רש"י על משלי כא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על משלי · כא · >>

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל דרך איש ישר בעיניו ותוכן" - ומונה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רום עינים" - גסות הרוח "ורחב לב" - חפץ למלאות תאות לבו הוא ניר של רשעים חרישותם ומחשבותם הוא חטאתם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחשבות חרוץ" - אדם ישר המתהלך באמת ובמשפט חרוץ

"אך למותר" - להצלחה ולריוח באות

"וכל אץ" - דוחק את השעה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פועל אוצרות" - להרבות הון בלשון שקר "הבל נדף וגו'" - מוקשי (ס"א מבקשי) מות הם לו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגורם" - יגור אותם.

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הפכפך דרך איש וזר" - איש והוא זר סר מן המצוה דרכו הפכפך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובית חבר" - שנכנס לבית חבירו לדבר עם אשתו ומדרש אגדה ניבא שסוף השכינה להסתלק מעל ישראל שהם כאשת מדינים "ובית חבר" - בית שמחברים בו רעים להקב"ה כגון דמות שהעמיד מנשה בהיכל ה'

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בענש לץ יחכם פתי" - ע"י יסורי הלצים הפתאים מתחכמים ושבים בתשובה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משכיל צדיק" - צדיקו של עולם, הוא הקב"ה, נותן לב להכרית בית רשע, כגון זכר עמלק:

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתן בסתר" - צדקה "ושוחד בחק" - אף זו צדקה יכפה אף חמה עזה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמחה לצדיק עשות משפט" - שמחה להקב"ה לעשות דין בצדיקים כדי לזכותם לחיי העוה"ב ושמחה לצדיק שהקב"ה מביא יסורין עליהם כדי שיזכו לעה"ב כך נדרש במדרש תהילים "ומחתה היא לפועלי און" - לפי שאין נותנין לב לשוב ואין היסורין מועילין להן ומצטערין ולא להועיל

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדם תועה מדרך השכל" - פורש מן התורה "בקהל רפאים" - בעדת גיהנם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש מחסור" - מי שאוהב שמחת משתה תמיד

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כופר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד" - צדיק נחלץ ורשע בא תחתיו, כגון מרדכי והמן.

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טוב שבת בארץ מדבר" - גם זה על סלוק השכינה נאמר

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכסיל אדם" - וכסילות של אדם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עיר גבורים עלה חכם" - זה משה רבינו שעלה לבין המלאכים גבורי כח (ויורד וגו' תורה)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יהיר" - גס רוח סופו להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וצדיק יתן" - כל צרכי ביתו שהקב"ה מזמן לו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אף כי בזמה יביאנו" - וכל-שכן כשהוא מביאו להרשיעו ובעצה רעה, כגון קרבנות בלעם ובלק, שלא היו מביאים אלא לקלל את ישראל.

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואיש שומע" - שקבל מה שכתוב בתורה לא תענה ברעך וגו' (שמות כ) "לנצח" - תמיד

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"העז איש רשע בפניו" - הרשע מראה עזותו בשעת כעסו "בפניו" - מל' אף

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין חכמה..." - אין כל חכם ונבון חשוב לנגד ה'; כל מקום שיש חלול השם, אין חולקין כבוד לרב.