שמות רבה לד א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · שמות רבה · לד א · >>


הוסף ביאור

א.    [ עריכה ]

"וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים" הה"ד (איוב לז, כג): "שדי לא מְצָאנֻהוּ שגיא כֹחַ" אמר רבינו הגדול צריכין אנו להחזיק טובה לאיוב שכל מה שאמר אליהוא בא הוא והוסיף על דבריו אמר איוב לחביריו מה אתם סוברים שכל מה שאמרתם הוא כל שבחו מי יוכל לספר כל שבחיו וגבורותיו של הקב"ה כל הדברים שדברתם (איוב כו, יד): "הן אלה קצות דרכיו" בא אליהוא ואמר "שדי לא מצאנהו שגיא כח" מי ששומע הפסוק הזה אומר שמא חירופים הוא חס ושלום אלא כך אמר אליהוא לא מצינו כח גבורתו של הקב"ה עם בריותיו שאין הקב"ה בא בטרחות עם בריותיו לא בא על האדם אלא לפי כחו אתה מוצא כשנתן הקב"ה את התורה לישראל אלו היה בא עליהם בחוזק כחו לא היו יכולין לעמוד שנאמר (דברים ה, כב): "אם יוספים אנחנו לשמוע וגו'" אלא לא בא עליהם אלא לפי כחם שנאמר (תהלים כט, ד): "קול ה' בכח" בכחו אינו אומר אלא בכח לפי כחו של כל אחד ואחד. ד"א "שדי לא מצאנהו שגיא כח" בשעה שאמר הקב"ה למשה עשה לי משכן התחיל מתמיה ואומר כבודו של הקב"ה מלא עליונים ותחתונים והוא אומר עשה לי משכן ועוד היה מסתכל וראה ששלמה עומד ובונה בית המקדש שהוא גדול מן המשכן ואמר לפני הקב"ה (מ"א ח, כז): "כי האמנם ישב אלהים על הארץ" אמר משה ומה בית המקדש שהוא יותר ויותר מן המשכן שלמה אומר כן, משכן על אחת כמה וכמה לכך אמר משה (תהלים צא, א): "יֹשֵׁב בסתר עליון" א"ר יהודה בר ר' סימון יושב בסתר הוא עליון על כל בריותיו מהו "בצל שדי" בצל אל בצל רחום בצל חנון אין כתיב כאן אלא "בצל שדי" בצל שעשה בצלאל לכך נאמר "בצל שדי יתלונן" אמר הקב"ה לא כשם שאתה סבור כך אני סבור אלא עשרים קרש בצפון ועשרים בדרום ושמונה במערב ולא עוד אלא שארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה: