רש"י על משלי ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על משלי · ח · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא חכמה תקרא" - הלא התורה מכרזת אליכם דברים האמורים למטה בענין

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לפי קרת" - תקרה הנתונה על השער ויושבים עליה

"תרונה" - תזעקנה ומה היא אומרת

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אליכם" - אישים אקרא

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמעו כי נגידים אדבר" - דברי נגידות וחשיבות

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נפתל ועקש" - עקמומיות

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מחרוץ" - ממיני הזהב הוא

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מפנינים" - מרגליות

"לא ישוו בה" - לא ידמו לשויה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שכנתי ערמה" - אצל ערמה שכיון שלמד אדם תורה נכנס בו ערמימות של כל דבר

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יראת ה' שנאת רע" - זהו המוסר שהחכמה מכרזת לבריות

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בי מלכים ימלוכו" - שהדינים והמשפטים אני מלמדם

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אהב" - כמו אאהב

"אהבי" - אהביה כתיב אמר הקב"ה אני אהביה של תורה אהב זו שמעתי מרבי אהרן בשם רבי נתן

"ימצאנני" - נו"ן יתירה חמשים שערי בינה אמציאנו

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להנחיל אוהבי יש" - יש אתי נחלה רבה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראשית דרכו" - קודם בריאתו של עולם

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נסכתי מראש" - ל' נסיכי בני אדם (יחזקאל לה)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חוללתי" - נבראתי

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בטרם הרים הטבעו" - בתוך המים

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארץ וחוצות" - ארץ ישראל ושאר ארצות

"וראש עפרות תבל" - אדם הראשון

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחקו חוג על פני תהום" - כשרקע חוג הארץ על המים חוק גבול בל יעבור

"חוג" - לשון הקף כמו ובמחוגה יתארהו (ישעיהו מד) קונפא"ש בלע"ז

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעזוז" - כשהגביר מעיינות תהום

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשומו לים חוקו" - וגזר על ים סוף כשבראו על מנת להבקע לפני משה

"בחקו מוסדי ארץ" - בחיקתו מל' חקו כמו על כפים חקתיך (שם מט) וכן ומחיק הארץ (יחזקאל מג)

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אמון" - גדילה אצלו ל' האמונים עלי תולע (איכה ד)

"יום יום" - אלפים שנה

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משחקת בתבל ארצו" - כל דורות הרשעים שהיו מאדם ועד נח ומנח ועד אברהם הייתי משחקת עליהם

"ושעשועי" - צפיתי עד בא דור המדבר ויקבלוני

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואל תפרעו" - ואל תבטלו מוסרי

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשקוד" - לשמור

"על דלתותי" - להכנס ראשון לבית המדרש ולבית הכנסת ולצאת אחרון