רש"י על משלי ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חכמות בנתה ביתה" - בחכמה בנה הקב"ה את העולם "חצבה עמודיה שבעה" - שבעה ימי בראשית ד"א שבעה ספרים שיש בתורה ויהי בנסוע הארון ספר לעצמו במסכת שבת

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טבחה טבחה מסכה יינה" - מזגם במים כמו יין חזק שאינו ראוי לשתות חי "אף ערכה שלחנה" - כל יצירת לח ויבש

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלחה נערותיה" - אדם וחוה ד"א משה ואהרן

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי פתי יסור הנה" - וילמוד אותי ויחכם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי" - ביין שמזגתי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עזבו פתאים וחיו" - את דרך הפתיות "ואשרו" - לשון פעם כמו באשורו אחזה רגלי (איוב כג)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומוכיח לרשע מומו" - מום הוא למוכיח שזה מחרפו ואינו שומע לו זו היא אזהרה שאסור לדבר עם המסיתים מדרך הישרה אפילו להוכיחם ולקרבם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תן לחכם ויחכם עוד" - לתלמיד הגון (שנה) ומדרש אגדה נאמר לנח מכל הבהמה הטהורה וגו' (בראשית ו) וכשיצא ויקח מכל הבהמה וגו' (שם) אמר מה ראה הקב"ה להרבות באלו אלא שרצה שאקריב לו מהן

"הודע לצדיק" - חכמה

"והוא יוסף לקח" - מדעתו ועל שמועתו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחלת חכמה יראת ה' ודעת קדושים" - היא עיקר הבינה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויוסיפו לך שנות חיים" - שנים של חיים הם של פרנסה ועושר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חסר לב ואמרה לו" - הדברים הללו מה אמרה לו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מים גנובים ימתקו" - אין טעם ביאת פנויה כטעם א"א אף לענין המצוה מים גנובים ימתקו שהיו יראים לעשות בגלוי ועושין בסתר