רש"י על מלכים ב ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על מלכים ב · ט · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ואלישע הנביא קרא וגו'" - באותו הפרק שהיה יהורם חולה ביזרעאל

"לאחד מבני הנביאים" - יונה בן אמתי היה

"חגור מתניך" - כל חגורת מתנים לשון זירוז גבורה הוא לפי שהוא שלוח לדבר הסכנה (צריך זירוז)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"הנער הנביא" - נערו של אלישע הנביא כך תרגם יונתן ואזל עולימא תלמידא דנביא

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"אתם ידעתם את האיש" - אתם מכירים את האיש שהוא משוגע

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויאמרו שקר" - אתה אומר מעלים אתה מה שאמר לך

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"אל גרם המעלות" - (תרגום) על דרג שעיא כמין מעלות עשויות למול שעות היום לדעת על כל שעה ושעה כשהצל יורד שעה אחת גרם (אורל"ו בלע"ז) לשון פגם וה'גרמה' שבהלכות שחיטה מן הלשון הזה הוא ששורט והולך ויורד ונראה כמין גבשושית למעלה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"אם יש נפשכם" - שאמלוך

"מן העיר" - מן רמות גלעד

"לגיד" - כמו להגיד

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"שפעת" - גדוד

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"את רוכבים צמדים" - את אשר אני ואתה היינו רוכבים צמדים (ספרים אחרים מצומדים) אחר אחאב ביום שהרג את נבות

"וה' נשא עליו" - ביד אליהו הנביא המשא הזה ואנחנו שמענו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"הכהו אל המרכבה וגו'" - ובדברי הימים (ב כב ט) הוא אומר ויבקש את אחזיה וילכדוהו והוא מתחבא בשומרון ויביאוהו אל יהוא יש לישב המקראות וינס דרך הגן מיזרעאל לשומרון וירדוף אחריו יהוא אך יש גמגום בדבר שהרי לא היתה ממשלת יהוא בשומרון עד יום המחרת כמו שמפורש בענין (לקמן יא) ויכתוב יהוא ספרים וישלח שומרון וגו' רבותינו פירשו באגדת חלק (סנהדרין קב ב) והוא מתחבא בשומרון שהיה קודר אזכרות וכותב עבודת כוכבים תחתיהם ולפי דבריהם יש לומר שאין החבאה זו מפני יהוא אלא כך פירושו ויבקש את אחזיהו וילכדוהו כשהיה נס דרך הגן והוא היה מרשיע לעשות מתחילה שהיה בא לשומרון והתחבא מפני שרי יהודה לעשות התועבה הזאת לפי שיושבי שומרון עובדי עבודת כוכבים ומזלות היו ויביאוהו אל יהוא אנשי יהוא שרדפו אחריו ויאמר הכהו אל המרכבה

"במעלה גור" - ששם הביאוהו אליו

"וינס מגדו" - מוכה בנכליות

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ובשנת אחת עשרה שנה ליורם בן אחאב מלך אחזיה" - למעלה הוא אומר בשנת שתים עשרה ועל כרחך יהורם אביו לא מת אלא בשנת שתים עשרה ליורם שהרי בשנת חמש ליורם מלך ושמונה שנים מלך ומהו שאמר כאן בשנת אחת עשרה אומר אני שמלך בחיי אביו שנה לפי שהיה נגוף בתחלואים רעים כמו שנאמר בדברי הימים (ב כא יח) ואחרי כל זאת נגפו ה' לחלי לאין מרפא ויהי לימים מימים יצאו מעיו עם חליו וגו' וימליכו יושבי ירושלים את אחזיהו כאן הוא אומר בן עשרים ושתים שנה אחזיהו במלכו ובדברי הימים (ב כב ב) בן ארבעים ושתים שנה היה במלכו וכל ימי יהורם אביו ארבעים שנה היו ולא יותר שנאמר בו שלושים ושתים שנה במלכו ושמונה שנה מלך והיאך אפשר לבן להיות גדול מאביו שתי שנים אלא עשרים שנה לפני שנולד שהם שתי שנים קודם שנולד אביו נגזרה גזרה זו מיום שנשא אסא את בת עמרי ליהושפט בנו נגזרה גזירה על בית דוד שתכלה עם בית אחאב וכן הוא אומר (שם פסוק ז) ומאלהים היתה תבוסת אחזיהו לבא אל יורם וגו' כך שנויה בסדר עולם ובתוספתא דסוטה (יב ג) אך בכל המקרא לא מצינו שנשא יהושפט את בת עמרי אך מצאתי בדברי הימים (ב יח א) ויתחתן לאחאב ושמא זו היא אחותו שנשא ובשנת שלושים ואחת לאסא נשאה שנאמר (מלכים א טז כג) בשנת שלושים ואחת לאסא מלך עמרי ושנינו בסדר עולם שמלך מלכות שלימה שהרי שש שנים קודם לכן מלך על חצי העם וכשנשא אסא את בתו ליהושפט נתעלה עמרי והרגו את תבני צא וחשוב משנת שלושים ואחת לאסא עד מות אחזיהו ותמצאם ארבעים ושתים

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ותיטב את ראשה" - (תרגום) ותקנת ית רישה כדי שתהא לחן בעיני יהוא וישאנה

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ותאמר השלום" - תרצה להיות עמו בשלום

"זמרי הרג אדניו" - אם הרגת את אדוניך אין זה דבר חדש שהרי זמרי גם הוא הרג את אלה בן בעשא

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"מי אתי" - מי בכם לעזרתי

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"שמטוה" - מן החלון ארצה

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"הגלגולת והרגלים" - אמרו רבותינו (פרקי דרבי אליעזר פרק יז) שהיתה מרקדת לפני חתנים בידיה וברגליה ומכשכשת בראשה