אבן עזרא על איכה ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · אבן עזרא על איכה · ג · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

אני הגבר - אמרו קדמונים ז"ל כי זאת המגלה ירמיה כתבה, אם כן יהיה הוא האומר אני הגבר, או יאמר כל אחד מישראל.
עני - סמוך, ויחסר מקום השבות או הגלות.
ראה תחת ראיתי, וכן ונשאר אני.
עברתו - שב אל אויבי כלם, ויש אומרים שהוא שב אל אף השם, ואיננו נכון בעיני. וזה המקונן אמר כי הצר היה מענה אותו בשבט עברתו.

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

ונהג אותי ממקומי במקום חושך.

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

המפרש ו"ו בעברתו על השם יפרש יהפך ידו מכתו, כמו הנה יד ה' הויה במקנך (שמות ט ג) והמכה ביד.

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

בלה בשרי - הבשר והעור שירגישו בלו, והעצמות שלא ירגישו נשברו.

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויקף ראש - בצרה ותלאות. או יהיה כמו ועמי תלואים (הושע יא ז), ויהיה הראש לשון נקבה, והה"א נעלם כה"א ושערה לא הפך לבן (ויקרא יג ד).

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

במחשכים - מחשך בתוך מחשך.

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נחשתי - כבלים.

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

שתם - בשי"ן כסמ"ך, וכן השירו ולא ידעתי (הושע ח ד).

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נתיבותי - הנתיבות הם ידועות.

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

דוב - יש אומרים כי מנהג הדוב להכריז על הארי, והוא רחוק.

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

יש אומרים סורר מגזרת סירים, וכן הנני שך את דרכך בסירים (הושע ב ח). והישר בעיני שהוא פעל עבר מגזרת כפרה סוררה (שם ד טו)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

כמטרא - אל"ף במקום ה"א הנקבה, והוא מגזרת נוטר.

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

אשפתו - דימה האשפה לבטן ההרה.

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

לכל עמי - עד שהיו עמי שוחקים ממני. או לכל העם שהיה תחת ידי, כמו את עמלק ואת עמו (שמות יז יג). או היו"ד נוסף. ואין ותפלטני מריבי עמי (שמ"ב כב מד) כמו עמים, כי על שאול רמוז, וכן אמר בראשית השירה ומכף שאול.

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

בית במרורים נוסף, וכן בדמעות שליש (תהלים פ ו).

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויגרס - כמו וישבר, וכן גרסה נפשי (תהלים קיט כ).
הכפישני - אין לו אח, והטעם גאלני.

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

ותזנח - כמו ותמאס.

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נצחי - עמידתי בנצח שיש לי, כמו ויז נצחם על בגדי וכל מלבושי אגאלתי (ישעיה סג ג) על הדם שבו יעמד החי נצחו.

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

זכור - שם הפועל כמו בזכור בניהם. או לשון בקשה לשם, כאשר תזכור נפשי זאת הרעה תשוח עלי.

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

זאת - התוחלת.

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

תמנו - כמשמעו, או הנו"ן תחת חסרון הכפל.

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

חדשים - הם החסדים.
לבקרים - בכל יום, כמו לבקרים אצמית (תהלים קא ח).
רבה - גדלה, או כמשמעו.

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

אמרה - לי.

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

תדרשנו - באמת.

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

ו"ו ויחיל כמו פ"ה רפה בלשון ישמעאל.

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עול - מוסר.

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

כי נטל עליו - העול.

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

יתן בעפר פיהו - ישתחוה לעושהו עד בא העפר בפיו.

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

בי"ת בחרפה נוסף, כבי"ת השביעני במרורים (לעיל פסוק טו).

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

יזנח - ימאס.

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

ורחם - כמו ירחם, וכן דרך הלשון והיה ה' לי לאלהים (בראשית כח כא).

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מלבו - מרצונו.
ויגא - אל"ף תחת ה"א, והוא מהבנין הכבד הנוסף כמו הַיְצֵא אתך (בראשית ח יז).

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

לדכא - אל"ף לדכא שורש.

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מלת הטה עם משפט כמו עוות.

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

לא ראה בחכמה להיות כן.

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

יתאונן - מגזרת און.

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)

נחפשה - מבנין הקל.

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נשא לבבנו - כטעם וישא משאת (בראשית מג לד).

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)

אל"ף אנחנו נוסף.

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)

סכתה - מפעלי הכפל.

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

סחי - מגזרת וסחיתי עפרה (יחזקאל כו ד) כטעם טלטול.

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)

פצו - פתחו.

פסוק מז (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאת - כמו השואה, יהיה האל"ף ראוי להראות.

פסוק מח (כל הפרק)(כל הפסוק)

פלגי מים - נהרים פלגים הם.

פסוק מט (כל הפרק)(כל הפסוק)

תדמה - כטעם לא תדמה לכל עינו, והוא רחוק.<br\> ה"א הפוגות כמו תי"ו תרומות.

פסוק נ (כל הפרק)(כל הפסוק)

ישקיף - כאילו יש לשמים חלון שישקיף ממנו.

פסוק נא (כל הפרק)(כל הפסוק)

יש אומרים עיני עוללה - האחרון, ויפרשו עוללה כעוללות בציר. והישר בעיני מגזרת ועולל למו.

פסוק נב (כל הפרק)(כל הפסוק)

חנם - שב אל אויבי.

פסוק נד (כל הפרק)(כל הפסוק)

צפו - כמו שחו, מגזרת אשר הציף (דברים יא ד).

פסוק נה (כל הפרק)(כל הפסוק)

תחתיות - מתחתיות התחתיות.

פסוק נו (כל הפרק)(כל הפסוק)

לרוחתי - שתעשה לי רוחה, או עת רוחתי ושועתי.

פסוק נז (כל הפרק)(כל הפסוק)

קרבת - קרוב מצאתיך.

פסוק נט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עותתי - העוות שעשו לי.

פסוק ס (כל הפרק)(כל הפסוק)

נקמתם - בפרהסיא.

פסוק סא (כל הפרק)(כל הפסוק)

חרפתם - בגלוי.

פסוק סב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עלי - לרעתי.

פסוק סג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מנגינתם - כמו נגינתם, והמ"ם נוסף.

פסוק סד (כל הפרק)(כל הפסוק)

גמול – בסמוך ובמוכרת שוה.

פירוש הטעמים

כמעשיהם, ששמוני בבור – עשה להם.

פסוק סה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מגנת - יש אומרים שדגשות הנו"ן נוסף, והוא מגזרת מִגֵּן צָרֶיךָ (בראשית יד כ) על משקל אכילה. והנכון בעיני שהוא מן גנון והציל (ישעיה לא ה).<br\> תאלתך - מגזרת אלה והתי"ו נוסף, כמו תאנתה מי ישיבנה (ירמיה ב כד).

פסוק סו (כל הפרק)(כל הפסוק)

שמי ה' - הוא כמו שמיך, כמו ואל משה אמר עלה אל ה' (שמות כד א).