שמות רבה לד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שמות רבה · לד · >>

מפרשים: יפה תואר | מהרז"ו | מתנות כהונה | רד"ל | רש"י

פרשה לד[עריכה]

שמות רבה פרשה לד פיסקא: א ב ג

<< · שמות רבה · לד א · >>


א.    [ עריכה ]
"וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים" הה"ד (איוב לז, כג): "שדי לא מְצָאנֻהוּ שגיא כֹחַ" אמר רבינו הגדול צריכין אנו להחזיק טובה לאיוב שכל מה שאמר אליהוא בא הוא והוסיף על דבריו אמר איוב לחביריו מה אתם סוברים שכל מה שאמרתם הוא כל שבחו מי יוכל לספר כל שבחיו וגבורותיו של הקב"ה כל הדברים שדברתם (איוב כו, יד): "הן אלה קצות דרכיו" בא אליהוא ואמר "שדי לא מצאנהו שגיא כח" מי ששומע הפסוק הזה אומר שמא חירופים הוא חס ושלום אלא כך אמר אליהוא לא מצינו כח גבורתו של הקב"ה עם בריותיו שאין הקב"ה בא בטרחות עם בריותיו לא בא על האדם אלא לפי כחו אתה מוצא כשנתן הקב"ה את התורה לישראל אלו היה בא עליהם בחוזק כחו לא היו יכולין לעמוד שנאמר (דברים ה, כב): "אם יוספים אנחנו לשמוע וגו'" אלא לא בא עליהם אלא לפי כחם שנאמר (תהלים כט, ד): "קול ה' בכח" בכחו אינו אומר אלא בכח לפי כחו של כל אחד ואחד. ד"א "שדי לא מצאנהו שגיא כח" בשעה שאמר הקב"ה למשה עשה לי משכן התחיל מתמיה ואומר כבודו של הקב"ה מלא עליונים ותחתונים והוא אומר עשה לי משכן ועוד היה מסתכל וראה ששלמה עומד ובונה בית המקדש שהוא גדול מן המשכן ואמר לפני הקב"ה (מ"א ח, כז): "כי האמנם ישב אלהים על הארץ" אמר משה ומה בית המקדש שהוא יותר ויותר מן המשכן שלמה אומר כן, משכן על אחת כמה וכמה לכך אמר משה (תהלים צא, א): "יֹשֵׁב בסתר עליון" א"ר יהודה בר ר' סימון יושב בסתר הוא עליון על כל בריותיו מהו "בצל שדי" בצל אל בצל רחום בצל חנון אין כתיב כאן אלא "בצל שדי" בצל שעשה בצלאל לכך נאמר "בצל שדי יתלונן" אמר הקב"ה לא כשם שאתה סבור כך אני סבור אלא עשרים קרש בצפון ועשרים בדרום ושמונה במערב ולא עוד אלא שארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה:

<< · שמות רבה לד · ב · >>


ב.    [ עריכה ]
ד"א "וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים" מה כתיב למעלה "וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה" מיד "וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים", מה התורה קדמה לכל כך במעשה המשכן הקדים את הארון לכל הכלים, מה האור קדם לכל מעשה בראשית דכתיב (בראשית א, ג): "ויאמר אלהים יהי אור" ואף במשכן בתורה שנקראת אור דכתיב (משלי ו, כג): "כי נר מצוה ותורה אור" קדמו מעשיה לכל הכלים.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "וְעָשׂוּ אֲרוֹן" מפני מה בכל הכלים האלה כתיב "ועשית" ובארון כתיב "וְעָשׂוּ אֲרוֹן" א"ר יהודה ב"ר שלום א"ל הקב"ה יבאו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה.

א"ר שמעון בן יוחאי ג' כתרים הם:

כתר מלכות וכתר כהונה וכתר תורה
  • כתר מלכות - זה השלחן דכתיב בו (שמות כה, כד): "זר זהב סביב".
  • כתר כהונה - זה המזבח דכתיב בו (שם ל, ג) "זר זהב סביב".
  • וכתר תורה - זה הארון דכתיב בו "זֵר זָהָב".

למה נכתבים זָר ונקראים זֵר אלא לומר לך אם אדם זוכה נעשים לו זֵר ואם לאו זָר.

ומפני מה בכולן כתיב "ועשית לו" ובארון כתיב "וְעָשִׂיתָ עָלָיו" ללמדך שכתר תורה מעולה יותר מכולן זכה אדם לתורה כאלו זכה לכולן:

<< · שמות רבה · לד ג · >>


ג.    [ עריכה ]
ד"א "וְעָשׂוּ [אֲרוֹן]" מה כתיב למעלן "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ" אמר הקב"ה לישראל:

  • אתם צאני ואני רועה שנאמר (יחזקאל לד, לא): "וְאַתֵּן צאני צאן מרעיתי אדם אתם" ואני רועה שנאמר (תהלים פ, ב): "רֹעֵה ישראל האזינה" עשו דיר לרועה שיבא וירעה אתכם לכך נאמר "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם".
  • אתם כרם שנאמר (ישעיה ה, ז): "כי כרם ה' צבאות בית ישראל" ואני שומר שנאמר (תהלים קכא, ד): "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל" עשו סוכה לשומר שישמור אתכם.
  • אתם בנים ואני אביכם שנאמר (דברים יד, א): "בנים אתם לה' אלהיכם" ואני אביכם שנאמר (ירמיה לא, ח): "כי הייתי לישראל לאב" כבוד לבנים כשהן אצל אביהם וכבוד לאב כשהוא אצל בניו וכן הוא אומר (משלי יז, ו): "עטרת זקנים בני בנים" עשו בית לאב שיבא וישרה אצל בניו לכך נאמר "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ":

_

<< · שמות רבה · לד · >>

קישורים חיצוניים

מדרש מעוצב, באתר דעת.