פסוק כ',כא') וידר יעקב נדר לאמור אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושביתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי . ... ( cache )
 • שמחה על אם הדרך : ... לפני אלוקיו: "אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום לבית אבי והיה ה' לי לאלוקים" (בראשית כח, כ'). ... ( cache )
 • בס"ד : "אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלוקים". ... ( cache )
 • בס"ד : ואמרו בתוספתא דע"ז (פ"ה ה"ה), הרי הוא אומר (בראשית כח כא) ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלהים, ואומר לתת לכם את ארץ כנען, כל זמן שאתם בארץ כנען הייתי ... ( cache )
 • בהנ"ו : ... הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלוהים והאבן הזאת אשר שמעתי מצבה יהיה בית אלוהים וכל אשר תיתן לי עשר אעשרנו לך" ... ( cache )
 • סקול סאקס ישראל | ספר בראשית פרקים כז'-ל' : 17 יוני 2009 ... תלמוד לומד: "ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלוהים"-מכל מקום (בכל מקרה) בעל המדרש היה צריך להסביר את המילים של יעקב כיוון שזה נראה מאוד ... ( cache )
 • מושב אחיהוד | פעילות דתית - פרשת שבוע : וכבר גילה יעקב את דעתו על חשיבות הישיבה בארץ, כשנשא תפילה לה בשעה שנאלץ לנטוש לזמן-מה את גבולות ארץ אבותיו: ושבתי בשלום אל בית אבי - והיה ה לי לאלהים ... ( cache )
 • יהדות - ואני תפילה / עיון לפרשת וירא : "וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלוקים עימדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש: ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלוקים". ... ( cache )
 • קולות:: פרשת השבוע:: בראשית:: ויצא : "אם יהיה ה' עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי אוכל לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לא-להים". מפרשים רבים התקשו בביאור פסוק זה ... ( cache )
 • אל המקדש - המקדש והמים / הרב יהודה שביב : השווה לנדרו של יעקב אבינו בעת שצר לו: "אם יהיה א-להים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכֹל ובגד ללבוש: ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה ה' לי ... ( cache )
 • פרשת מטות-מסעי: דיבור ואחריות : 13 יולי 2009 ... יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש: ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלהים: והאבן הזאת אשר שמתי ... ( cache )
 • default : "וידר יעקב נדר לאמור: אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלוקים....." ... ( cache )
 • דיאגרמת יעקב : ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה ה' לי לאלוהים". יעקב חסר-הכל משעבד את עצמו ללבן, תמורת אשה, שיקבל רק אחרי 14 שנה של ניצול ועבודה ... ( cache )
 • עולם התפילה : "וידר יעקב נדר לאמר, אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה ה' לי לאלקים". ... ( cache )
 • Rapel4 1-616 : בגד לל ו ב י ב ל אל ית אבי והיה ה' לי לאלהי והאב ה את א ר. ֲ¨ֲ§ֲ¦ֲ§ֲ©ֲ§ֵ¸ֲ§ֲ¦ֲ₪ֲ₪. ֲ¨ֲ¨ֲ§ֲ¦ֲ¨ֲ¥ֲ₪. ֵ¸ֲ¦ֲ§ֲ¨ֲ₪ֲ₪ֲ©ֵ¸ֲ¥ֲ¦. ֲ₪ֲ£. מ י מ בה יהיה ית אלהי וכל א ר לי ע ר אע ר ל. ֲ¥ֲ₪ֲ§ֲ¦ֲ¨ֲ¥ֲ©ֲ¦ֲ§ֲ© ... ( cache )
 • א.מאמר א : 24 דצמבר 2005 ... "ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לא-להים: ". יעקב משתוקק לשוב לבית במובן הרחב של המילה. את השתוקקותו זו של יעקב חש לבן לאחר שנים רבות ויאמר ... ( cache )
 • פוקדי עוון אבות : תלמוד לומר: "ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לא-להים" (כח:כא) מכל מקום. מה תלמוד לומר "והיה ה' לי לא-להים"? שייחל שמו עלי שלא תצא ממני פסולת מתחלה עד סוף. ... ( cache )
 • חידון התנך.doc - אתר כליקיט 3 : נדר לאמור אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש " " ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלוהים " " והאבן הזאת אשר ... ( cache )
 • more "אבי והיה ה' לי " :
 • בראשית, פרשת ויצא, תשנ"ח, מנחם בן-ישר : את מאמר הביניים שבסוף פסוק כא: " והיה ה' לי לאלהים ". פתרון הספק תלוי בהבנת נוסחה זאת, הנאמרת פה מפי ... את ההיגד " והיה ה' לי לאלהים ", וממילא את שיוכו לרישא ... ( cache )
 • תורה מציון : ' והיה ה' לי לאלהים ' אינו השכר שהוא מצפה לו, אלא כלול במה שהוא דורש" (ישעיהו ... המדרש פותר את השאלה השניה בהבנתו את המלים ' והיה ה' לי לאלהים ' כחלק מתפילתו ... ( cache )
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, רמבן על התורה > הרב טמיר ערן > וידר... : וידר יעקב נדר - והיה ה' לי לאלהים - פרשת ויצא. פרשת השבוע הרב טמיר ערן ר"מ במכון מאיר ומרצה ליהדות במקומות שונים הוקלט ב ה כסלו ה'תשסז ... ( cache )
 • פרשת בחקותי - הפטרה - גיליונות נחמה ליבוביץ : [שים לב: שאלה מעין זו מתעוררת גם בבראשית כ"ח, כ"א, ביחס למילים: " והיה ה' לי לאלהים ". האם מילים אלה שייכות כמשפט נטפל לשרשרת משפטי התנאי המתחילים ב"אם יהיה ... ( cache )
 • פרשת השבוע - בית המדרש לרבנים על שם שכטר : ... אשר הוא אוכל" (בראשית לט,ו); "ושבתי בשלום אל בית אבי" משפיכות דמים, " והיה ה' לי לאלהים " מעבודה זרה (בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשה ע ד"ה וידר יעקב נדר). ... ( cache )
 • פרשת ויצא - תאורת כוכב מיעקב : והיה ה' לי לאלהים " (בראשית, כ"ח, כ'), לכאורה תמוה הדבר, וכי יעקב מתנה את אמונתו בקב"ה בקבלת בקשותיו הגשמיות? אלא שבבקשות אלה בטא יעקב את הסתפקותו בגשמיות ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : " והיה ה' לי לאלהים " ג€“ ממשמעות הלשון הוא המסובב (כפירוש רמב"ן וספורנו ולא כפירוש רש"י) ופירושו שלא יסמוך על כוחו ועוצם ידו, רק יקח את ה' לנגדו תמיד שהוא ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : והיה ה' לי לאלהים . אז יהיה ה' לדיין אם לא אעבדהו בכל כחי והוא"ו כמו זאת ... והיה ה' לי לאלהים - שיחול שמו עלי מתחלה ועד סוף שלא ימצא פסול בזרעי כמ"ש אשר ... ( cache )
 • פרשת יתרו - "לא יהיה" - גיליונות נחמה ליבוביץ : והנכון גם לפי הפשט שהוא מלשון " והיה ה' לי לאלהים " (בראשית כ"ח כ"א), "להיות לכם לאלהים" (במדבר ט"ו מ"א/ויקרא י"א מ"ה). יאמר: שלא יהיה לנו בלתי ה' אלהים אחרים ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : והיה ה' לי לאלהים - שיחול שמו עלי מתחלה ועד סוף, שלא ימצא פסול בזרעי, כמו שנאמר (פסוק טו) אשר דברתי לך, והבטחה זו הבטיח לאברהם, שנאמר (שם יז ז) להיות לך ... ( cache )
 • בס"ד : 6 דצמבר 2008 ... והיה ה' לי לאלהים .(כח/כא) בשלום, כלומר שָׁלֵם בלי פגע. דברים אלה נאמרים על ידי יעקב כמי שידע שעתיד להיות נעשק ונפגע בידי לבן הרשע. ... ( cache )
 • בס"ד פרשנות -הבדלים תחבירים ופרשניים בניתוח הפסוקים : והיה ה' לי לאלהים - איננו תנאי כדברי רש"י. אבל הוא נדר, וענינו אם אשוב אל בית אבי אעבוד השם המיוחד בארץ הנבחרת במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית אלהים ושם אוציא ... ( cache )
 • יעקב ועשיו : מתייחס לאיום הפיזי, והתנאי השני - " והיה ה' לי לאלהים " מתייחס לאיום הרוחני (אם נפרש מילים אלו כחלק מתנאֵי הנדר ולא כחלק מקיום הנדר על-ידי יעקב, ... ( cache )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - ויצא : והיה ה' לי לאלהים ' ג€“ הרי שהקדים גשמיות לרוחניות. אך הצדיק המשיך ושאל: "האם נתן להשוות את הגשמיות של יעקב אבינו לזו שלנו?" ... ( cache )
 • ויאבק איש עמו - למשמעות מאבק יעקב והמלאך : לפי פיסוק הטעמים (בחלוקה לפסוקים) נראה כי ' והיה ה' לי לאלהים ', מוצב עדיין בתנאי ולא בתוכן הנדר,(9) וכך פירש גם רש"י במקום, אך כאמור, על פי מבנה הצלעות ... ( cache )
 • הִ סְ תַּ פְּ קוּת בְּ מוּעַ ט וְשִׂמְ חָ ה בְּ... : ... ֶ יָּחוּל שׁ ְ מוֹ עָ לַ י מִ תְּ חִ לָּ ה וְעַ ד סוֹף, שׁ ֶ לּ ֹא יִמָּ צֵ א פְ סוּל בְּ זַרְ עִ י והיה ה' לי לאלהים ... ( cache )
 • Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew) : 4.9, 213, תשנ"ח, מנחם בן-ישר, והיה ה' לי לאלהים . 16.4, 213, תשנ"ח, פרופ' יעקב רנד, לנושא השמות של שבטי י-ה. 11.2, 159, תשנ"ז, הרב יעקב חרל"פ, למשמעותו של ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - ואתחנן : ... וכן הוא אומר וידר יעקב נדר לאמר וכי עלתה על לב היה יעקב אבינו אומר והיה ה' לי לאלהים כביכול אם לאו אין לו לאלהים, תלמוד לומר שבתי בשלום אלא בית אבי מכל ... ( cache )
 • Bar-Ilan University Parshat Hashavua Page : 4.9, 213, תשנ"ח, מנחם בן-ישר, והיה ה' לי לאלהים . 16.4, 213, תשנ"ח, פרופ' יעקב רנד, לנושא השמות של שבטי י-ה. 11.2, 159, תשנ"ז, הרב יעקב חרל"פ ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - ויצא : והיה ה' לי לאלהים מעבודה זרה. רבנין פתרין לה בכל ענינא אם יהיה אלהים עמדי ... והיה ה' לי לאלהים א"ל הקב"ה אתה אמרת והיה ה' לי לאלהים חייך כל טובות וברכות ... ( cache )
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, בניין אמונה אלול תשסח > הרב טמיר ערן... : והיה ה' לי לאלהים - גילוי הקב"ה במציאות - מקצוע לימוד הפגישה הרב טמיר ערן תורה המסבירה את כל סך הפרטים - היא הנקראת שיטה הרב טמיר ערן ... ( cache )
 • מדרש רבה - ויצא : ... נקי ושבתי בשלום אל בית אבי משפיכות דמים והיה ה' לי לאלהים מעבודת כוכבים רבנן פתרין לה בכל עניינא אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך מעבודת ... ( cache )
 • ספר התמונה : והנה ה' נצב עליו כענין שנאמר ויקרא לו אל אלהי ישראל כי אז נחשב שלם כשהצורות זיי" ן עמו אז נאמר והיה ה' לי לאלהים קדושים ונוראים וזהו ענין התמיד כי לא לקח דרך ... ( cache )
 • שידור חי:: אמונה:: תוכניות וידאו:: פרשת השבוע:: הדף היומי... : והיה ה' לי לאלהים - גילוי הקב"ה במציאות - מקצוע לימוד הפגישה | 55 דק' בניין אמונה אלול תשסח · הרב טמיר ערן ט אלול ה'תשסח, (קוד שיעור: 11104) ... ( cache )
 • תוכן תורה - FaithBit : והיה ה' לי לאלהים . [רמב"ן כא] איננו תנאי כדברי רש"י, אבל הוא נדר, וענינו אם אשוב אל בית אבי אעבוד השם המיוחד בארץ הנבחרת במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית אלהים ... ( cache )
 • Tosefta, Seder Nezikin : הרי הוא אומר (בראשית כח) ושבתי בשלום אל בית אבי שאין ת"ל והיה ה' לי לאלהים ואומר (ויקרא כה) לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים כל זמן שאתם בארץ כנען הריני ... ( cache )
 • more "והיה ה' לי לאלהים " :


מקורות

[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-12-29.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:הבקשה וההתחייבות של יעקב

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/br-28-21