רש"י על מלכים ב ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וארבעה אנשים" - גיחזי ובניו (סוטה מז א) "פתח השער" - כמו שנאמר (ויקרא יג מו) בדד ישב מחוץ למחנה מושבו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השמיע את מחנה ארם" - נדמה להם כאלו שומעין

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומצאנו עון" - מתחייבין אנו למלכות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאשר המה" - כמו שהיו מלאים מתחלתם לא הוציאו מה שבתוכם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי רעבים אנחנו" - ותאבים לצאת אל השלל ואל המזון

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר נשארו בה" - בתוך העיר שלא מתו ברעב "הנם ככל המון ישראל אשר נשארו בה" - אם יאמרו מסוכנין הם שלא יהרגם אדם הרי הנם בעיר הזאת בסכנת הרעב כשאר כל המון ישראל אשר נשארו בה ואם ימותו הנם ככל המון ישראל אשר תמו ברעב

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחפזם" - במהרם לנוס

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר נשען על ידו" - אתמול כשבא לבית אלישע