רש"י על משלי ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא חכמה תקרא" - הלא התורה מכרזת אליכם דברים האמורים למטה בענין

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לפי קרת" - תקרה הנתונה על השער ויושבים עליה "תרונה" - תזעקנה ומה היא אומרת

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אליכם" - אישים אקרא

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמעו כי נגידים אדבר" - דברי נגידות וחשיבות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפתל ועקש" - עקמומיות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחרוץ" - ממיני הזהב הוא

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מפנינים" - מרגליות "לא ישוו בה" - לא ידמו לשויה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שכנתי ערמה" - אצל ערמה שכיון שלמד אדם תורה נכנס בו ערמימות של כל דבר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יראת ה' שנאת רע" - זהו המוסר שהחכמה מכרזת לבריות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בי מלכים ימלוכו" - שהדינים והמשפטים אני מלמדם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אהב" - כמו אאהב

"אהבי" - אהביה כתיב אמר הקב"ה אני אהביה של תורה אהב זו שמעתי מרבי אהרן בשם רבי נתן

"ימצאנני" - נו"ן יתירה חמשים שערי בינה אמציאנו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להנחיל אוהבי יש" - יש אתי נחלה רבה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראשית דרכו" - קודם בריאתו של עולם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נסכתי מראש" - ל' נסיכי בני אדם (יחזקאל לה)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חוללתי" - נבראתי

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בטרם הרים הטבעו" - בתוך המים

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארץ וחוצות" - ארץ ישראל ושאר ארצות "וראש עפרות תבל" - אדם הראשון

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחקו חוג על פני תהום" - כשרקע חוג הארץ על המים חוק גבול בל יעבור "חוג" - לשון הקף כמו ובמחוגה יתארהו (ישעיהו מד) קונפא"ש בלע"ז

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעזוז" - כשהגביר מעיינות תהום

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשומו לים חוקו" - וגזר על ים סוף כשבראו על מנת להבקע לפני משה "בחקו מוסדי ארץ" - בחיקתו מל' חקו כמו על כפים חקתיך (שם מט) וכן ומחיק הארץ (יחזקאל מג)

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמון" - גדילה אצלו ל' האמונים עלי תולע (איכה ד) "יום יום" - אלפים שנה

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משחקת בתבל ארצו" - כל דורות הרשעים שהיו מאדם ועד נח ומנח ועד אברהם הייתי משחקת עליהם "ושעשועי" - צפיתי עד בא דור המדבר ויקבלוני

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואל תפרעו" - ואל תבטלו מוסרי

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשקוד" - לשמור

"על דלתותי" - להכנס ראשון לבית המדרש ולבית הכנסת ולצאת אחרון