רש"י על משלי כב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על משלי · כב · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נבחר שם מעשר רב" - שם טוב

"מכסף ומזהב" - נבחר חן טוב

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עושה כולם ה'" - כשעני אומר לעשיר פרנסני והוא עונה קשות עושה כולם ה' הקב"ה עושה אותם חדשים לזה עני ולזה עשיר

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ערום ראה רעה" - עונש של עבירה ונסתר ולא עבר עבירה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עקב ענוה" - בשביל הענוה יראת ה' באה ד"א ענוה עיקר והיראה טפילה ועקב לה מדרס לרגליה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צנים פחים" - כמו (במדבר לג) לצנינים בצדיכם ובאו עליך הוצן (יחזקאל כג) ל' גדודים ולסטים צנים פחים הם טמונים בדרכי המעקש דרכיו כלומר יסורים מוכנים לו

"שומר נפשו ירחק מהם" - שמיישר מעשיו ינצל מהם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חנוך לנער" - לפי מה שתלמד לנער ותחנכהו בדברים אם לטוב אם לרע גם כי יזקין לא יסור ממנה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עשיר ברשים ימשול" - עם הארץ צריך לתלמיד חכם לעולם.

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זורע עולה יקצר און" - לפי זריעתו קצירתו לפי פעולתו יהיה קבלת משכורתו

"ושבט עברתו יכלה" - קנה השבולת שלו כלה והולך לו יש אומרים (סא"א) שבט חמתו שרודה בני אדם כלה והולך לו לפי שמפסיד את יכולתו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גרש לץ" - יצר הרע

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אוהב טהר לב חן שפתיו" - מי ששפתיו חן

"רעהו מלך" - הקב"ה אוהבו ומחבבו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אמר עצל ארי בחוץ" - איך אצא ללמוד תורה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שוחה עמוקה פי זרות" - פי עובדי גלולים

"זעום ה'" - מי שהקב"ה שונאו נופל ונכשל בה

"זעום" - נזוף מלפניו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עושק דל להרבות לו" - עושר

"נותן לעשיר" - סוף שנותן ממונו לעו"ג העשירים ואך למחסור הוא בא

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הט אזנך שמע דברי חכמים" - ללמוד תורה מחכם כל שהוא

"ולבך תשית לדעתי" - ואם רבך רשע לא תלמוד ממעשיו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי נעים" - יהי לך לאחר זמן אם תשמרם ותצפנם בבטנך שלא תשכחם ואימתי יהיו שמורים בלבך בזמן שיכונו על שפתיך כאשר תוציאם בפיך

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להיות בה' מבטחך הודעתיך" - אני מודיעך שתבטח בה' ותעסוק בתורה ולא תאמר איך אבטל ממלאכתי ואיך אתפרנס

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא כתבתי לך שלשים" - תורה ונביאים וכתובים

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להודיעך קושט" - שלישים כתבתי לך כדי שתבין מתוכם

"קושט אמרי אמת" - להשיב אמרים אמת

"לשולחך" - לשואלך הוראה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תגזל דל" - אל תגזלנו כי תראנו דל בעבור שהוא דל ואין לו כח לעמוד נגדך

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ה' יריב ריבם וקבע" - ויגזול את הנפש

"קובעיהם" - גוזליהם ובלשון ארמי קביעה גזילה במסכת ראש השנה אתא ההוא גברא לקמיה אמר ליה קבען פלניא וכו'

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תתרע" - אל תתחבר לשון רעות

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פן תאלף" - פן תלמד

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תהי בתוקעי כף בעורבים משאות" - הלואות כמו משאת מאומה (דברים כד)

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תסג גבול עולם" - אל תשג אחור מנהג אבותיך ואמרו רז"ל המניח כלכלה תחת הגפן בשעת בצירה כדי שיפול בתוכו הפרט על זה נאמר אל תסג גבול וגו' תסג כמו יסוגו אחור (תהלים קכט)