אסתר רבה ו ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · אסתר רבה · ו · ג · >>

ג.    [ עריכה ]

"הָיָה"

א"ר יוחנן: כל מי שנאמר בו היה, הוא תחלתו והוא סופו.

איתיבון ליה: והכתיב (יחזקאל לג, כד): "אחד היה אברהם" מעתה הוא תחלתו והוא סופו?!
אמר לון: אף היא לא תברה, דא"ר חנינא ור' יוחנן תרוויהון "בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראו", הה"ד (בראשית כו, ה): "עקב אשר שמע אברהם בקולי", מנין עקב 172 שמע אברהם בקול בוראו, והוו שנותיו קע"ה, מה מקיים בו "היה"? שהיה מתוקן להדריך כל העולם כולו בתשובה.
(שם ג, כב) "הן האדם היה" - שהיה מתוקן למיתה.
(שם, א) "והנחש היה ערום" - מתוקן לפורענות.
(שם ד, ב) "וקין היה עובד אדמה" - מתוקן לגלות, כד"א (שם, טז) "ויצא קין מלפני ה' וגו'", לומר נע ונד.
(איוב א, א): "איש היה בארץ עוץ" - מתוקן ליסורין.
(בראשית ו, ט): "נח איש צדיק תמים היה" - היה מתוקן להכיר בוראו.
(שמות ג, א): "ומשה היה רֹעֶה" - היה מתוקן לגאולה.
מרדכי -היה מתוקן לגאולה.

ר' לוי ורבנן:

ר' לוי אמר: כל מי שנאמר בו היה, ראה עולם חדש. א"ר שמואל בר נחמן: וחמשה הן:

נח - אתמול (איוב יד, יט): "אבנים שחקו מים", דא"ר לוי בשם ר' יוחנן אפילו אצטרובולין של רחים נימוחו בימי המבול; והכא אמר (בראשית ט, יח): "ויהיו בני נח היוצאין מן התיבה", לומר ראה עולם חדש.
יוסף - אתמול (תהלים קה, יח): "ענו בבבל" ועכשיו (בראשית מב, ו): "ויוסף הוא השליט על הארץ", אלא ראה עולם חדש.
משה - אתמול בורח מפני פרעה ועכשיו משקעו בים, אלא שראה עולם חדש.
איוב - אתמול (איוב טז, יג): "יִשְׁפֹּךְ לארץ מְרֵרָתִי" ועכשו (שם מב, י) "ויוסף ה' את כל אשר לאיוב למשנה", אלא ראה עולם חדש.
מרדכי - אתמול (אסתר ד, א): "וילבש שק ואפר", ועכשיו (שם ח, טו) "יצא מלפני המלך בלבוש מלכות".


"וּשְׁמוֹ מָרְדֳּכַי" - מה מר ראש לכל הבשמים, אף מרדכי ראש לצדיקים בדורו: