אבן עזרא על איכה ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · אבן עזרא על איכה · ג · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אני הגבר - אמרו קדמונים ז"ל כי זאת המגלה ירמיה כתבה, אם כן יהיה הוא האומר אני הגבר, או יאמר כל אחד מישראל.
עני - סמוך, ויחסר מקום השבות או הגלות.
ראה תחת ראיתי, וכן ונשאר אני.
עברתו - שב אל אויבי כלם, ויש אומרים שהוא שב אל אף השם, ואיננו נכון בעיני. וזה המקונן אמר כי הצר היה מענה אותו בשבט עברתו.

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ונהג אותי ממקומי במקום חושך.

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

המפרש ו"ו בעברתו על השם יפרש יהפך ידו מכתו, כמו הנה יד ה' הויה במקנך (שמות ט ג) והמכה ביד.

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בלה בשרי - הבשר והעור שירגישו בלו, והעצמות שלא ירגישו נשברו.

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויקף ראש - בצרה ותלאות. או יהיה כמו ועמי תלואים (הושע יא ז), ויהיה הראש לשון נקבה, והה"א נעלם כה"א ושערה לא הפך לבן (ויקרא יג ד).

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

במחשכים - מחשך בתוך מחשך.

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נחשתי - כבלים.

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

שתם - בשי"ן כסמ"ך, וכן השירו ולא ידעתי (הושע ח ד).

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נתיבותי - הנתיבות הם ידועות.

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

דוב - יש אומרים כי מנהג הדוב להכריז על הארי, והוא רחוק.

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

יש אומרים סורר מגזרת סירים, וכן הנני שך את דרכך בסירים (הושע ב ח). והישר בעיני שהוא פעל עבר מגזרת כפרה סוררה (שם ד טו)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כמטרא - אל"ף במקום ה"א הנקבה, והוא מגזרת נוטר.

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אשפתו - דימה האשפה לבטן ההרה.

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לכל עמי - עד שהיו עמי שוחקים ממני. או לכל העם שהיה תחת ידי, כמו את עמלק ואת עמו (שמות יז יג). או היו"ד נוסף. ואין ותפלטני מריבי עמי (שמ"ב כב מד) כמו עמים, כי על שאול רמוז, וכן אמר בראשית השירה ומכף שאול.

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בית במרורים נוסף, וכן בדמעות שליש (תהלים פ ו).

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויגרס - כמו וישבר, וכן גרסה נפשי (תהלים קיט כ).
הכפישני - אין לו אח, והטעם גאלני.

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ותזנח - כמו ותמאס.

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נצחי - עמידתי בנצח שיש לי, כמו ויז נצחם על בגדי וכל מלבושי אגאלתי (ישעיה סג ג) על הדם שבו יעמד החי נצחו.

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

זכור - שם הפועל כמו בזכור בניהם. או לשון בקשה לשם, כאשר תזכור נפשי זאת הרעה תשוח עלי.

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

זאת - התוחלת.

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

תמנו - כמשמעו, או הנו"ן תחת חסרון הכפל.

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

חדשים - הם החסדים.
לבקרים - בכל יום, כמו לבקרים אצמית (תהלים קא ח).
רבה - גדלה, או כמשמעו.

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אמרה - לי.

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

תדרשנו - באמת.

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ו"ו ויחיל כמו פ"ה רפה בלשון ישמעאל.

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

עול - מוסר.

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כי נטל עליו - העול.

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

יתן בעפר פיהו - ישתחוה לעושהו עד בא העפר בפיו.

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בי"ת בחרפה נוסף, כבי"ת השביעני במרורים (לעיל פסוק טו).

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

יזנח - ימאס.

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ורחם - כמו ירחם, וכן דרך הלשון והיה ה' לי לאלהים (בראשית כח כא).

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מלבו - מרצונו.
ויגא - אל"ף תחת ה"א, והוא מהבנין הכבד הנוסף כמו הַיְצֵא אתך (בראשית ח יז).

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לדכא - אל"ף לדכא שורש.

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מלת הטה עם משפט כמו עוות.

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לא ראה בחכמה להיות כן.

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

יתאונן - מגזרת און.

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נחפשה - מבנין הקל.

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נשא לבבנו - כטעם וישא משאת (בראשית מג לד).

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אל"ף אנחנו נוסף.

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

סכתה - מפעלי הכפל.

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

סחי - מגזרת וסחיתי עפרה (יחזקאל כו ד) כטעם טלטול.

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

פצו - פתחו.

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

השאת - כמו השואה, יהיה האל"ף ראוי להראות.

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

פלגי מים - נהרים פלגים הם.

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

תדמה - כטעם לא תדמה לכל עינו, והוא רחוק.<br\> ה"א הפוגות כמו תי"ו תרומות.

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ישקיף - כאילו יש לשמים חלון שישקיף ממנו.

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

יש אומרים עיני עוללה - האחרון, ויפרשו עוללה כעוללות בציר. והישר בעיני מגזרת ועולל למו.

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

חנם - שב אל אויבי.

פסוק נד

לפירוש "פסוק נד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

צפו - כמו שחו, מגזרת אשר הציף (דברים יא ד).

פסוק נה

לפירוש "פסוק נה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

תחתיות - מתחתיות התחתיות.

פסוק נו

לפירוש "פסוק נו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לרוחתי - שתעשה לי רוחה, או עת רוחתי ושועתי.

פסוק נז

לפירוש "פסוק נז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

קרבת - קרוב מצאתיך.

פסוק נט

לפירוש "פסוק נט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

עותתי - העוות שעשו לי.

פסוק ס

לפירוש "פסוק ס" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נקמתם - בפרהסיא.

פסוק סא

לפירוש "פסוק סא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

חרפתם - בגלוי.

פסוק סב

לפירוש "פסוק סב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

עלי - לרעתי.

פסוק סג

לפירוש "פסוק סג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מנגינתם - כמו נגינתם, והמ"ם נוסף.

פסוק סד

לפירוש "פסוק סד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

גמול – בסמוך ובמוכרת שוה.

פירוש הטעמים

כמעשיהם, ששמוני בבור – עשה להם.

פסוק סה

לפירוש "פסוק סה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מגנת - יש אומרים שדגשות הנו"ן נוסף, והוא מגזרת מִגֵּן צָרֶיךָ (בראשית יד כ) על משקל אכילה. והנכון בעיני שהוא מן גנון והציל (ישעיה לא ה).<br\> תאלתך - מגזרת אלה והתי"ו נוסף, כמו תאנתה מי ישיבנה (ירמיה ב כד).

פסוק סו

לפירוש "פסוק סו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

שמי ה' - הוא כמו שמיך, כמו ואל משה אמר עלה אל ה' (שמות כד א).