רש"י על מלכים ב ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואלישע דבר אל האשה" - זה שבע שנים "כי קרא ה' לרעב" - הוא הרעב אשר היה בימי יואל בן פתואל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל ביתה ואל שדה" - שהחזיקו בה גזלנים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבא אלישע דמשק" - להחזיר את גיחזי בתשובה (סוטה מז א)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חיה תחיה" - כלפי חזאל אמר שיחיה תחת בן הדד למלכות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעמד את פניו" - פנים של צער שלו שהיה מבקש לבכות העמיד שלא יבכה בפני חזאל וישם לבו לעמוד ולהתאפק "עד בוש" - כמו בושש ולא יכול להתאפק ויבך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תרטש" - לשון ביקוע המעים ואב לכולן (ישעיהו יג יח) וקשתות נערים תרטשה "והרותיהם" - מעוברות שלהם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המכבר" - תרגום יונתן גונבא וכן (שופטים ד יח) ותכסהו בשמיכה תרגום בגונבא והוא בגד "ויפרוש על פניו" - להצטנן

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובשנת חמש וגו'" - יהושפט המליך את יורם בחייו שתי שנים כשחזרו מן המלחמה שנלחמו במלך מואב כך שנויה בסדר עולם בשנת חמש ליהורם ויהושפט בשנת חמשים שנגזרה גזירה על יהושפט ליהרג ברמות גלעד אלא שתלה לו בשביל שזעק שבע שנים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ניר" - ממשלה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימליכו עליהם מלך" - ומימי דוד לא היה להם מלך כמו שנאמר (מלכים א כב מח) ומלך אין באדום (שמואל ב ח יד) וישם באדום נציבים שמנה מלכים מלכו באדום לפני מלך מלך לישראל המנוים בספר (בראשית לו לא מג) כנגדו מלכו בישראל שמנה מלכים איש בושת ודוד ושלמה ורחבעם ואבים ואסא ויהושפט ויהורם ולא היה מלך לאדום ומה שכתוב למעלה שהלך מלך אדום עם יהורם בן אחאב ועם יהושפט למלחמה על מלך מואב לא מלך גמור הוא אלא נציב שאף הוא היה קרוי מלך וכמו שנאמר (מלכים א כב מח) ומלך אין באדום נצב מלך הנציב היה להם במקום מלך

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הסובב אליו" - הסמוכים אל הספר

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תפשע לבנה" - מרדו יושבי לבנה ומרדו במלך ואיני יודע מאיזה אומה היו שהרי לבנה מארץ ישראל היא ואומר אני שהיו משבט יהודה ומרדו במלך

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקבר עם אבותיו בעיר דוד" - ובדברי הימים (ב כא כ) אומר בעיר דוד ולא בקברות המלכים