רש"י על משלי כ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על משלי · כ · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"נהם ככפיר אימת מלך מתעברו" - מכעיסו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כבוד לאיש שבת מריב" - לנוח ממריבה וכל אויל שאינו שבת מריב תגלה קלונו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מחרף עצל לא יחרש" - מפני הצנה יושב העצל ואינו עושה מלאכה ואינו עוסק בתורה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מים עמוקים עצה בלב איש" - הלכה בלב חכם סתומה

"ואיש תבונה ידלנה" - ותלמיד נבון בא ודלה אותה ממעיו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"רב אדם יקרא איש חסדו" - הרבה יש בני אדם הבוטחים אל אוהביהם המבטיחים אותם חסד וקוראים להם בעת דוחקם

"ואיש אמונים מי ימצא" - המבטיח ועושה

"איש חסדו" - המבטיח לו לעשות חסד

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מלך יושב על כסא דין" - יש לפרשו כנגד הקב"ה ויש לפרשו כנגד שופטי אמת

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אוזן שומעת ועין רואה וגו'" - כלומר מעשה ידיו הם והוא חפץ באוזן שומעת מוסר ועין הרואה את הנולד

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אל תאהב שנה פן תורש" - כי תעשה רש

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"רע רע יאמר הקונה" - הקונה תורה ע"י הדחק ויסורי רעבון אומר אוי לי על רעה זאת והצרה הזאת וכשהולך לו מלא חכמה אז יתהלל על הצער שנצטער

"ואוזל לו" - והולך לו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ערב לאיש לחם שקר" - ניאוף אשת איש

"ואחר ימלא פיהו חצץ" - אבנים דקות וכן ויגרס בחצץ (איכה ג)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מחשבות בעצה תכון ובתחבולות עשה מלחמה" - אם באת להלחם כנגד השטן בא בתחבולות תשובה ותפלה ותענית

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"גולה סוד הולך רכיל ולפותה שפתיו" - המדבר חלקות לפתותך ולהסיתך

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מקלל אביו ואמו ידעך נרו באשון חשך" - בהנשיף ובהשחיר החשך כלומר בבא הרעה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"נחלה מבוהלת בראשונה" - שנבהל למהר וליטול תחלה כגון בני גד ובני ראובן שמהרו לטול חלקם בעבר הירדן ודברו בבהלה שנאמר גדרות צאן נבנה למקנינו פה וערים לטפנו (במדבר לב) עשו את העיקר טפל שהקדימו צאנם לטפם

"ואחריתה לא תבורך" - שגלו כמה שנים קודם שאר השבטים כמו שמפורש בסדר עולם ובמדרש רבי תנחומא בשנת שתים לאחז ויער ה' את רוח מלך אשור וגו' ושאר שבטים גלו בשנת שש לחזקיהו היא התשיעית להושע בן אלה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מוקש אדם ילע קודש" - כשאדם נכשל ונוקש בעבירות מקלקל את קדושתו כמו ושתו ולעו (עובדיה א)

"ואחר נדרים לבקר" - צריך אדם לחזור אחר קרבנות לנדור ולהביא ולבקש על נפשו

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מזרה רשעים" - פרעה וחילו

"מלך חכם" - הקב"ה

"וישב עליהם אופן" - גלגל מדתם השיב עליהם וינהגהו בכבדות (שמות יד) כנגד והכבד את לבו (שם ה)

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"נר ה' נשמת אדם" - הנשמה שבקרבו מעידה עליו בדין

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"תפארת בחורים כחם" - כמו שתפארת בחורים כחם כן הדרת זקנים שיבה

"חבורות פצע תמרוק ברע" - דרשו רבותינו הממרק עצמו לדבר עבירה סוף בא לידי פצעים וחבורות

"ומכות חדרי בטן" - זה הדרוקן

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חבורות פצע תמרוק ברע" - דרשו רבותינו: הממרק עצמו לדבר עבירה, סוף בא לידי פצעים וחבורות.

"ומכות חדרי בטן" - זה הדרוקן.

<< · רש"י על משלי · כ · >>