רש"י על משלי כא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על משלי · כא · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל דרך איש ישר בעיניו ותוכן" - ומונה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רום עינים" - גסות הרוח

"ורחב לב" - חפץ למלאות תאות לבו הוא ניר של רשעים חרישותם ומחשבותם הוא חטאתם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מחשבות חרוץ" - אדם ישר המתהלך באמת ובמשפט חרוץ

"אך למותר" - להצלחה ולריוח באות

"וכל אץ" - דוחק את השעה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פועל אוצרות" - להרבות הון בלשון שקר

"הבל נדף וגו'" - מוקשי (ס"א מבקשי) מות הם לו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יגורם" - יגור אותם.

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הפכפך דרך איש וזר" - איש והוא זר סר מן המצוה דרכו הפכפך

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובית חבר" - שנכנס לבית חבירו לדבר עם אשתו ומדרש אגדה ניבא שסוף השכינה להסתלק מעל ישראל שהם כאשת מדינים

"ובית חבר" - בית שמחברים בו רעים להקב"ה כגון דמות שהעמיד מנשה בהיכל ה'

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בענש לץ יחכם פתי" - ע"י יסורי הלצים הפתאים מתחכמים ושבים בתשובה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משכיל צדיק" - צדיקו של עולם, הוא הקב"ה, נותן לב להכרית בית רשע, כגון זכר עמלק:

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מתן בסתר" - צדקה

"ושוחד בחק" - אף זו צדקה יכפה אף חמה עזה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמחה לצדיק עשות משפט" - שמחה להקב"ה לעשות דין בצדיקים כדי לזכותם לחיי העוה"ב ושמחה לצדיק שהקב"ה מביא יסורין עליהם כדי שיזכו לעה"ב כך נדרש במדרש תהילים

"ומחתה היא לפועלי און" - לפי שאין נותנין לב לשוב ואין היסורין מועילין להן ומצטערין ולא להועיל

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אדם תועה מדרך השכל" - פורש מן התורה

"בקהל רפאים" - בעדת גיהנם

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש מחסור" - מי שאוהב שמחת משתה תמיד

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כופר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד" - צדיק נחלץ ורשע בא תחתיו, כגון מרדכי והמן.

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טוב שבת בארץ מדבר" - גם זה על סלוק השכינה נאמר

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכסיל אדם" - וכסילות של אדם

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עיר גבורים עלה חכם" - זה משה רבינו שעלה לבין המלאכים גבורי כח (ויורד וגו' תורה)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יהיר" - גס רוח סופו להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וצדיק יתן" - כל צרכי ביתו שהקב"ה מזמן לו

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אף כי בזמה יביאנו" - וכל-שכן כשהוא מביאו להרשיעו ובעצה רעה, כגון קרבנות בלעם ובלק, שלא היו מביאים אלא לקלל את ישראל.

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואיש שומע" - שקבל מה שכתוב בתורה לא תענה ברעך וגו' (שמות כ)

"לנצח" - תמיד

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העז איש רשע בפניו" - הרשע מראה עזותו בשעת כעסו

"בפניו" - מל' אף

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אין חכמה..." - אין כל חכם ונבון חשוב לנגד ה'; כל מקום שיש חלול השם, אין חולקין כבוד לרב.