רש"י על משלי ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על משלי · ט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חכמות בנתה ביתה" - בחכמה בנה הקב"ה את העולם

"חצבה עמודיה שבעה" - שבעה ימי בראשית ד"א שבעה ספרים שיש בתורה ויהי בנסוע הארון ספר לעצמו במסכת שבת

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טבחה טבחה מסכה יינה" - מזגם במים כמו יין חזק שאינו ראוי לשתות חי

"אף ערכה שלחנה" - כל יצירת לח ויבש

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שלחה נערותיה" - אדם וחוה ד"א משה ואהרן

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מי פתי יסור הנה" - וילמוד אותי ויחכם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי" - ביין שמזגתי

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עזבו פתאים וחיו" - את דרך הפתיות

"ואשרו" - לשון פעם כמו באשורו אחזה רגלי (איוב כג)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומוכיח לרשע מומו" - מום הוא למוכיח שזה מחרפו ואינו שומע לו זו היא אזהרה שאסור לדבר עם המסיתים מדרך הישרה אפילו להוכיחם ולקרבם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תן לחכם ויחכם עוד" - לתלמיד הגון (שנה) ומדרש אגדה נאמר לנח מכל הבהמה הטהורה וגו' (בראשית ו) וכשיצא ויקח מכל הבהמה וגו' (שם) אמר מה ראה הקב"ה להרבות באלו אלא שרצה שאקריב לו מהן

"הודע לצדיק" - חכמה

"והוא יוסף לקח" - מדעתו ועל שמועתו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תחלת חכמה יראת ה' ודעת קדושים" - היא עיקר הבינה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויוסיפו לך שנות חיים" - שנים של חיים הם של פרנסה ועושר

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חסר לב ואמרה לו" - הדברים הללו מה אמרה לו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מים גנובים ימתקו" - אין טעם ביאת פנויה כטעם א"א אף לענין המצוה מים גנובים ימתקו שהיו יראים לעשות בגלוי ועושין בסתר